Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Народицької селищної ради

Дата: 08.01.2024 15:10
Кількість переглядів: 201

затверджені розпорядженням начальника Народицької селищної військової адміністрації Коростенського району Житомирської області від 29.12.2023 р. № 943-од

 

1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Народицької селищної ради (далі – Центр) надає соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача послуг, у приміщенні надавача соціальних послуг, поза межами приміщення, а саме такі послуги:

 • догляд вдома;
 • соціальна адаптація;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • екстрене (кризове) втручання;
 • консультування;
 • соціальний супровід;
 • представництво інтересів;
 • посередництво;
 • соціальна профілактика;
 • натуральна допомога;
 • інформування;
 • соціальний супровід сімей в яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування;
 • соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначає у разі потреби орган місцевого самоврядування – Народицька селищна рада, що утворила Центр.

2. На отримання соціальних послуг у Центрі мають право:

2.1. Особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, та не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками:

 • похилий вік;
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин;
 • інвалідність;
 • бездомність;
 • безробіття;
 • малозабезпеченість;
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • домашнє насильство;
 • насильство за ознакою статі;
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

2.2. Особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників (далі – вразливі категорії населення), а саме:

 • сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;
 • сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;
 • сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;
 • сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;
 • малозабезпечені сім’ї з дітьми;
 • сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;
 • сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;
 • сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;
 • сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;
 • жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • неповнолітні одинокі матері (батьки);
 • діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;
 • особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • особи з особливими освітніми потребами;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна);
 • особи, звільнені з місць позбавлення волі;
 • постраждалих учасників АТО/ООС/Російсько-Української війни та членів сімей загиблого в зоні АТО/ООС/Російсько-Української війни;
 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території України та періодично перебувають на території України, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, незалежно від наявності або відсутності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

3. Для отримання соціальних послуг особами (або їхніми законними представниками), зазначеними у пункті 2 цього Переліку, подається письмова заява, також може подаватися звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб/сімей, які потребують соціальних послуг до Центру.

Надання соціальних послуг категоріям населення, зазначеним у пункті 2 цього Переліку здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»; постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»; Державних стандартів соціальних послуг, Положення про Центр, інших нормативних актів.

Після одержання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг фахівець із соціальної роботи проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах шляхом аналізу документів, фактів та інформації зібраних під час спілкування з особою/сім’єю та їхнім найближчим оточенням. Надає інформацію щодо подальшого формування справи.

4. Прийняття рішення про надання соціальних послуг.

Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг приймається після оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг екстрено (кризово) приймається невідкладно, не пізніше однієї доби з моменту одержання відповідної заяви, звернення, повідомлення.

5. Підстави для відмови у наданні соціальних послуг:

 • відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
 • ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;
 • наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг особі у разі загрози її життю чи здоров’ю, домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дитиною.

6. Умови надання та припинення надання соціальних послуг та обов’язки сторін зазначаються у Договорі, що укладається між Центром та особою/сім’єю, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних.

7. Перелік документів для прийняття рішення про надання соціальних послуг у Центрі та формування особової справи визначається з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа/сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання.

Особові справи формуються, обліковуються й зберігаються з дотриманням вимог чинного законодавства.

Форми заяви, медичного висновку, Договору про надання соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, акту оцінки потреб у соціальних послугах, журналу обліку громадян, яких обслуговує Центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

8. Соціальні послуги в Центрі надаються отримувачам:

 • за рахунок бюджетних коштів;
 • з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;
 • за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

З метою забезпечення доступності соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини може прийматися рішення засновником – Народицькою селищною радою – про надання соціальних послуг за рахунок бюджету Народицької селищної територіальної громади.

9. Підстави для припинення надання соціальних послуг є:

 • відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;
 • закінчення строку дії Договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії Договору за результатами повторного оцінювання потреб), частина шоста статті 22 Закону України «Про соціальні послуги»;
 • відмова особи/сім’ї від отримання соціальних послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове розірвання Договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;
 • зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;
 • невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг, вимог, визначених Договором про надання соціальних послуг;
 • виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;
 • смерть отримувача соціальних послуг (копія свідоцтва про смерть);
 • дострокове розірвання Договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;
 • ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

  У разі виявлення в отримувача соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання Договору про надання соціальних послуг.

  Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи.

10. Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність отримувачів соціальних послуг, не допускати негуманних і дискримінаційних дій, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

11. Медичними протипоказаннями громадян для надання соціальних послуг є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники Центру зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання соціальних послуг в інших установах.

12. Надання соціальних послуг у Центрі припиняється:

 • за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі поліпшення стану здоров’я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;
 • в разі смерті отримувача соціальних послуг;
 • у разі виявлення в отримувача соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань;
 • дострокового розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;
 • виявлення у громадянина, якого обслуговує Центр, осіб, з якими укладено Договір довічного утримання (догляду) або призначення над ним опіки чи піклування;
 • направлення особи до будинку-інтернату відповідного напрямку;
 • зміни місця проживання особи/сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;
 • поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб/сімей, які потребували надання гуманітарної та благодійної допомоги);
 • грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до соціальних працівників, соціальних робітників Центру;
 • порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
 • перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;
 • виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг;
 • надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку;
 • надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;
 • відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;
 • невиконання без поважних причин вимог щодо отримання соціальних послуг після письмового попередження про припинення чи обмеження їх надання;
 • припинення діяльності Центру (у такому разі виконавчий орган вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в Центрі, розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності (на непрофесійній, професійній основі), яким призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до чинного законодавства, тощо).

Про припинення надання соціальних послуг видається наказ і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі отримувача соціальної послуги

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь