Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

ПРАВИЛА утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади

Дата: 06.10.2021 12:38
Кількість переглядів: 2194

                                                                                            Додаток

                                                                                            до рішення селищної ради

                                                                                            від _________ року №____

 

ПРАВИЛА

утримання домашніх тварин на території

населених пунктів Народицької селищної територіальної громади

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правила утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади(надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження і утримання тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади, забезпечення сприятливих умов, безпечного спільного проживання людини і тварин, укріплення моральності й гуманності суспільства, захисту та запобігання стражданням і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захисту їх природних прав, забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, інших прав та законних інтересів громадян щодо поводження із тваринами, покращення екологічного, санітарно-ветеринарного та епідеміологічного стану на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

Правила установлюють вимоги до утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

1.2. Дія цих Правил поширюються на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин юридичними особами, незалежно від форм власності та фізичними особами на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади. Вимоги цих Правил поширюються також на осіб, яким ці тварини належать на інших підставах, що не суперечать діючому законодавству України.

1.3. Правовою основою Правил є Закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування України», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інших нормативно-правових актів.

1.4. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у населених пунктах Народицької селищної територіальної громади;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території громади.

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

- заборони жорстоких методів позбавлення життя тварин;

- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

- утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

тварини - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;

домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

домашні собаки та коти – тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи;

безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

бездоглядні тварини - домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

службові тварини - тварини, використовувані в пошукових, сторожових, патрульно-постових, захисно-вартових, пошуково-рятувальних і інших службових цілях;

сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

ідентифікація домашніх тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

реєстрація домашніх тваринсистема обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

вигул домашніх та інших тваринтимчасове знаходження тварин у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного їх проживання з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

навчально - дресирувальннй майданчик для собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, призначена для дресирування собак;

екскременти - відходи життєдіяльності тварини;

потенційно небезпечні собаки - собаки, які належать до порід собак, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Перелік таких порід наведено у Додатку до правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

собаки, шо визнані небезпечними - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України.

власник тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

відчуження тварини - передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;

поводир незрячого (тварина супроводу) - собака, який використовується для полегшення пересування інвалідів І або II групи, позбавлених зору або залишковий зір яких не дає можливості самостійно орієнтуватися в просторі, осіб, які мають обмежені фізичні можливості і потребують допомоги спеціально підготовленого собаки для пересування і спілкування. При цьому тварина повинна пройти підготовку у спеціалізованих закладах із підготовки собак-поводирів та реабілітації інвалідів. Після закінчення навчання (підготовки), тварина разом з комплектом необхідного спорядження та підтверджуючим документом установленого зразка (що має назву «Собака-поводир сліпого») передається особі, позбавленій зору;

спровокована агресія - агресивна поведінка тварини викликана навмисними діями;

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі утримання тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення стану фізичного або психічного здоров'я людини, ушкодження майна, якщо існує причинно-наслідковий зв'язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою;

біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ветеринарну медицину», «Про захист населення від інфекційних хвороб», інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

 

3. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ

ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН 

3.1. Особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

- забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- реєструвати домашніх тварин (собак та котів) віком від двох місяців і старше;

- зареєструвати новопридбаних домашніх тварин (собак та котів) протягом десяти календарних днів від дати їх придбання (купівлі, отримання в дар тощо);

- тримати сторожових собак у вольєрі або на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), поводка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- забезпечити наявність нашийника;

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати екскременти за своїми тваринами;

- у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх тварин;

- здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим забезпеченням безпеки людей;

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

- регулювати приплід тварин, у тому числі шляхом стерилізації.

- відшкодовувати фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку;

- передати тварину у власність іншій особі або влаштувати до притулку (міні-притулку) для тварин, якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини;

- не допускати бездоглядного бродіння домашніх тварин (собак) вулицями, в парках населених пунктів, в місцях, облаштованих для відпочинку людей.

3.1.1. В особистих господарствах жителів населених пунктів Народицької селищної територіальної громади (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці, і для забезпечення в населених пунктах відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин (корів, коней, жеребців, птиці, а також собак і котів) зобов’язані дотримуватись правил:

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, в парках населених пунктів, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою вулиць, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання худоби в недозволених і не відведених для цього місцях;

- буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків), жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі;

- власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від захворювання інфекційними хворобами і найперше хворобами, небезпечними для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

- у разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний негайно повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини до зони обслуговування якої належать населені пункти Народицької селищної територіальної громади, неухильно виконувати усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварин, птиці з поверхні землі.

3.2. Власники тварин мають право:

3.2.1. Утримувати:

3.2.1.1 домашніх тварин:

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

- для юридичних осіб за умови наявності погодження з ветеринаром та відмітки про щорічне щеплення проти сказу: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі.

3.2.1.2 собак:

- без повідців і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час дресирування, на полюванні, на навчально - дресирувальних майданчиках;

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

3.2.2. Навчати собак без повідців і намордників на спеціальних майданчиках для дресирування.

3.2.3. Вигулювати їх у відведених для цього місцях вигулу в разі їхнього створення.

3.3. Власникам домашніх тварин забороняється:

- утримувати незареєстрованих тварин;

- утримувати, вигулювати їх в місцях загального користування;

- продавати тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

- вигулювати тварин у стані алкогольного сп'яніння;

- вигулювати собак великих та середніх порід без повідців і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити тварин (окрім тих, які використовуються для здійснення супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів, об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, при проведені масових заходів;

- доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах без відповідного ветеринарного документа встановленого зразку;

- жорстоко поводитися з ними, залишати бездоглядними або знищувати їх;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;

- захоронювати тварин в місцях загального користування.

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

 

4. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ДОМАШНІМИ ТВАРИНАМИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОСІБ, ЩО ЇХ УТРИМУЮТЬ

4.1. Правила поводження з домашніми тваринами та зобов'язання осіб, що їх утримують:

4.1.1. Дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

4.1.2. Надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

4.1.3. Забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

4.1.4. Забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;

4.1.5. Забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

4.1.6. Негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляд;

4.1.7. Не допускати забруднення екскрементами тварин приміщень, сходових площадок та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях, шляхом прибирання екскрементів (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів).

4.2. Загальні правила поводження з тваринами, що виключають жорстокість:

4.2.1. При поводженні з тваринами не допускається:

4.2.1.1. Використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;

4.2.1.2. Примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

4.2.1.3. Нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

4.2.1.4. Використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.

4.2.2. При проведенні больових процедур обов'язкове застосування знеболюючих препаратів.

4.2.3. Забороняється:

5.4.3.1. Розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання, а також проведення генетичних змін на тваринах;

4.2.3.2. Розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

4.2.3.3. Примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;

4.2.3.4. Застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

4.2.3.5. Інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

 

5. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДОМАШНІХ ТВАРИН

(СОБАК ТА КОТІВ)

Реєстрація, перереєстрація, ідентифікація тварин, що знаходяться на території Народицької селищної територіальної громади, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про ветеренарну медецину», Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інших законодавчих актів.

Впровадження системи ідентифікації тварин(стаття 3 Закону України «Про ветеренарну медецину») є одним із основних завдань держави в галузі ветеренарної медецини. Контроль за дотриманням вимог щодо ідентифікації обігу та переміщення тварин, включаючи ветеринарні документи, які вимагаються при переміщенні чи транспортуванні тварин, здійснюється державними ветеринарними інспекторами та офіційними ветеринарними лікарями (стаття 15 Закону України «Про ветеренарну медецину»). Контроль за веденням єдиної державної електронної бази даних тварин здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини.

Відповідно до пункту 6 статті 37 Закону України «Про ветеренарну медецину» юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з утриманням та обігом тварин, зобов’язані: виконувати вимоги щодо ідентифікації тварин, що їм належать, у тому числі котів, собак та інших дрібних домашніх тварин, які ідентифікуються за допомогою мікрочипів.

Контроль за чисельністю та розмноженням тварин здійснюється шляхом їх реєстрації та обліку, як домашніх тварин що мають власників так і виловлених безпритульних тварин.

5.1. Мета реєстрації тварин:

5.1.1. Єдиний облік тварин, які знаходяться на території Народицької селищної територіальної громади, у т. ч. організація пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

5.1.2. Контроль за чисельністю тварин та ведення обліку даних з переміщення тварин;

5.1.3. Здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

5.1.4. Забезпечення епізоотичного благополуччя;

5.1.5. Вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.

5.2. Ідентифікація, реєстрація домашніх та інших тварин проводиться державною установою ветеренарної медецини.

5.3. Ведення загальної електронної бази даних реєстрації домашніх та інших тварин Народицької селищної територіальної громади здійснюється відповідною державною установою ветеренарної медецини.

5.4. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків перереєстрації. У випадку загибелі або втрати зареєстрованої тварини власник зобов'язаний повідомити про це орган який здійснював реєстрацію тварини.

5.5. Обов’язковій реєстрації підлягають тварини, які належать фізичним та юридичним особам на правах власності чи інших підставах.

5.6. Реєстрація та електрона ідентифікація домашніх та інших тварин проводиться протягом 10 календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо).

5.7. Реєстрації підлягають тварини, що досягли тримісячного віку, а також ввезені тварини, які перебувають на території населеного пункту більше шести місяців.

5.8. Породні собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній електронній базі даних домашніх тварин Народицької селищної територіальної громади незалежно від реєстрації в організації.

5.9. Тимчасовій реєстрації, що є обов’язковою, підлягають домашні тварини, які належать фізичним або юридичним особам, місце проживання яких не є селищем, в якому вони офіційно зареєстровані, якщо вони перебувають на території відповідних місць більше 45 діб.

5.10. Для проведення реєстрації та перереєстрації домашньої тварини власник надає паспорт, а юридичні особи – власники тварин – реєстраційне свідоцтво та документ, що підтверджує повноваження особи, яка заявляє тварину на реєстрацію; відповідний документ, що підтверджує право власності на тварину (за наявністі); ветеринарний документ з відміткою про щеплення.

5.11. Реєстрація, перереєстрація тварин здійснюється у відповідних визначених та облаштованих приміщеннях уповноваженої на виконання таких функцій організації, за місцем проживання (реєстрації) власника. Присутність тварини, яку реєструють, є обов’язковою.

5.12. Перереєстрація тварини проводиться в разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника тварини із зазначенням нового власника. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

5.13. Домашні та інші тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються не зареєстрованими.

5.14. Реєстрація домашніх тварин є оплатною. Витрати на їх реєстрацію (виготовлення та видача реєстраційного посвідчення, жетона або іншого відмітного знака, комп’ютерні та інші послуги) відшкодовуються власниками тварин організаціям, що здійснюють реєстрацію тварин, відповідно до законодавства. Кошти за послуги з реєстрації (перереєстрації) домашніх та інших тварин сплачуються власником відповідно до тарифів, що встановлюються відповідно до законодавчих вимог, під час проведення реєстрації або видачі реєстраційного посвідчення.

5.15. Пільгові категорії осіб, визначені законом, мають право не справляти плату за послугу реєстрацієї (перереєстрацієї) домашніх та інших тварин.

5.16. Установа, що здійснює реєстрацію тварин, у п’ятиденний термін з моменту реєстрації (перереєстрації) при пред’явлені власником тварини квитанції (платіжного доручення) про внесення відповідної плати, видає власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон або інший відмітний знак встановленого законодавством зразка), який має бути постійно закріпленим на тварині (на ошийнику або іншим способом), а також ознайомлює власника тварини із Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та правилами утримання домашніх тварин, ветеринарно-санітарними вимогами щодо їх утримання, з розташуванням місць для дозволеного вигулу собак, притулків для тварин, місць захоронення (утилізації) трупів тварин, ветеринарних служб (лікарень) тощо.

5.17. Власники собак, породи яких зазначені у додатку 1 Постанови Кабінету Мністрів України від 9 липня 2002 року № 944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» (далі Постанова № 944), до або під час реєстрації, перереєстрації повинні в установленому порядку укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, за формою згідно з додатком визначеним Постановою № 944. У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація собак не проводиться. Договір страхування може бути укладений на термін від одного до трьох років. При реєстрації собаки, яка належить до потенційно небезпечної породи, її власник зобов’язаний надати довідку з кінологічного центру (клубу) про проходженні ним спеціального навчання з утримання собак потенційно небезпечної породи.

5.18. Спортивні тварини, тварини, що використовуються у видовищних заходах, службові та лабораторні тварини, що належать організаціям або приватним підприємцям, підлягають обліку в якості майна у відповідності до законодавства.

 

6. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ 

6.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) зобов’язані супроводжувати домашніх тварин поза межами її постійного утримання.

6.2. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку (при вигулі собак потенційно небезпечних та які визначені потенційно небезпечними - не молодше 16-річного віку) та фізично спроможною керувати твариною.

6.3. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

6.4. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- супроводжуваної тварини;

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

6.5. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

6.6. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

6.7. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана:

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

- Прибирати екскременти за своїми тваринами у під'їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

- навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

6.8. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків, при проведенні масових заходів.

6.9. Під час супроводження домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду, слід упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання;

6.10. Запобігати прояву небезпеки тваринами, які утримуються, у відношенні людей, інших тварин або майна.

 

7. ПОВОДЖЕННЯ З БЕЗПРИТУЛЬНИМИ ТВАРИНАМИ

7.1. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

         7.2. Собаки незалежно від породи належності і призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними та підлягають вилову.

7.3. Вилов безпритульних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує життю і здоров'ю людей.

         7.4. Вилов безпритульних тварин здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами, за заявами громадян селища та суб’єктів господарювання всіх форм власності, при наявності вільних залишків в селищному бюджеті.

7.5. Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 500 до 700 годин, а в весняно-літній період з 400 до 600. Умертвіння хворих безпритульних тварин повинно проводитися гуманними методами, що виключають їх передсмертні страждання (евтаназія), та здійснюватися підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами.

7.6. При вилові безпритульних тварин категорично забороняється використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду їхньому здоров’ю.

7.7. При вилові безпритульної тварини, яка має нашийник із номерним знаком, сповістити про це власника тварини, якщо є можливість його встановлення.

         7.8. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

 

8. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДОМАШНІХ ТВАРИН

8.1. Утримання собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні є джерелом підвищеної небезпеки.

8.2. Власником собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, може бути фізична особа не молодшою 18-річного віку та є фізично спроможною керувати твариною. Власник собак, породи яких визнані як потенційно небезпечні, зобов'язаний: обов'язково пройти процедуру реєстрації та електронної ідентифікації тварини; щорічно підтверджувати адаптованість тварини в умовах населеного пункту; дотримуватися встановлених вимог до вигулу таких порід собак.

 

9. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДИКИХ ТВАРИН ТА ПТИЦІ

9.1. Утримання крупних диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарк, цирк тощо).

Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Утримання крупних диких тварин в квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

 

10. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ

10.1. Власники домашньої худоби зобов'язані:

- зареєструвати продуктивних тварин в закладі ветеринарної медицини;

- утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

- систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

- проводити профілактичні заходи боротьби з мухами та гризунами двічі на рік (восени та весною), та поточні (при виявленні шкідників);

- негайно повідомляти ветеринарну службу про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

- виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;

- завозити на територію селищної ради сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій худоби на організованих забійних пунктах або власному подвірні, яке належать громадянам з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, при цьому продукти тваринництва використовуються тільки для особистих потреб.

10.2. Власникам сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці забороняється випасати їх на вулицях та в інших громадських місцях (парках, скверах тощо) селища та сіл, а також утримувати сільськогосподарських (продуктивних) тварин, птицю та бджіл на балконах багатоквартирних будинків.

 

11. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ 

11.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

11.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

11.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.

11.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

 

12. ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 

12.1. Транспортування тварин здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402 «Про затвердження Правил транспортування тварин» та відповідно до статті 11 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

12.2. Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред'явленням відповідних документів на них про реєстрацію) у громадському транспорті дозволяється:

- при відсутності знаку заборони при вході;

- на задній площадці транспортного засобу;

- при наявності індивідуального номерного знаку (жетону);

- для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я;

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам.

12.3. При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.

12.4. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов.

12.5. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров'я.

 

13. УМОВИ ПРОДАЖУ ДОМАШНІХ ТВАРИН 

13.1. Продаж домашніх тварин повинен здійснюватися у спеціально відведених місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам.

13.2. У місцях продажу тварин повинні бути створені фізіологічні умови, що відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне прибирання та дезінфекція.

13.3. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.

13.4. Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях

 

 

 

14. ДІЇ ПОВЯЗАНІ З ПОХОВАННЯМ

АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ДОМАШНІХ ТВАРИН

14.1. Власники загиблих домашніх тварини повинні у 10-денний термін письмово проінформувати про факт та причину смерті тварини. Письмове повідомлення направляється в заклад, який здійснив реєстрацію домашньої тварини.

14.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери для збору сміття чи проводити поховання їх у не відведених для цього місцях.

14.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх похованням або утилізацією проводиться за рахунок власника домашньої тварини.

 

15. КОНТРОЛЬ 

15.1. Контроль за додержанням цих Правил на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади в межах своїх повноважень здійснюється виконавчим комітетом Народицької селищної ради, органами охорони навколишнього природного середовища, ветеринарної медицини, національної поліції та іншими юридичними особами згідно з повноваженнями і чинним законодавством.

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ 

16.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Народицької селищної ради у відповідності до чинного законодавства.

 

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

17.1. Правила утримання домашніх тварин є місцевим нормативно-правовим актом, вимоги якого відповідно до статті 144 Конституції України є обов’язковим для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими, юридичними та фізичними особами. Громадяни і службові особи (керівники підприємств, установ і організацій), які є власниками домашніх тварин, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства сфери поводження з тваринами, цих Правил, а також несуть відповідальність за дії тварин що їм належать на умовах, які не суперечать законодавству.

17.2. За порушення правил тримання тварин, а саме - тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях, право на складання протоколів про адміністративне правопорушення належить органам Національної поліції України, відповідно до вимог статті 255 кодексу України про адміністративні правопорушення.

17.3. За порушення правил тримання тварин, що спричинили порушення правил благоустрою населених пунктів, право на складання протоколів про адміністративне правопорушення мають уповноважені на те виконавчим комітетом Народицької селищної ради посадові особи відповідно до вимог статті 255 кодексу України про адміністративні правопорушення або органи Національної поліції України.

17.4.За порушення цих Правил громадяни чи посадові особи несуть у встановленому порядку адміністративну, дисциплінарну, цивільну чи кримінальну відповідальність.

Секретар селищної ради                                                                   Олексій ЯРМОЛЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь