Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Аналіз регуляторного впливу Проєкту рішення Народицької селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади»

Дата: 06.10.2021 12:26
Кількість переглядів: 678

Аналіз регуляторного впливу

Проєкту рішення Народицької селищної ради

«Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Народицької селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади», як регуляторного акту.

 

І. Визначення проблеми, яку передачається розв’язати

шляхом державного регулювання

 

На території Народицької селищної територіальної громади на теперішній час склалась складна ситуація з питань утримання домашніх та інших тварин, а саме:

- не ведеться в повному обсязі облік та реєстрація домашніх та інших тварин;

- недостатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення щеплення та стерилізації, розведення не племінних тварин.

Це призводить до таких наслідків як:

- безконтрольне розведення не племінних тварин з подальшим викиданням їх на вулицю;

- утримання тварин в умовах, які не відповідають вимогам Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

- не своєчасне проведення тваринам щеплення (в тому числі від сказу) власниками тварин, що погіршує санітарно-епідеміологічний стан Народицької селищної територіальної громади;

- збільшення популяції безпритульних тварин на вулицях, що становить підвищену небезпеку для життя та здоров’я мешканців громади;

- збільшення випадків жорстокого поводження з тваринами, що має негативний вплив на розвиток суспільства з європейськими цінностями;

- забруднення тротуарів та газонів громади екскрементами домашніх тварин, після яких не прибирають їх власники.

Таким чином, запропоноване державне регулювання дозволить контролювати проблему чисельності безпритульних тварин на вулицях громади.

Проєкт регуляторного акта підготовлений з метою урегулювання правових відносин, які виникають між Народицькою селищною радою та фізичними особами, юридичними особами, громадськими формуваннями у зв’язку з утриманням домашніх та інших тварин і поводженням з ними (в тому числі торгівля тваринами, розведення чи утримання тварин для комерційних цілей), а також недопущенням збільшення їх популяції внаслідок неконтрольованого розмноження домашніх тварин, приплід від якого опиняється на території громади. Проєктом рішення передбачено запровадження таких обов’язкових заходів для власників (утримувачів) домашніх та інших тварин як реєстрація домашніх та інших тварин, проведення вакцинації та стерилізації тварин, прибирання за своїми тваринами екскрементів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни – власники (утримувачі тварин)

+

-

Громадяни – мешканці громади

+

-

Юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадські формування – власники (утримувачі) тварин

+

-

Народицька селищна територіальна громада, в особі Народицької селищної ради

+

-

В тому числі на суб’єктів малого підприємництва

+

-

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, буде лише загострюватись та поставить під загрозу життя та здоров’я мешканців Народицької селищної територіальної громади, оскільки не передбачено відповідальність за неконтрольоване розмноження тварин і не здійснення їх щеплення, відсутній дієвий механізм державного контролю та впливу на власників (утримувачів) тварин.

В Народицькій селищній територіальній громаді також відсутні чіткі норми по реєстрації тварин, що дає можливість уникнути відповідальності за викидання приплоду від домашніх тварин на вулицю. Також не визначено вимоги до проведення щеплення та документального підтвердження права власності на тварин, стерилізації тварин.

Тому у даній ситуації необхідне державне втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до власників домашніх та інших тварин шляхом ухвалення проєкту рішення селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади».

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Зазначений проєкт регуляторного акта дозволить:

1. Вирішити проблему безконтрольного розпліднення тварин на території Народицької селищної територіальної громади;

2. Поліпшити санітарний стан території Народицької селищної територіальної громади;

3. Створити більш комфортні умови для життя мешканців громади та гуманного середовища для існуючих тварин;

4. Посилити відповідальність власників тварин за їх утримання;

5. Врегулювати відносини між ветеринарними службами, органами місцевого самоврядування та власниками (утримувачами) тварин;

6. Зменшити чисельність безпритульних тварин гуманним способом;

7. Встановити належний контроль за утриманням тварин;

8. Вживати заходи з охорони тваринного світу;

9. Посилити контроль за розведенням та продажем тварин;

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Альтернатива 1: Підтримання проєкту «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади» громадянами, підприємствами, установами та організаціями врегулює відносини у сфері поводження, утримання домашніх та диких тварин на території Народицької селищної територіальної громади, забезпечить безпеку мешканців громади, встановить порядок реєстрації тварин.

Альтернатива 2. Не підтримання проєкту «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади» громадянами, підприємствами, установами та організаціями призведе до не врегулювання відносини у сфері поводження, утримання домашніх і диких тварин на території Народицької селищної територіальної громади, не забезпечить безпеку мешканців громади, не визначить місце утримання та кількість тварин, що можна утримувати, не встановить порядок реєстрації собак, не зменшить скарги від мешканців громади щодо утримання тварин.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та ст. 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів» вважаємо за доцільне застосувати альтернативу 1.

 

IV. Механізми та заходи, що пропонуються для вирішення проблеми

 

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати:

- проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців Народицької селищної територіальної громади та підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог та рекомендацій належного утримання домашніх тварин;

- запровадження в майбутньому механізму обліку, реєстрації та щеплення домашніх тварин, що сприятиме встановленню дійсної кількості собак та створенню безпечних умов для життєдіяльності мешканців;

- здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових актів у цій сфері та притягнення винних осіб до відповідальності.

 

V. Обґрунтування можливостей досягнення цілей та оцінка можливості провадження і виконання вимог у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

 Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі сумлінного виконання власниками тварин його вимог.

Фактори, що впливають на дію акта:

- відповідальне ставлення власників до тварин, яких вони утримують;

- усвідомлення власниками необхідності дотримання норм співіснування людей і тварин;

- усвідомлення власниками тварин ступеню небезпеки, який становлять собою їхні тварини для оточуючих.

Більшість власників тварин усвідомлюють відповідальність за тварину, яку вони утримують, необхідність дотримання норм, перш за все етичних, співіснування людей та тварин. Але, мають місце випадки зневажання власниками собак оточуючих людей, знущання над тваринами, небажання регулювати приплід, через що тварини виявляються кинутими і поповнюють ряди безпритульних.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить вдосконалити правове підґрунтя функціонування системи контролю у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами та сприятиме формуванню гуманного ставлення до тварин, забезпеченню безпеки громадян, свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання домашніх тварин, покращенню санітарно-гігієнічних умов місць загального користування. 

 

VI. Очікувані результати прийняття рішення

 

- підвищення позитивного іміджу місцевої влади за рахунок забезпечення безпеки мешканців Народицької селищної територіальної громади;

- врегулювання відносин між власниками тварин та органами місцевого самоврядування;

- покращання санітарно-епідемічного стану Народицької селищної територіальної громади;

- посилення відповідальності власників домашніх тварин щодо їх утримання;

- виховання гуманного ставлення до домашніх тварин.

Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта наведені в таблиці:

 

Таблиця вигод та витрат

 

Сфера впливу

Вигоди      

 

Витрати

 

Селищна територіальна громада

- забезпечення безпеки життя мешканців;

- виховання гуманного ставлення до домашніх тварин;

- покращання санітарно-епідемічного стану Народицької селищної територіальної громади;

- посилення відповідальності власників собак щодо їх утримання;

- захист тварин від жорстокого поводження з ними.

мінімальні витрати, пов’язані з інформуванням громади про прийняття та ознайомлення з текстом Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади

Суб’єкти господарювання        

 

- врегулювання відносин щодо утримання собак.

оплата послуг з реєстрації, обстеження, лікування, вакцинації тварин, що є у власності юридичних осіб, витрати на їх харчування, створення належних умов перебування

 

Вигодою від прийняття даного регуляторного акту буде користуватись вся Народицька селищна територіальна громада.

 

VII. Термін дії регуляторного акту

 

Рішення Народицької селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади» є регуляторним нормативно-правовим актом, дія якого розповсюджується на всіх фізичних та юридичних осіб - власників тварин. Оскільки визначити строк чинності запропонованого регуляторного акту також не є можливим, запровадження дії даного регуляторного акту пропонується без встановлення обмежень у часі.

У разі прийняття нових нормативних актів або за підсумками його результативності вноситимуться зміни. Запропоноване рішення набере силу з дня його офіційного оприлюднення.

 

VIII. Визначення показників результативності рішення

 

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта, визначено наступний показник результативності – кількість:

- щеплених і стерилізованих собак;

- кількість звернень з приводу відносин у сфері утримання домашніх тварин;

- кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності;

- зареєстрованих випадків укусів собаками людей.

 

IX. Заходи відстеження результативності регуляторного акту

 

Результативність регуляторного акту в разі його прийняття буде визначатись за статистичними даними кількості зареєстрованих тварин, кількості щеплених тварин, кількості випадків укусів тваринами людей. За цими даними після зазначеного строку буде встановлена ефективність введення в дію регуляторного акту.

Базове відстеження результативності буде проведене через 1 рік з дня набрання чинності даного регуляторного акту.

Повторне відстеження – через 2 роки з дня набрання чинності даного регуляторного акту.

Періодичне відстеження буде здійснюватись один раз на три роки, починаючи з дня закінчення попереднього відстеження.

На підставі даних, отриманих при проведенні відстежень результативності регуляторного акту у разі його прийняття, буде можливо зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

Селищний голова                          (підпис існує)                     Лідія БУЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь