Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Додаток до рішення "Правила благоустрою територій населених пунктів Народицької селищної територіальної громади"

Дата: 03.09.2021 16:00
Кількість переглядів: 2783

Додаток

до рішення селищної ради

від «__»___________2021 року №

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням __________ сесії

Народицької селищної ради

восьмого скликання

від «__»__________2021 року №

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

благоустрою територій населених пунктів

 Народицької селищної

територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Народичі

2021

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Загальні положення ……………………..……………………...….3

 

Розділ 2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій обєктів благоустрою …………………………………………………………….…8

 

Розділ 3. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, прилеглих до них та закріплених територій ………………...…..…17

 

Розділ 4. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування ………………………...…19

 

Розділ 5. Порядок розміщення малих архітектурних форм, тимчасових споруд ………………………………………………………………………………23

 

Розділ 6. Правила розміщення зовнішньої реклами, вивісок та інформаційних табличок ……………………………………………………….….24

 

Розділ 7. Додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях територіальної громади…………………………………………………………….26

 

Розділ 8. Інші вимоги щодо благоустрою селища та сіл…………………….…...........................................................................................29

 

Розділ 9. Порядок здійснення контролю та притягнення до відповідальності за порушення у сфері благоустрою …………………………...35

 

Розділ 10. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території………………………………………………………………………...37

Розділ 11. Порядок внесення змін та доповнень до правил………………38

 

 

Додаток. Межі утримання прилеглих територій………………………….39

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

          1.1. Правила благоустрою територій населених пунктів Народицької селищної територіальної громади (далі – Правила благоустрою) розроблені з метою забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в населених пунктах Народицької селищної територіальної громади. Правила благоустрою встановлюють вимоги щодо благоустрою територій населених пунктів, містять загальнообов’язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання територій селища та сіл, за порушення яких настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.

1.2. Правила благоустрою розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою територій селища та сіл Народицької селищної територіальної громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в населених пунктах.

1.3. Дія Правил благоустрою поширюється на всю територію селища та сіл та є обов’язковими для виконання усіма фізичними та юридичними особами на території населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

1.4. У Правилах благоустрою наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

    Прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

Прибудинкова територія територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб’єкта господарювання, закріпленої та прилеглої території.

Територія суб’єкта господарювання – це територія у межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності, користуванні або надана в оренду юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

Балансоутримувач об’єкту благоустрою – визначена власником об’єкту благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкту благоустрою.

Об’єкти благоустрою – території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору. До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території у межах населеного пункту.

Об’єкт благоустрою зеленого господарства об’єкт благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження. До об’єктів благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів належать: парки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, гідропарки, лугопарки, лісопарки, буферні парки, районні сади; дендрологічні парки, національні, меморіальні та інші; сквери; міські ліси; зони рекреації; зелені насадження в охоронних та санітарно-захисних зонах, зони особливого використання земель; прибережні зелені насадження; зелені насадження прибудинкової території.

Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Вивіска елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою. При цьому інформація вивіски не повинна відрізнятись від офіційно зареєстрованих назви особи, профілю її діяльності та може містити тільки офіційно зареєстровані (ліцензовані) емблеми, логотипи, знаки, герби тощо. Площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. м.

 Вигул собаки – тимчасове знаходження тварини у присутності її власника або особи, що його заміняє, поза межами місця постійного проживання з метою реалізації нею біологічних потреб, дресирування тощо. Вигул можливий на прибудинкових територіях, рекреаційних та водоохоронних прибережних зонах (лише на повідку), в інших зонах та місцях вигулу. Господар зобов’язаний прибирати за твариною під час вигулу. Вигул заборонено на територіях парків, скверів, навчальних, медичних і т. п. закладів, спортивних та дитячих майданчиках, інших громадських місцях.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, мережа вулиць, доріг, внутрішньо квартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням.

Громадське місце – ті частини будь-якої будівлі, земельної ділянки, вулиці, водного шляху або інших місць, які доступні або відкриті для населення постійно, періодично або час від часу.

Громадськістьодна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи.

Домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, які протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі.

Закріплена територія – територія, яка закріплена за суб’єктами господарювання рішенням виконавчого комітету Народицької селищної ради.

Заходи з благоустрою населених пунктів – роботи з відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Зелені насадження деревна, чагарникова, квіткова та травяна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

Інформаційна табличка – це табличка, що розміщується на фасаді будинку, будівлі або споруди, в якому фізична або юридична особа займає приміщення, розташована біля входу у таке приміщення, на дверях або на склі вітрини, та містить лише інформацію про зареєстроване найменування, належність та час роботи фізичної або юридичної особи, загальною площею до 1 м2.

Квітник – ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами.

Клумба – квітник правильної геометричної форми у вигляді кола, квадрата, прямокутника, овалу, трикутника тощо.

Мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені чинним законодавством України.

Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

Небезпечні відходи відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Об’єкт комунальної власності – будинок, споруда, елемент вуличного обладнання, територія на відкритій місцевості у межах селища та сіл, які перебувають у комунальній власності його територіальної громади.

Паспорт прив’язки тимчасової споруди – комплект документів, в яких визначено місце встановлення тимчасової споруди на топографо-геодезичній основі, схему благоустрою прилеглої території, текстові та графічні матеріали щодо естетичного і кольорового вирішення та інженерного забезпечення об’єкта.

Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини у житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Рабатка – квітник у вигляді вузької смуги завширшки 0,6-3 м, яку влаштовують уздовж доріжок і фасадів будинків, навколо пам’ятників, партерів тощо.

Рекламна площина – частина рекламного засобу, призначена для безпосереднього розташування реклами.

Рекламний засіб – засіб, що використовується для доведення реклами до її споживача. Великогабаритний рекламний засіб – конструкція, одна площина якої перевищує 18 кв.м. Малогабаритний рекламний засіб – конструкція, одна площина якої не перевищує 18 кв.м.

Рекламоносій – будь-який матеріальний носій інформації, який містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, у тому числі з аудіотрансляцією.

Рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водовідведення та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах. Відходи, що утворюються в результаті утримання підсобного господарства та накопичуються і зберігаються у жижезбірниках.

Розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розміщення зовнішньої реклами.

Сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження.

Спеціальні конструкціїтимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Суб’єкти у сфері благоустрою селища та сіл – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни та особи без громадянства.

Тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Територія зелених насаджень – ділянка землі, на якій розміщена рослинність природного чи штучного походження (деревна, чагарникова, квіткова або трав’яна рослинність) на території Народицької селищної територіальної громади.

Тимчасова споруда споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. До тимчасових споруд відносяться: кіоски, павільйони, намети, намети для сезонного продажу товарів, холодильне обладнання (низькотемпературні прилавки), авторозвозки, автокафе, лавки-автопричепи, спеціальне торгівельно-технологічне обладнання, розноски, лотки/ємності, будь-які предмети, на яких є можливість розміщення обєктів торгівельної або іншої діяльності, торгівельні ряди, торгівельні автомати, літні майданчики, тимчасові майданчики, сезонні майданчики, дитячі атракціонні чи ігрові містечка, дебаркадери, засоби для обмеження чи зменшення руху, шлагбауми, балки, запірні планки, господарські споруди (сараї, погреби тощо), металеві гаражі, металеві конструкції, зупинкові комплекси, стенди. Перелік не є вичерпним.

Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

Утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові.

Червоні лінії – визначені у містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Ярмарок захід, безпосередньо пов’язаний із роздрібною або оптовою торгівлею, що проводиться регулярно у певному місці та у визначений строк.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону культурної спадщини», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про рекламу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», Типових правилах благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 № 310, інших нормативно-правових актах України, рішеннях Народицької селищної ради та її виконавчого комітету.

 

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 

2.1. Благоустрій території селища та сіл Народицької селищної територіальної громади здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

2.2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145 та інших нормативних актів.

2.3. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за                        № 880/12754;

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від                 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України              07 квітня 2006 року за № 405/12279;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

2.4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

2.5. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

2.6. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків із контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче, ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.7. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше, ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють вогнестійку урну для сміття місткістю не менше, ніж 0,01 м3.

2.8. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.9. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження, зелені насадження загального користування.

2.10. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.11. Відповідальними суб’єктами за утримання, належний санітарний та технічний стан об’єктів благоустрою є (ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні»:

2.11.1. Виконавчий комітет Народицької селищної ради або комунальні підприємства Народицької селищної ради, яким передано речові права (право оперативного управління, право господарського віддання, право користування тощо) на об’єкти благоустрою.

2.11.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці щодо об’єктів благоустрою, які перебувають у їх власності, користуванні тощо.

 

Організація прибирання територій загального користування

 

 

2.12. Система санітарної очистки та прибирання територій селища та сіл Народицької селищної територіальної громади передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий періоди територій місць загального користування.

2.13. Для забезпечення належного санітарного рівня територій селища та сіл Народицької селищної територіальної громади шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою територій покладається як на спеціалізовані комунальні підприємства селищної ради, визначені виконавцем відповідних послуг, так і на інші підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб-підприємців, а також фізичних осіб.

2.14. Прибирання селищних та сільських територій здійснюється один раз на день: до сьомої години влітку та до восьмої годин взимку. Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей проводяться протягом усього робочого дня.

2.15. У випадках надзвичайних погодних явищ (злива, снігопад, ожеледиця тощо) спеціальний режим прибирання вулично-дорожньої мережі та території об’єктів благоустрою встановлюється виконавчим комітетом Народицької селищної ради.

2.16. Комунальні підприємства або/та інші суб’єкти у сфері благоустрою, відповідальні за утримання, належний санітарний та технічний стан відповідних об’єктів благоустрою, встановлюють вогнестійкі урни на тротуарах, зупинках громадського транспорту, у парках, скверах та на інших територіях загального користування. Урни (контейнери) повинні утримуватися у належному технічному, естетичному стані та щоденно звільнятися від сміття.

2.17. При снігопадах і ожеледиці суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій, підземних переходів від снігу, льоду та посипати їх протиожеледними матеріалами; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. Заготівля протиожеледних матеріалів проводиться суб’єктом у сфері благоустрою до настання холодів.

2.18. Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, мешканці будинків приватного сектору та багатоквартирних будинків зобов’язані мати договірні відносини із юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення та знешкодження) на певній території, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів, а також своєчасно вносити плату за такі послуги.

2.19. Відмова споживачів від укладання та/або виконання укладеного договору з виконавцем комунальних послуг з поводження з відходами не звільняє їх від обов’язку оплати фактично спожитих комунальних послуг з вивезення та знешкодження побутових відходів, наданої таким виконавцем.

2.20. Тверді побутові відходи перевозяться спеціально обладнаними транспортними засобами, які унеможливлюють засмічення територій на шляху руху даного транспортного засобу.

2.21. Мешканці багатоквартирних будинків здійснюють викидання твердих побутових відходів у місця (окремі сміттєві контейнери, контейнери на контейнерних майданчиках), погоджені з виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами. Викидання сміття в інші місця мешканцями багатоквартирних будинків забороняється.

Відповідальність за технічний стан контейнерів для збору твердих побутових відходів несе їх власник (балансоутримувач).

2.22. Вивіз рідких побутових відходів, що утворюються у будинках за відсутності централізованого водовідведення та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах, здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок власника (балансоутримувача, користувача) будинків (квартир). Злив рідких побутових відходів здійснюється тільки у спеціально відведених місцях.

Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

2.23. Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

Глибина вигребу залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше 3 метрів.

Не допускається наповнення вигребу більше, ніж до 0,35 м від поверхні землі. Вигріб потрібно очищати по мірі його заповнення, але не рідше 1 разу на півроку.

Забороняється скидати у вигрібні ями і на очисні споруди дощові і розталі води, осади шламонакопичувачів, жировловлювачів та нафтовловлювачів.

2.24. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення у спеціально відведені та визначені відповідним рішенням виконавчого комітету Народицької селищної ради місця.

2.25. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами, користувачами) у постійній чистоті та справності. Відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, не каналізовані вбиральні і вигрібні ями повинні дезінфікуватися засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України не рідше 1 разу в півроку.

2.26. Для покращення санітарного стану територій селища та сіл Народицької селищної територіальної громади згідно з розпорядженнями селищного голови проводяться Санітарні дні, День довкілля та Місячник з благоустрою.

 

Утримання вулично-дорожньої мережі

 

    2.27. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.28. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення у нічний час.

2.29. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

2.30. Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.31. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

2.32. Дорожні знаки вивішуються згідно із затвердженою органами поліції схемою організації дорожнього руху.

Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без пошкоджень. Тимчасово встановлені знаки повинні бути зняті протягом доби після ліквідації причин, що викликали необхідність їх установки.

2.33. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

2.33.1. Розміщувати споруди та об’єкти;

2.33.2. Смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

2.33.3. Спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

2.33.4. Скидати промислові та меліоративні води у систему дорожнього зливостоку;

2.33.5. Встановлювати намети;

2.33.6. Випасати худобу та свійську птицю;

2.33.7. Скидати сніг на проїжджу частину з 06-00 години до 20-00 години.

2.34. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані у межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

2.34.1. Забезпечувати утримання та ремонт відповідної території.

2.34.2. Утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної та санітарної зон інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються відповідно до їх функціонального призначення.

2.34.3. У разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України.

2.34.4. Дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.35. Утримання проїжджих частин доріг, мостів, здійснюють підприємства-надавачі відповідних послуг.

2.36. Механізоване та ручне прибирання проїзних частин вулиць, провулків, площ проводять підприємства-надавачі відповідних послуг, за погодженими з виконавчим комітетом селищної ради графіками, у обсязі, передбаченому технічним завданням, та в межах затверджених бюджетних призначень.

2.37. Прибирання та очистка канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих та ґрунтових вод з вулиць і доріг, проводиться підприємствами-надавачами відповідних послуг, на підставі укладених договорів, у обсязі, передбаченому технічним завданням; на території підприємств та організацій – підприємствами, організаціями, а також їх власниками.

Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і зливо- приймальних колодязів, своєчасний ремонт та наявність приймальних решіток, люків та водостоків покладається на підприємства-надавачів відповідних послуг.

2.38. Літнє прибирання проїжджої частини вулиць та дворових територій полягає у видаленні з поверхні дорожнього покриття пилу та сміття шляхом підмітання.

2.39. Усі роботи, пов’язані з літнім прибиранням, необхідно проводити з дотриманням Державних санітарних норм, що встановлюють допустимі рівні шуму, який проникає в приміщення житлових i громадських будинків від зовнішніх та внутрішніх джерел з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення.

2.40. Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, за якими закріплені відповідні території.

2.41. Заходи з підготовки прибиральної техніки до роботи у зимовий період здійснюються балансоутримувачами техніки у строк до 15-го жовтня поточного року.

2.42. Організації, установи відповідальні за прибирання закріплених за ними територій, у строк до 1 жовтня поточного року повинні забезпечити завезення, заготовку та збереження необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

2.43. Суб’єкти господарювання, які допустили забруднення проїжджої частини або тротуару, зобов’язані очистити ці території.

 

Проведення земляних та/або ремонтних робіт

 

2.44. Для здійснення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних із порушенням об’єктів благоустрою, які проводяться на територіях загального користування селища та сіл Народицької селищної територіальної громади (проїжджих частинах та тротуарах вулиць, провулків, зелених зонах, площах, прибудинкових та інших територіях, які належать до об`єктів благоустрою і знаходяться в межах селища та сіл Народицької селищної територіальної громади тощо), юридичні особи, фізичні особи – підприємці або фізичні особи, які безпосередньо проводять ці роботи, повинні отримати дозвіл на порушення об’єктів благоустрою.

2.45. Дозвіл на проведення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних із порушенням об’єктів благоустрою, видається виконавчим комітетом Народицької селищної ради.

2.46. До початку проведення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою, юридичні особи, фізичні особи – підприємці або фізичні особи, які безпосередньо проводять ці роботи, повинні провести фотофіксацію первинного стану об’єкта благоустрою і тільки після цього розпочинати проведення земляних та/або ремонтних робіт, пов’язаних з порушенням благоустрою.

2.47. При проведенні робіт на проїжджій частині, узбіччі (у межах червоних ліній селищних, сільських вулиць), дозвіл підлягає погодженню з територіальним органом Національної поліції України.

2.48. Під час виконання земляних та/або ремонтних робіт повинні бути забезпечені безпечні умови для руху транспорту та пішоходів:

2.48.1. Виставлятись попереджувальні знаки.

2.48.2. Встановлюватись пішохідні містки та огорожа місця проведення робіт.

2.49. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання земляних та/або ремонтних робіт до повного відновлення дорожнього покриття та здачі дозволу покладається на виконавця робіт.

2.50. При виконанні робіт забороняється:

2.50.1. Псувати, засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, засоби регулювання дорожнього руху, проїжджу частину вулиць, тротуари;

2.50.2. Відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

2.50.3. Залишати після закінчення робіт на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття;

2.50.4. Займати невідведені площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

2.50.5. Захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

2.51. Після закінчення робіт, пов’язаних із порушенням об’єктів благоустрою, юридичні особи, фізичні особи – підприємці та фізичні особи забезпечують відновлення порушених об’єктів благоустрою. У разі просадки чи провалу на місці проведення робіт протягом 2-х років, забезпечують їх ліквідацію та відновлення об’єктів благоустрою.

2.52. Роботи з усунення наслідків аварій інженерних комунікацій (водопровідних, каналізаційних, теплових та інших мереж), пов’язані з розриттям території загального користування, розпочинаються негайно з обов’язковим подальшим оформленням дозволу на порушення об’єктів благоустрою. До початку проведення робіт з усунення наслідків аварії, балансоутримувач зобов’язаний попередити про свої наміри виконавчий комітет Народицької селищної ради.

2.53. Після закінчення виконання робіт за дозволом, він повертається до виконавчого комітету з відміткою суб’єкта, відповідального за утримання, належний санітарний та технічний стан об’єкта благоустрою, про прийняття робіт з візуальним підтвердженням (фотографією) відновлення об’єктів благоустрою.

2.54. Документація щодо виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою зберігається протягом 3 (трьох) років з дати закриття дозволу.

 

Утримання місць масового відпочинку населення біля води

 

2.55. Вимоги щодо утримання місць масового відпочинку населення селища та сіл Народицької селищної територіальної громади біля води, забезпечення безпеки населення на водних об’єктах визначаються Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України  від 10 квітня 2017  року № 301, Порядком обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 року № 264 та цими Правилами благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

2.56. Прибирання територій місць відпочинку здійснюється суб’єктами господарювання, за якими закріплені ці території.

2.57. Забороняється в’їзд на територію місць відпочинку автотранспорту, крім технологічного.

2.58. На території водоохоронних зон забороняється:

2.58.1. Використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

2.58.2. Влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

2.58.3. Скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки.

2.59. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

2.59.1. Розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2.59.2. Зберігання та застосування пестицидів і добрив;

2.59.3. Влаштування літніх таборів для худоби;

2.59.4. Будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

2.59.5 Миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

2.59.6 Влаштування звалищ сміття, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

2.60. Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

 

Утримання кладовищ, а також інших місць поховання

2.61. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

 

 

 

Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

 

2.62. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

 

РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИЛЕГЛИХ ТА ЗАКРІПЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

 

3.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, інші суб’єкти у сфері благоустрою, незалежно від форми власності та господарювання, прибирають свою, закріплену та прилеглу території.

3.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, іншими суб’єктами у сфері благоустрою території визначаються селищною радою, залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власником, якщо територія перебуває у приватній власності.

3.3. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій визначено у додатку 1 до цих Правил благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

3.4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, інші суб’єкти у сфері благоустрою на власних, закріплених та прилеглих територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, зокрема:

3.4.1. Забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари, узбіччя доріг прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (у межах належності) – до бордюрного каменю (в разі наявності));

3.4.2. Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів.;

3.4.3. Регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.4.4. Регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.4.5. Утримання приміщень громадських вбиралень у належному санітарному та технічному стані;

3.4.6. Очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

3.4.7. Спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

3.4.8. Регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше, ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

3.4.9. Регулярне обстеження власних, закріплених та прилеглих територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

3.4.10. Здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів, клумб, рабаток;

3.4.11. Вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також із поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

3.4.12. Проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

3.4.13. Усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3.4.14. Усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

3.4.15. Підтримання чистоти вікон та вітрин, встановлення однотипних вогнестійких урн біля входу (зовні) в адміністративні, побутові, навчальні, торгові та інші будівлі і споруди, а також біля малих архітектурних форм;

3.4.16. Проведення відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

3.5. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, інші суб’єкти у сфері благоустрою, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

3.6. Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіку залежно від пори року та природних умов.

3.7. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

3.8. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

3.9. Утримання житлових будинків і прибудинкових територій здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76.

3.10. Власники, користувачі, орендарі житлових будинків приватного сектору, індивідуальних гаражів та автокооперативів, садівничих та дачних товариств зобов’язані:

3.10.1. Мати договірні відносини з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення та знешкодження) на  території Народицької селищної територіальної громади, на якій знаходиться об’єкт утворення відходів, а також своєчасно вносити плату за такі послуги;

3.10.2. На власних, закріплених та прилеглих територіях забезпечувати постійне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу;

3.10.3. Дотримуватись інших вимог до впорядкування територій, встановлених пунктом 3.4 цих Правил благоустрою населених пунктів Народицької селищної територіальної громади.

3.11. Власники або користувачі присадибних ділянок проводять благоустрій присадибної ділянки та забезпечують вивезення та знешкодження відходів від прибирання та великогабаритних відходів. Власники або користувачі присадибних ділянок зобовязані забезпечувати належне утримання територій загального користування, прилеглих до їх присадибних ділянок.

3.12. Власники або користувачі земельних ділянок, розміщених на берегах річок та спусків до них здійснюють прибирання прилеглої території.

3.13. Територія об’єктів залізничного транспорту прибирається їх власником (балансоутримувачем, користувачем) у межах охоронних зон.

 

 

РОЗДІЛ 4. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ – ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

 

Утримання та охорона зелених насаджень

 

4.1. Правові та організаційні засади озеленення населених пунктів Народицької селищної територіальної громади, спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини, визначаються Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105.

4.2. Охорона зелених насаджень селища та сіл Народицької селищної територіальної громади включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

4.3. Охорона зелених насаджень селища та сіл Народицької селищної територіальної громади є громадським обов’язком кожного жителя територіальної громади. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, скверів, набережних та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам поліції, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень у боротьбі з порушниками цих Правил благоустрою.

4.4. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

4.4.1. Щодо насаджень, які знаходяться на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності, – на балансоутримувачів цих об’єктів;

4.4.2. Щодо насаджень, які знаходяться на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів – на власників (користувачів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, які розташовані у житлових кварталах;

4.4.3. Щодо насаджень, які знаходяться на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

4.4.4. Щодо насаджень, які знаходяться на приватних садибах і прилеглих ділянках, а також інших територіях, переданих у власність, користування або оренду і прилеглих до них ділянках – на їх власників (користувачів, орендарів);

4.4.5. Щодо насаджень, які знаходяться на територіях, відведених під будівництво, – на забудовників або осіб, яким відведені земельні ділянки;

4.4.6. Щодо насаджень, які знаходяться на безхазяйних територіях або пустирях (землях запасу) – на селищну раду.

4. 5. До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень належить:

4.5.1. Забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, клумб, квітників, рабаток, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил благоустрою.

4.5.2. Забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх площ.

4.5.3. Вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, у тому числі замазування пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень.

4.5.4. Видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок самостійно або за договорами зі спеціалізованими суб’єктами господарювання. При цьому, вирубування сухостою проводиться на підставі отриманого у встановленому порядку ордеру на видалення зелених насаджень, крім сухостою, що знаходиться на приватних територіях та видаляється за рішенням власника земельної ділянки.

4.5.5. Косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя.

4.5.6. Систематичне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину.

4.5.7. Планомірне підвищення декоративних якостей селищних та сільських парків, лісопарків та інших зелених насаджень, доведення їх до рівня садово-паркового мистецтва шляхом ландшафтної реконструкції.

4.5.8. Проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених насаджень.

4.5.9. Забезпечення балансоутримувачами електричних мереж своєчасного обрізування гілок зелених насаджень в районах охоронної зони повітряних електричних ліній. Обрізування проводиться без отримання ордеру, за графіком, погодженим із власником (балансоутримувачем) ліній електропередач, та під його контролем.

4.5.10. Проведення ефективних заходів з підвищення родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заболочуванню.

4.5.11. Підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших паразитичних утворень, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру).

4.5.12. Огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт.

4.6. Власники будівель, споруд, тимчасових споруд, малих архітектурних форм, що знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані своєчасно ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх у належному технічному та естетичному стані.

4.7. Замовники будівництва або особи, яким відведені земельні ділянки під будівництво, виконавці будівельних робіт повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4.8. На об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

4.8.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку.

4.8.2. Самовільно влаштовувати городи (розпахані земельні ділянки для вирощування с/г продукції), пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони.

4.8.3. Вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи: сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо.

4.8.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.

4.8.5. Самовільно встановлювати споруди, тимчасові споруди, малі архітектурні форми, намети, об’єкти зовнішньої реклами тощо.

4.8.6. Посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах.

4.8.7. Улаштовувати стоянки автомашин.

4.8.8. Улаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах.

4.8.9. Улаштовувати ігри на газонах.

4.8.10. Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

4.8.11. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево, крім випадків святкового оформлення населених пунктів до свят за умови, що таке оформлення не завдає шкоди деревам.

4.8.12. Добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження.

4.8.13. Рвати квіти, ламати гілки дерев.

4.8.14. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів.

4.8.15. Випасати худобу (коні, кози, ВРХ), вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього селищною радою місцях.

4.8.16. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

4.8.17. Після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, бруд, контейнери та інші предмети і речовини.

 

Порядок видалення зелених насаджень

 

4.9. Процедура видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території селища та сіл визначається Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  1 серпня 2006 року № 1045 та цими Правилами благоустрою.

4.10. Юридичним і фізичним особам видалення зелених насаджень дозволяється на підставі ордеру на видалення зелених насаджень (далі – ордер), що видається виконавчим комітетом, відповідно до рішення виконавчого комітету Народицької селищної ради відповідно до чинного законодавства України, крім зелених насаджень, що знаходяться на приватних територіях та видаляються за рішенням власника земельної ділянки.

4.11. Ордер на видалення зелених насаджень видається на підставі акту встановленого зразка, що складається Комісією по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню (далі – Комісія). Положення про діяльність Комісії та її склад затверджується виконавчим комітетом Народицької селищної ради.

Під час обстеження зелених насаджень може бути присутня громадськість,  представники засобів масової інформації, які мають право здійснювати фото- та відео зйомку.

4.12. Термін видалення зелених насаджень може бути продовжений при наявності поважних причин не виконання робіт, указаних в ордері.

4.13. Після повного виконання робіт з видалення (обрізки гілок, кронування) зелених насаджень ордер підлягає поверненню до виконавчого комітету.

4.14. Підприємства, установи, організації всіх форм власності зобов’язані щоквартально надавати інформацію виконавчому комітету щодо кількості видалених зелених насаджень за отриманими ордерами.

4.15. Юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному ставленні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому чинним законодавством України розмірі та порядку.

4.16. Відшкодування відновної вартості зелених насаджень не звільняє від обов’язкового відновлення порушеного озеленення ділянки згідно з розробленою документацією, в тому числі із залученням підприємства – надавача послуг із зеленого господарства.

4.17. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно спеціалізованим підприємством із подальшим оформленням акта обстеження.

 

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ

ФОРМ, ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

5.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

5.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, оглядових водопровідних та каналізаційних колодязів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

5.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

5.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу, бруду, води, льоду, снігу та опалого листя, поточний ремонт.

5.5. Кожна стаціонарна тимчасова споруда має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.6. Біля кожної тимчасової споруди встановлюється вогнестійка урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні тимчасові споруди необхідно обладнувати декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

5.7. Не допускається користування тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

5.8. Усі споруди, тимчасові споруди та малі архітектурні форми розміщуються з дотриманням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, рішень Куликівської селищної ради.

5.9. Забороняється самовільно встановлювати малі архітектурні форми та тимчасові споруди, у тому числі стаціонарні та пересувні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, розширювати існуючі стаціонарні, пересувні тимчасові споруди, переобладнувати пересувні тимчасові споруди на стаціонарні тимчасові споруди шляхом знімання коліс, влаштування фундаменту, обкладання цеглою тощо.

РОЗДІЛ 6. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ,

ВИВІСОК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТАБЛИЧОК

 

Загальні вимоги до розміщення рекламних засобів

 

6.1. Розміщення зовнішньої реклами на території селища та сіл проводиться відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, цих Правил благоустрою, на підставі дозволів, що надаються виконавчим комітетом Народицької селищної ради у встановленому порядку.

6.2. Дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Народицької селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці.

6.3. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами селищна рада уповноважує (створює) робочий орган.

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

6.4. Зовнішня реклама на територіях, будівлях та спорудах розміщується за згодою їх власників.

6.5. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

6.5.1. Розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки, із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

6.5.2. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

6.5.3. Фундамент наземної зовнішньої реклами повинен бути заглибленим, а у випадку, якщо фундамент виступає над поверхнею землі – декоративно оформленим (пофарбованим).

6.5.4. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою територіального органу Національної поліції України наноситься вертикальна дорожня розмітка зі світлоповертаючих матеріалів заввишки до двох метрів від поверхні землі.

6.5.5. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як п’ять метрів від поверхні дорожнього покриття.

6.5.6. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну лінію з фасадами будівель або огорожами.

6.5.7. На будівлях, спорудах зовнішня реклама не повинна закривати елементи архітектурного оздоблення фасадів. Рекламні засоби не повинні бути домінуючим об’єктом у місцях розташування пам’ятників, культових споруд, пам’яток архітектури.

6.5.8. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням із утримувачем зазначених комунікацій.

6.5.9. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням із територіальним органом Національної поліції України.

6.5.10. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

6.5.11. Наземні рекламні засоби розміщуються в одну умовну лінію, паралельну до осі вулиці, розташовану з кожного боку вулиці, в тому числі й з кожного боку додаткових смуг руху, а також на зелених зонах тощо. 

6.5.12. Розміщення зовнішньої реклами на будинках, у тому числі на дахах будинків, не повинно вступати у візуальний конфлікт з їх архітектурою. Забороняється змінювати вигляд фасадів, натомість, слід максимально використовувати можливості внутрішньої вітринної реклами.

6.5.13. Афіши культурних та розважальних заходів, шоу, концертів, фестивалів, конкурсів, ярмарок, виставок, циркових програм тощо, що мають комерційний характер, розглядаються як реклама. Афішна реклама розміщується тільки на конструкціях, спеціально передбачених для її розміщення.

6.5.14. Розміщення реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

6.5.15. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі та строку дії дозволу.

6.5.16. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу» на підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини».

6.5.17. Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

6.6.1. На пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.

6.6.2. На висоті менш як п’ять метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

6.6.3. На фасадах багатоповерхових будинків.

6.6.4. На фасадах будівель, споруд та на огорожах біля них, окрім розміщення сучасних рекламних засобів на стінах фасадів будівель торгових чи виробничих комплексів окремо стоячих споруд, за умови покриття не більше ніж 25 відсотків загальної площини сторони фасаду, на якій розміщується рекламна конструкція.

6.6.5. Шляхом наклеювання рекламоносіїв на фасади будівель та споруд без застосування спеціальної конструкції.

6.6.6. На пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, у межах об’єктів природно-заповідного фонду без погодження з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

6.6.7. На підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні, у тому числі опорах зовнішнього освітлення.

6.6.8. На технічних засобах регулювання дорожнього руху.

6.6.9. Як транспаранти-перетяжки між опорами і на підтримуючих засобах контактної мережі електротранспорту та зовнішнього освітлення.

6.6.10.  Над інженерними мережами.

 

РОЗДІЛ 7. ДОДЕРЖАННЯ ТИШІ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ТА

ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

7.1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

7.1.1. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

7.1.2. Забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо, рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами.

7.1.3. Вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, у таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

7.1.3.1. Житлових будинків і прибудинкових територій.

7.1.3.2. Лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури.

7.1.3.3. Готелів і гуртожитків.

7.1.3.4. Закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу.

7.1.3.5. Інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

7.1.3.6. Парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

7.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

7.3. У нічний час, з 22-00 години до 08-00 години, на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

7.4. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні, з 21-00 години до                08-00 години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово. Власник або орендар приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

7.5. Передбачені пунктами 7.2, 7.3, 7.4 цього розділу вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

7.5.1. Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

7.5.2. Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень.

7.5.3. Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

7.5.4. Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.

7.5.5. Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони.

7.5.6. Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

7.5.7. Роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

7.5.8. Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, дня селища та сіл, інших свят, проведення спортивних змагань.

7.5.9. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час, за погодженням виконавчого комітету Народицької селищної ради.

7.6. Юридичним і фізичним особам забороняється проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах селища та сіл, без погодження виконавчого комітету Народицької селищної ради.

7.7. Забороняється самовільне застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року, в ніч з 31 грудня на 1 січня.

7.8. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків ближче, ніж за 100 м від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків, без погодження виконавчого комітету Народицької селищної ради.

7.9. Забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, які можуть завдати шкоду здоров’ю або майну людей.

7.10. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

7.11. Суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та наданні послуг, з 22-00 години  до 08-00 години, погоджують нічний режим роботи у порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету Народицької селищної ради.

Діяльність об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час, без погодження в установленому порядку з органом місцевого самоврядування, забороняється.

 

РОЗДІЛ 8. ІНШІ ВИМОГИ ЩОДО БЛАГОУСТРОЮ СЕЛИЩА ТА СІЛ

 

8.1. Суб’єкти у сфері благоустрою при здійсненні своїх прав та обов’язків зобов’язані:

8.1.1. Встановлювати тимчасові споруди, малі архітектурні форми тощо на підставі розроблених відповідно до чинного законодавства України проєктів та дозволів, підтримувати їх зовнішній вигляд у належному технічному стані та естетичному вигляді; не встановлювати та не користуватися тимчасовими спорудами та малими архітектурними формами після закінчення строку дії дозволів на їх встановлення.

8.1.2. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному стані відповідно до затвердженого паспорту фасаду, забезпечувати благоустрій та озеленення прилеглої території власними силами або із залученням спеціалізованих організацій.

8.1.3. Погоджувати розташування об’єктів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, а також тимчасове розміщення об’єктів комерційного та некомерційного призначення з уповноваженими органами Народицької селищної ради та іншими уповноваженими на це підприємствами, установами, організаціями.

8.1.4. Після припинення права користування земельною ділянкою відновити благоустрій та привести земельну ділянку до попереднього стану; відновити благоустрій на місці розміщення демонтованих у встановленому порядку об’єктів.

8.1.5. Перевозити усі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на спеціально обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території населених пунктів при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів.

8.1.6. Забезпечувати належне утримання та ремонт кришок колодязів підземних комунікацій у справному стані на рівні дорожнього покриття. У разі відсутності кришки колодязя встановлювати попереджувальні пристрої із негайним відновленням. Не допускати складання сміття, снігу на кришки оглядових колодязів каналізаційних та водопровідних мереж.

8.1.7. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її у належному технічному і санітарному стані, а також вживати інші заходи, передбачені чинним законодавством України.

8.1.8. Утримувати у належному технічному стані та естетичному вигляді номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

8.1.9. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або чинним законодавством України.

8.1.10. Використовувати приміщення житлових будинків за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання, цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися у їх роботу, дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, вимог санітарних норм.

8.1.11. Допускати у житлові та нежитлові приміщення, подвір’я, території, будинки і споруди представників виконавця/виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному чинним законодавством України та договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку.

8.1.12. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин.

8.1.13. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період.

8.1.14. Негайно прибирати сміття та опале листя.

8.1.15. Систематично і своєчасно проводити косіння трави та об’єктів рослинного карантину на власних, прилеглих та закріплених територіях. Газони необхідно скошувати при досягненні висоти травостою 8-10 см.

8.1.16. Щоквартально надавати інформацію компетентному органу щодо кількості видалених зелених насаджень за отриманими ордерами.

8.1.17. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, забезпечити відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття місць розкопок у зазначений у дозвільній документації термін.

8.1.18. Мати необхідний для прибирання снігу, льоду, сміття, ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас протиожеледних матеріалів.

8.1.19. Негайно прибирати сніг (від початку снігопаду) та лід з метою запобігання утворенню накату, очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах.

8.1.20. Повністю розчищати снігові вали над дощоприймачами зливостічних конструкцій.

8.1.21. Очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду; очищати від снігу, льоду, бруду оголовки оглядових колодязів та колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

8.1.22. Дотримуватись встановленого рішенням виконавчого комітету Народицької селищної ради режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

8.1.23. Дотримуватися Правил утримання собак та котів у селищі та селах, інших нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил щодо утримання домашніх тварин, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

8.1.24. Забезпечувати (свійським) домашнім тваринам, які утримуються особами, необхідних умов, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

8.1.25. З’являтися з (свійськими) домашніми тваринами поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх) за умови забезпечення безпеки оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною (свійською) домашньою твариною, безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою; при супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

8.1.26. Виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю на повідку, а собак, породи яких входять до переліку порід згідно із додатком 1 до Порядку і Правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за  шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 року № 944, за межі квартири, території подвір’я, організацій, підприємств, у загальні двори або на вулицю, на повідку і в наморднику.

8.1.27. Не допускати забруднення свійськими домашніми тваринами тротуарів, зелених насаджень, газонів, клумб, квітників, рабаток, скверів, парків, алей, дитячих майданчиків тощо; прибирати за твариною екскременти на будь-якій території (винятки становлять особи, які переміщаються за допомогою собаки-поводиря).

8.1.28. Тримати сторожових собак на прив’язі або у вольєрі та спускати їх з прив’язі (відпускати з вольєру) лише у закритих дворах, що виключає можливість втечі у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність собаки, а також дзвінки забезпечувати додержання тиші з 22-00 години до 08-00 години.

          8.1.29. Проводити реєстрацію собак і котів у порядку, встановленому Правилами утримання домашніх тварин на території Народицької селищної ради.

8.1.30. При перевезенні тварин у транспорті загального користування дотримуватись Правил транспортування тварин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1402

8.1.31. Проводити випасання сільськогосподарських тварин (корови, кози, вівці, коні тощо) та птиці (кури, гуси тощо) у межах власних господарств та на землях визначених для їх випасання (пасовищах).

8.1.32. Дотримуватися правил благоустрою території населеного пункту, не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою населеного пункту;

8.1.33. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

8.1.34. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими законами, нормативно-правовими актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, та цими Правилами благоустрою.

8.2. Суб’єктам у сфері благоустрою забороняється:

8.2.1. Курити тютюнові вироби, електронні сигарети, кальяни тощо у місцях, визначених Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

8.2.2. Захаращувати території загального користування, власні та прилеглі території будівельними, у тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу, криги, опалого листя та сміття, дровами, влаштовувати звалища, складати гній, цеглу, труби, пісок, ґрунт, щебінь, будівельне сміття, паливо тощо, захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків

8.2.3. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, у парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

8.2.4. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів, захаращувати контейнерні майданчики, територію біля розташування контейнера крупно габаритним сміттям, залишками рослинності, гіллям, будівельним сміттям тощо, викидати трупи тварин та птахів, суху траву та опале листя, а також залишки рослинності (бур’яни, траву, залишки сільськогосподарських культур тощо) у контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

8.2.5. Складати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

8.2.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов’язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

8.2.7. Самовільно проводити обрізку дерев та кущів, зносити аварійні та сухостійні насадження.

8.2.8. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, клумби, якщо це не передбачалося проєктом благоустрою; використовувати території зелених насаджень для посадки овочів та інших сільськогосподарських культур, влаштовувати городи.

8.2.9. Ходити по клумбах, квітниках, рабатках, зривати квіти, ламати гілки дерев та кущів, викопувати дерева, кущі, багаторічні рослини та квіти на вулицях, у парках, скверах та інших територіях загального користування.

8.2.10. Вирубувати та пошкоджувати дерева, кущі, добувати з дерев сік, смолу, наносити деревним та квітниковим рослинам механічні пошкодження; підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, забивати у стовбури цвяхи, колючий дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева.

8.2.11. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів.

8.2.12. Організовувати проведення та проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи без відповідного на це дозволу.

8.2.13. Проводити на територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних, інших мереж та споруд без відповідної проєктної документації.

8.2.14. Самовільно врізатись, користуватись та пошкоджувати мережу зливової каналізації. Скидати виробничі стоки, нафтопродукти, сміття, пісок тощо до мережі побутової каналізації.

8.2.15. Організовувати розміщення та розміщувати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати, листівки, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах тощо (у спеціально невизначених для цього місцях).

8.2.16. Самовільно, без отримання відповідного дозволу, розміщувати рекламні конструкції, а також розміщувати інформаційно-рекламні плакати тощо.

8.2.17. Самовільно переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементи.

8.2.18. Залишати транспортні та інші самохідні засоби, машини і механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.

8.2.19. Заправляти, мити, ремонтувати транспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду, газонах, клумбах, квітниках, рабатках, берегах річок, озер та інших водоймищ, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, інших територіях загального користування; їздити транспортними засобами і механізмами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, клумбах, квітниках, рабатках, дитячих майданчиках, паркуватися на них, здійснювати технічне обслуговування транспортних засобів (заміна і доливка мастил тощо).

8.2.20. Здійснювати миття транспортних засобів і механізмів, прання білизни, купання тварин у санітарній зоні річок та водойм.

8.2.21. Пересуватися вулицями по дорогах з твердим покриттям механізмами на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів.

8.2.22. Забруднювати проїжджу частину вулиць при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

8.2.23. Виливати рідкі відходи на території загального користування селища та сіл, у водойми; складати відходи на території селища та сіл, на схилах озер, річок та інших водойм, а також у місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, на територіях зелених насаджень, у парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та майданчиках, зонах пам’яток культурної та історичної спадщини, кладовищах, інших територіях загального користування.

8.2.24. Витрушувати одяг, килими та інші речі з балконів, лоджій, вікон, сходів та дахів будинків, споруд, у під’їздах, парадних входах до будинків.

8.2.25. Мити вікна, балкони шляхом зливання води, викидати сміття, інші предмети або будь-які відходи, будівельні матеріали з балконів, лоджій, вікон, сходів та дахів будинків, споруд.

8.2.26. Розпалювати багаття у не відведених для цього місцях, спалювати опале листя, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, зон пам’яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами, спалювати усі види відходів та вторинної сировини у сміттєзбірниках.

8.2.27. Організовувати встановлення та встановлювати тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності, здійснювати торгівельну діяльність, надавати послуги – на усій території населених пунктів, окрім спеціально призначених для цього місць, без відповідних дозвільних документів.

8.2.28. Зберігати товари і тару на прилеглих до тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності, територіях, проїжджій частині доріг, тротуарах, на територіях зелених насаджень, інших територіях загального користування.

8.2.29. Робити написи, малюнки або подряпини, фарбувати або іншим чином пошкоджувати стіни будинків, споруд, огорожі, паркани, тротуари, шляхи, набережні, пам’ятники культурної та історичної спадщини, монументи, меморіальні комплекси та інші об’єкти і елементи благоустрою.

8.2.30. Виводити сільськогосподарських тварин (корови, свині, кози, вівці, коні тощо) та птицю (кури, гуси, качки тощо) за межі місця їх постійного утримання (за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин, птиці у ветеринарну установу або на пасовище).

8.2.31. Купати тварин у місцях масового відпочинку людей на воді; дресирувати тварин, займатися верховою їздою у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах екскременти тварин, з’являтися із собаками у громадських місцях особам у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

8.2.32. Вигулювати домашніх тварин на подвір’ях дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів, на дитячих майданчиках, на квітниках, клумбах, на територіях культових споруд, меморіалів тощо.

8.2.33. Викидати трупи тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

8.2.34. Приводити тварин, окрім тварин супроводу – собак-поводирів, у приміщення магазинів, кафе та інших закладів громадського харчування, закладів освіти, культури, охорони здоров’я тощо, а також здійснювати будь-яку діяльність із використанням тварин у громадських місцях з метою отримання прибутку або з іншою метою.

8.2.35. Вчиняти будь-які інші дії, які можуть завдати шкоди об’єктам благоустрою або привести до погіршення благоустрою території.

 

РОЗДІЛ 9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

 

9.1. Контроль у сфері благоустрою спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами-підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

9.2. Контроль у сфері благоустрою селища та сіл здійснюється Народицькою селищною радою та її виконавчим комітетом, територіальним органом національної поліції.

9.3. Контроль за станом благоустрою територій селища та сіл Народицької селищної територіальної громади здійснюється шляхом:

9.3.1. Проведення перевірок території органом з контролю у сфері благоустрою.

9.3.2. Розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян.

9.3.3. Внесення відповідних пропозицій на розгляд Народицької селищної ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, мешканців населених пунктів та гостей громади.

9.3.4. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої обєктам благоустрою внаслідок порушення чинного законодавства України з питань благоустрою населених пунктів, цих Правил благоустрою.

 

Повноваження та обов’язки посадових осіб при виявленні порушення

Правил благоустрою

 

9.3. Протоколи про адміністративні правопорушення, відповідно до чинного законодавства України, складають:

9.3.1. Уповноважені на це посадові особи територіального органу Національної поліції України.

9.3.2. Посадові особи, уповноважені на це виконавчим комітетом Народицької селищної ради.

9.3.3. Інші особи у випадках, визначених чинним законодавством України.

 

Відповідальність за порушення Правил благоустрою

 

9.4. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов'язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Народицької селищної ради.

9.5. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення Правил благоустрою підлягають повному відшкодуванню в установленому порядку.

9.6. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.7. Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам благоустрою, проводиться на основі економічно обґрунтованих розрахунків згідно з чинним законодавством України.

9.8. Кошти, які стягуються з порушників цих Правил, зараховуються до місцевого бюджету.

9.9. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. Уразі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний термін.

9.10.У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов'язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об'єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв'язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.11. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

  1. 2) проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушенні Правил благоустрою території Народицької селищної територіальної громади;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою громади;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території Народицької селищної територіальної громади;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населеного пункту, викрадення та пошкодження люків та решіток тощо;

11) організації стихійної торгівлі різними видами товарів (в тому числі з автомобілів, що рухаються по території громади).

12) порушення режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та надання послуг.

13) додержання тиші в населених пунктах та громадських місцях Народицької селищної територіальної громади тощо.

9.12. Даний перелік порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів не є вичерпним, законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

 

РОЗДІЛ 10. ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

 

   10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

   Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

   10.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

   10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

   10.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

   10.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

   10.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

РОЗДІЛ 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ

 

11.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Народицької селищної ради.

11.2. Проект рішення Народицької селищної ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Секретар селищної ради                                                        Олексій ЯРМОЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 
до Правил благоустрою 
територій населених пунктів Народицької селищної територіальної громади

     МЕЖІ 
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду

Управителі житловими будинками, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, інші штучні споруди

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

 

Секретар селищної ради                                                            Олексій ЯРМОЛЮК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь