Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Аналіз впливу регуляторного акта -  рішення виконавчого комітету Народицької селищної ради «Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються клінічною лабораторією  КНП «Народицька лікарня» Народицької селищної ради»

Дата: 01.12.2021 18:21
Кількість переглядів: 465

АНАЛІЗ

 впливу регуляторного акта -

рішення виконавчого комітету Народицької селищної ради «Про встановлення тарифів  на платні послуги, які надаються клінічною лабораторією  КНП «Народицька лікарня» Народицької селищної ради»

2021 рік                                                                                                                                смт.Народичі

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Назва регуляторного органу –Народицька селищна рада.

Назва регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Народицької селищної ради  

 «Про встановлення тарифів  на платні послуги, які надаються клінічною лабораторією  КНП «Народицька лікарня» Народицької селищної ради» .

Розробник аналізу регуляторного впливу- Комунальне некомерційне підприємство «Народицька лікарня» Народицької селищної ради.

Відповідальна особа-Пащук Марія Іванівна-директор Комунального некомерційного підприємства «Народицька лікарня» Народицької селищної ради.

Контактний телефон -0414021444

В умовах дефіциту коштів , необхідно враховувати, що важливим джерелом додаткових коштів для системи охорони здоров»я є платні послуги,що надаються працівникам підприємств та населенню державними та комунальними медичними закладами згідно чинного законодавства.

 Для  надання якісної медичної допомоги та проведення додаткових лабораторних  пристосованих до сучасних методів обстежень, Комунальне некомерційне підприємства «Народицька лікарня» Народицької селищної ради отримала   апарат « Імунофлуоресцентний аналізатор GP1001»  для проведення додаткових   лабораторних обстежень-         Д-дімер,СРБ (реактивний білок),тропоніновий тест, глікований гемоглобін, ТТГ тиреотропний гормон, імуноглобулін G,М.

Для поліпшення утримання комунального некомерційного підприємства «Народицька лікарня» Народицької селищної ради забезпечення її сучасним обладнанням необхідно затвердити тарифи на платні послуги відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Можливості бюджетного фінансування дуже обмежені, тому надання платних медичних послуг є одним з джерел поповнення бюджету медичного закладу.

Обладнання лікарні потребує не тільки  капітальних та профілактичних робіт. А й заміни його на нове.

Кошти, які будуть отримані від надання платних послуг, будуть зараховані до спеціального фонду і використані на заходи, пов’язані з організацією надання послуг, а також на відновлення матеріально-технічної бази медичного закладу.

2.Цілі державного регулювання

Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються державними  і комунальними медичними закладами.

Головна ціль даного регуляторного акта- надання якісних послуг , з медичного обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:

Використання повноважень Народицької селищної ради щодо недопущення необґрунтованого зростання вартості медичних послуг;

Залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування медичного закладу.

Для вживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров»я, державні лікувально-профілактичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та інших показників, які гарантують надання якості допомоги населенню та усім бажаючим отримати послуги. Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перша альтернатива- залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутність встановленого переліку послуг, що можуть надаватись КНП «Народицька лікарня» за плату та механізму встановлення вартості  таких послуг може привести у майбутньому не тільки до збільшення, неефективного, а і до нецільового використання коштів КНП «Народицька лікарня» які спрямовуються на забезпечення наданих цих послуг та невиконання вимог законодавства,що є неприйнятним. Поряд із цим, відсутність плати за ці послуги потяне за собою виникнення загрози у ненаданні цих послуг взагалі через відсутність коштів на їх фінансування.

Друга  альтернатива –розробити та затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватись КНП «Народицька лікарня» та встановити механізм для розрахунку плати  за них.

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки спрямована на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних  закладах охорони здоров’я та вищих медичних  навчальних  закладах», Основ законодавства України про охорону та покриття обґрунтованих витрат КНП «Народицька лікарня» на надання цих послуг.

4. Механізми і заходи , що пропонується для роз’яснення проблеми

Тарифи на медичні послуги, що пропонуються медичним закладом, в умовах ринкової економіки визначаються рядом зовнішніх та внутрішніх  факторів.

Одним із зовнішніх факторів є регулююча роль держави на ціни та ціноутворення.

Державне врегулювання цін і тарифів здійснюється  згідно із Законом України «Про ціни та ціноутворення»

Цінова політика медичного закладу в значній мірі залежить від виду ринку, кожний з яких ставить свої проблеми в галузі ціноутворення.

Державне регулювання тарифів стримує їх ріст на ринку медичних  послуг.

Вирішення проблеми збитковості тарифів на медичні послуги, що надаються КНП «Народицька лікарня» пропонується шляхом встановлення на зазначені послуги економічно обґрунтованих тарифів згідно з вимогами чинного законодавства.

У зв’язку з відсутністю для сфери охорони здоров’я методики визначення вартості платних послуг, то базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з безпосереднім наданням цих послуг.

Основними складовими собівартості медичних послуг є:

-заробітна плата;

-нарахування на заробітну плату;

-матеріали(вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення);

-інші прямі  та непрямі витрати(витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інструментарій , тощо)

Після покриття всіх першочергових потреб, кошти будуть направлятися на придбання та удосконалення матеріально-технічної бази медичного закладу, на підвищення якості медичних послуг.

5.Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В зв’язку з тим,що порядок надання платних послуг, які будуть надаватись медичним закладом, відповідатиме вимогам чинного законодавства, встановиться офіційність такої плати, обов’язкова для всіх фізичних і юридичних осіб. Впровадження даного регуляторного акту забезпечить відшкодування КНП «Народицька лікарня»  коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

Ведення рішенням державного регулювання тарифів на медичні послуги забезпечить можливість користуватись ними широким верствам населення і спрямовано на забезпечення  соціальної захищеності мешканців територіальних громад та забезпечення належної якості послуг.

Фізичні та юридичні  особи бажаючі скористатись платними медичними послугами, матимуть таку можливість із внесенням офіційної плати, яка буде спрямовуватись на виконання основних цілей цього регуляторного акту.

КНП «Народицька лікарня» достатньо укомплектована матеріально технічною базою та відповідними кадрами для виконання цілей цього регуляторного акту.

Для задоволення споживачів медичних послуг КНП «Народицька лікарня» буде постійно розширювати кількість та підвищувати якість своїх послуг, впроваджуючи нові вітчизняні та іноземні технології в наданні медичної допомоги.

Контроль за дотриманням встановлених тарифів на зазначені медичні послуги може застосовуватись як державними органами, на які покладено ці функції, так і громадськими організаціями.

Враховуючи, що встановлення тарифів затверджуватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених осіб.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Найважливішим результатом прийняття регуляторного акту буде соціальний ефект, який гарантуватиме виконання законних прав та інтересів громадян.

Прийняття цього регуляторного акта дозволить КНП «Народицька лікарня» залучити для розвитку свого закладу додаткові кошти і поліпшити матеріально- технічну базу, частково обладнати  медичний заклад сучасним обладнанням, інструментами, медикаментами,впроваджувати нові сучасні технології діагностики та лікування.

7.Обгрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном- до моменту потреби.Зміни та доповнення можуть бути внесені  після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

На скорочення  строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:

Значні зміни в оплаті праці працівників закладу згідно з урядовими рішеннями та відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України;

Зростання тарифів на енергоносії , водопостачання та водовідведення, оплати інших енергоносіїв тощо;

Ріст закупівельних цін на медикаменти, медичний інструментарій, захисні засоби  необхідні для проведення медичних оглядів.

8.Показники результативності регуляторного акту

На сьогоднішній день в Україні відбувається реформування медичної галузі, головним завданням якого є підвищення якості  надання медичної допомоги населенню,чітка  структуризація медичних закладів з наближенням первинної ланки до пацієнта. Вивчення проблем і засад профілактичної,лікувальної медицини,організаційно-інформаційного таметеріально-технічного забезпечення системи здоров»я є нагальною потребою сучасності.

Забезпечення населення лікувально- профілактичною допомогою високої якості в достатньому обсязі залежить від адекватності матеріально-технічної бази закладів, професіоналізму та кваліфікації лікарів,компетентності керівників,психологічної готовності населення піклуватися про стан свого здоров»я.

Основним показником результативності дії регуляторного акту є стабільне фінансування та достатнє фінансування КНП «Народицька лікарня» для забезпечення населення якісними медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами. Дія регуляторного акта поширюється на КНП «Народицька лікарня», суб»єктів господарювання ,фізичних осіб які є користувачами зазначених медичних послуг.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб»єктів господарювання, фізичних осіб на яких він поширюється додаткових витрат не передбачених законодавством України.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу фінансових показників діяльності закладу.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акта (IV  квартал 2021 року), за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунуті шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта (IVквартал 2022 року та кожні наступні три роки)

Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акта.

З огляду на показники результативності визначні в попередньому розділі  АРВ, відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження проводиться аналіз офіційної статистичної інформації закладу, а саме аналіз фінансових показників діяльності закладу.

 

Директор КНП «Народицька лікарня»                                          Марія ПАЩУК

Народицької селищної ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь