Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Аналіз регуляторного впливу щодо проєкту рішення сесії Народицької селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади»

Дата: 03.09.2021 15:59
Кількість переглядів: 425

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

щодо проєкту рішення сесії Народицької селищної ради

«Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади»

 

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту вказаного регуляторного акта.

 

  1. Визначення проблеми

 

Статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що Правила благоустрою населених пунктів розробляються на підставі Типових правил благоустрою населених пунктів для всіх сіл, селищ і міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310 було затверджено Типові Правила благоустрою території населеного пункту.

З метою врегулювання відносин, що виникають у сфері благоустрою населених пунктів, і створення сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади виникла необхідність, на підставі Типових Правил благоустрою території населених пунктів, розробити Правила благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

Досягти мети передбачається шляхом встановлення або врегулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку, та загальнообов’язкових вимог та норм, за порушення яких передбачено відповідальність. Відносини у сфері благоустрою стосуються усіх верств населення, основними групами (підгрупами), на які проблема справляє вплив, є:

 

 Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Народицька селищна територіальна громада

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Регуляторний акт розроблено з метою створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини, так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території населених пунктів, охорону об’єктів благоустрою, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

 

Види альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити дану ситуацію без змін Х

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту*

 

Перша альтернатива є неприйнятною, як для мешканців населених пунктів Народицької селищної територіальної громади, так і для органу місцевого самоврядування, оскільки відсутні важелі регулювання відносини у сфері благоустрою, забезпечення охорони прав і законних інтересів громадян громади.

Застосування другої альтернативи є найбільш прийнятною, оскільки прийняття такого регуляторного акту дасть можливість покращити стан благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади та життєдіяльності населення, забезпечить чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою та підвищення рівня самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Не забезпечить необхідне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою, що призведе до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, а також використання не за призначенням об’єктів благоустрою

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта надасть можливість покращити стан благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади, чітко врегулювати взаємовідносини між суб’єктами у сфері благоустрою, врегулювати вимоги до суб’єктів у сфері благоустрою, підвищення відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою, раціональне використання та охорона об’єктів і елементів благоустрою.

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на інтереси суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Чіткий розподіл повноважень суб’єктів благоустрою.

Забезпечення естетичного зовнішнього вигляду об’єктів, у яких здійснюється господарська діяльність та прилеглих територій.

Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою.

Забезпечення належного санітарнотехнічного стану споруд, будівель, рекламо носіїв тощо, які належать суб’єктам господарювання.

1 Витрати на оплату вивезення твердих побутових відходів. 2.Витрати на утримання в належному санітарному стані земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, споруд та інших елементів благоустрою.

3.Витрати на встановлення урн та підтримання у належному стані територій, прилеглих до об’єктів, які належать суб’єктам господарювання.

4.Можливі штрафи за порушення або невиконання Правил благоустрою території міста.

 

Оцінка впливу на інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1.Встановлення єдиних основних критеріїв та вимог щодо належного утримання об’єктів благоустрою.

2. Створення і збереження сприятливого для життєдіяльності довкілля.

3. Покращення санітарного, екологічного стану населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

4.Запобігання засміченню, забрудненню територій.

5. Покращення благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

Відсутні на території громади

Відсутні на території громади

84

84

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

84

100%

 

ІІІ. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

У разі залишення існуючої ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акту забезпечується встановлення єдиних правових вимог щодо заходів з благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища. Забезпечення епідемічного благополуччя населення, підвищення рівня самоврядного контролю.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Залишається існуючий стан регулювання питань у сфері благоустрою, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

 

відсутні

Враховуються інтереси всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив, встановлення вимог у сфері благоустрою для всіх учасників правовідносин

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Існування проблеми

 

Альтернатива 2

Вирішення проблеми

Упродовж деякого часу дії регуляторного акту може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, встановлення норм регулювання на підставі встановлення типових норм.

ІV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити Правила благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади у відповідності до Типових Правил благоустрою території населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства від 27.11.2017 р № 310.

Основним принципом запропонованого рішення є чітке визначення правового статусу всіх суб’єктів правових відносин у сфері благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади, заходи щодо покращення стану благоустрою територій та єдиних вимог для всіх учасників у сфері благоустрою населених пунктів.

Прийнятий регуляторний акт буде доведений до керівників підприємств, установ, організацій, закладів, суб’єктів підприємницької діяльності, які розташовані на території благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

Запропонований механізм дії даного проєкту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюється вище середнього.

Реалізація проєкту рішення не передбачає додаткових фінансових витрат з боку державних органів та, відповідно, додаткових видатків бюджету.

 

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Правила благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади є місцевим нормативно - правовим актом з необмеженим строком дії.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого акта, а також в разі необхідності, в тому числі за результатами відстеження результативності регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування.

 

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Ефективність даного проєкту регуляторного акту буде відстежуватись на підставі наступних показників:

- кількість порушень у сфері благоустрою та складених за наслідками їх вчинення протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;

- розміри надходжень до селищного бюджету від штрафів за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою населених пунктів;

- відсутність скарг від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, щодо невпорядкованості процедури розміщення та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

- порівняння стану благоустрою громади з відповідним станом у попередні роки.

 

VIIІ. Визначення заходів за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності

 

Відстеження результативності проекту рішення здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності запропонованого проєкту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня прийняття цього регуляторного акта.

Періодичне відстеження має бути здійснено раз на три роки після проведення повторного відстеження результативності, за кількісними показниками порівнюватися з показниками, визначеними під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Селищний голова                          ідпис існує)                           Лідія БУЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь