Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типів) закладів загальної середньої освіти Народицької селищної ради у 2025 році

Дата: 02.05.2024 17:21
Кількість переглядів: 34

Фото без опису

1. Найменування організатора громадського обговорення – Народицька селищна рада.

 

2. Назва проєктів, винесених на обговорення:

 

1) проєкт розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) ЗАЛІСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Заліську початкову школу Народицької селищної ради»;

2) проєкт розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) ЛАСКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Ласківську початкову школу Народицької селищної ради»;

3) проєкт розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) НОВОРАДЧАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Новорадчанську початкову школу Народицької селищної ради»;

4) проєкт розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) НОРИНЦІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Норинцівську початкову школу Народицької селищної ради»;

5) проєкт розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) НОВОДОРОГИНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Новодорогинську  початкову школу Народицької селищної ради»;

6) проєкт розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) ЛАТАШІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Латашівську початкову школу Народицької селищної ради».

 

3. Відповідно до ст.32 «Про повну загальну середню освіту» «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти»:

  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Відповідно до ст. 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

• Закон України «Про освіту» (ст. 25)

«Засновник закладу освіти зобов’язаний:

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти».

Згідно з Конституцією України (ст. 143) «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

 

Відповідно до Постанови Верховної ради України від 13 грудня 2022 року № 2831-ІХ «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій та Житомирській областях повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2024 р. № 245 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 27 грудня 2017 р. № 1088», ст. 13, ч. 3 ст. 66 Закону України "Про освіту", статтями 31, 32, 35 "Про повну загальну середню освіту", розпорядження Народицької селищної ради Житомирської області від 01.05.2024 № 306-од «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів освіти Народицької селищної ради на 2024-2027 роки», з метою створення на території Народицької селищної територіальної громади оптимальної мережі освітніх закладів, необхідних умов для надання якісної освіти, забезпечення доступності, підвищення економічної ефективності, використання матеріально-технічних, кадрових і фінансових ресурсів Народицька селищна рада з метою врахування думки жителів Народицької територіальної громади розпочинає громадські обговорення проєктів розпоряджень:

 

Мета оптимізації мережі закладів освіти:

- приведення мережі закладів загальної середньої освіти до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- підвищення якості освіти;

- надання більших освітніх перспектив для громади завдяки ефективнішому витрачанню бюджетних коштів.

Завдання трансформації мережі закладів освіти

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання трансформації закладів освіти. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі. З кожним роком кількість учнів в українських школах скорочується, тому й не дивно, що чимало закладів освіти не працюють на повну проєктну потужність. Заклади загальної середньої освіти Народицької селищної ради мають такий кількісний відсоток наповнюваності відповідно до потужності закладу: Народицький ліцей – 34%, Базарський ліцей – 23%, Заліська гімназія – 25%, Закусилівська гімназія – 23%, Ласківська гімназія – 6%, Новодорогинська гімназія – 35%, Новорадчанська гімназія – 14%, Норинцівська гімназія – 23%, Латашівська гімназія – 39%.

Перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу освітньої субвенції та утримання таких закладів освіти (оплату за енергоносії, зарплату технічному персоналу громада платить із власного бюджету), тому процес оптимізації дасть можливість побудувати в громаді спроможну освітню мережу, під якою розуміється сукупність закладів, класів, груп, що за рахунок ефективного використання наявних ресурсів (кадрових, інфраструктурних, матеріально-технічних, фінансових тощо) забезпечить доступність, якість надання освітніх послуг, відповідно до стандартів і нормативів, встановлених державою, та відреагує на запити учасників освітнього процесу.

Відповідно до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2024 р. № 245, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить:

з 1 вересня 2016 р. — менше 25 осіб;

з 1 вересня 2025 р. — менше 45 осіб;

з 1 вересня 2026 р. — менше 60 осіб.

Прогнозована мережа закладів загальної середньої освіти Народицької територіальної громади показує, що у 2025/2026 н.р. Заліська, Новодорогинська, Новорадчанська, Норинцівська, Ласківська та Латашівська гімназії матимуть менше 45 учнів. За таких умов вищезазначені заклади освіти можуть бути перепрофільовані в початкові школи.

Виходячи з наведеного, Народицька селищна рада проаналізувала демографічну ситуацію в громаді і в окремих населених пунктах, стан економіки громади, освітніх ресурсів, географічне розташування освітніх закладів, перспективну мережу, матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти та виносить на громадське обговорення питання подальшого функціонування вищезазначених закладів загальної середньої освіти, для затвердження відповідного проєкту розпорядження.

Таким чином, перепрофілювання вказаних закладів освіти сприятиме створенню нової структури закладу, створенню розгалуженої мережі різних типів закладів загальної середньої освіти Народицької селищної ради, що забезпечить, як територіальну доступність початкової та базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти. 

 

Запрошуємо жителів громади, батьків, учнів, учителів, громадські організації долучитися до громадського обговорення розпоряджень Народицької селищної ради щодо проєктів перепрофілювання (зміну типу) наступних закладів загальної середньої освіти Народицької селищної ради задля створення спроможної освітньої мережі Народицької територіальної громади:

  • ЗАЛІСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Заліську початкову школу Народицької селищної ради»;
  • ЛАСКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Ласківську початкову школу Народицької селищної ради»;
  • НОВОРАДЧАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Новорадчанську початкову школу Народицької селищної ради»;
  • НОРИНЦІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Норинцівську початкову школу Народицької селищної ради»;
  • НОВОДОРОГИНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Новодорогинську початкову школу Народицької селищної ради»;
  • ЛАТАШІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Латашівську початкову школу Народицької селищної ради».

 

4. Адреса опублікованого на офіційному веб-сайті Народицької селищної ради проєкту розпоряджень: https://narodycka-gromada.gov.ua/docs/

5. Формат проведення громадського обговорення: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення в приміщенні закладів освіти засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО. До участі в обговоренні запрошуються мешканці Народицької територіальної громади у терміни з 03.05.2024 року по 03.05.2025 року.

6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – смт. Народичі, вул. 1 Травня, 15, ел. адреса: nar_osvita@ukr.net.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

7. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо перепрофілювання (зміну типів) закладів освіти з 01 вересня 2025 року – відділ освіти Народицької селищної ради Житомирської області.

8. Місцезнаходження та адреса електронної пошти організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 11401, вул. 1 Травня, 15, смт. Народичі Коростенського району Житомирської області (відділ освіти Народицької селищної ради Житомирської області), електронна адреса: nar_osvita@ukr.net.

9. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Конопський Дмитро Анаталійович, начальник відділу освіти Народицької селищної ради Житомирської області тел. 0982677765.

10. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Народицької селищної ради.

 

 


Посилання на розпорядження:


1) Розпорядження начальника СВА №316-од «Про винесення на громадське обговорення проєкту розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) ЛАСКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Ласківську початкову школу Народицької селищної ради»»


2) Розпорядження начальника СВА №315-од «Про винесення на громадське обговорення проєкту розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) ЗАЛІСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Заліську початкову школу Народицької селищної ради»»


3) Розпорядження начальника СВА №314-од «Про винесення на громадське обговорення проєкту розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) НОВОДОРОГИНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Новодорогинську початкову школу Народицької селищної ради»»


4) Розпорядження начальника СВА №313-од «Про винесення на громадське обговорення проєкту розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) НОВОДОРАДЧАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Новорадчанську початкову школу Народицької селищної ради»»


5) Розпорядження начальника СВА №312-од «Про винесення на громадське обговорення проєкту розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) ЛАТАШІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Латашівську початкову школу Народицької селищної ради»»


6) Розпорядження начальника СВА №311-од «Про винесення на громадське обговорення проєкту розпорядження «Про перепрофілювання (зміну типу) НОРИНЦІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ в Норинцівську початкову школу Народицької селищної ради»»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь