Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Рішення Про місцеві податки

Дата: 03.07.2017 12:09
Кількість переглядів: 854

                                                                                                                                    Оприлюднено 14.07.2017року

НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

                              ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

П’ятнадцята   сесія                                                                    УІІ скликання

від 07.06.2017 р.  № 503

 

Про місцеві податки

 

         Відповідно до ст. 10, 12, 265, 266, 267, 269 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI  із змінами і доповненнями від 28.12.2014 року №72-VIII  та  від  24.12.2015  року  №909-VIII,  керуючись  п.24  ч.1  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Запровадити     на території Народицької  селищної  ради  слідуючі місцеві податки :

 

1.1.податок на майно  у складі :

 

1.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

1.1.2.транспортний податок,

1.1.3. плата за землю.

 

1.2.єдиний податок.

 

2. Затвердити Положення про порядок  справляння плати за землю на території  Народицької селищної ради  згідно додатку 1.

 

3. Встановити на 2018 рік на території Народицької селищної ради  ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки :

 

3.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у

власності  фізичних  та  юридичних  осіб,  встановлюються  у  розмірі 0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

3.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у

 власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,375 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

4. Встановити на 2018 рік ставку транспортного податку з розрахунку  на  календарний  рік  у  розмірі  25  000  гривень  за  кожен  легковий автомобіль,  з  року  випуску  якого  минуло  не  більше  п’яти  років  (включно)  та середньоринкова  вартість  якого  становить  понад  375  розмірів  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

5.Встановити ставки земельного податку :

5.1.На земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, розташованих в межах  Народицької селищної ради, встановлюється ставка в розмірі 2 відсотки  від їх нормативної грошової оцінки.

5.2.Ставка податку за  земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 

6.  Встановити  ставки  єдиного  податку  на  території  Народицької селищної ради  для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10 відсотків від

мінімальної  заробітної  плати  встановленої  законом  на  1  січня  податкового

(звітного) року;

2) для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 відсотків від

мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  податкового

(звітного) року.

 

7.  Затвердити  Положення  про  порядок  справляння  податку  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  згідно додатку 2.

 

8. Затвердити Положення про порядок справляння транспортного податку

згідно додатку 3.

 

         9. Рішення ввести в дію з 01.01.2018 року.

Селищний голова                                                    А.О.Леончук                                                                            

 

                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішення  сесії селищної ради

                                                                      від 07.06.2017 р.№ 503

Положення

про порядок  справляння плати за землю на території  Народицької селищної ради

І. Загальні положення

1.1. Дане Положення про порядок справляння плати за землю на території

Народицької селищної радим  (далі - Положення) розроблено відповідно до статей 7, 10, 12, 14, 265, 269 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) (далі - ПКУ), пункту 24 частини 1 статті 26 та частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

ІІ. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв).

2.1.2. Землекористувачі.

2.2.  Особливості  справляння  податку  суб'єктами  господарювання,  які

застосовують  спрощену  систему  оподаткування,  обліку  та  звітності,

встановлюються відповідно до глави 1 розділу XIV ПКУ.

 

ІІІ. Об’єкти оподаткування земельним податком

 

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

3.1.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

ІV. База оподаткування земельним податком

 

 4.1. Базою оподаткування є:

 4.1.1.  Нормативна  грошова  оцінка  земельних  ділянок  з  урахуванням

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим

Положенням.

4.1.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

V. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях

лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

 

5.1.  Податок  за  лісові  землі  справляється  як  складова  рентної  плати,  що

визначається податковим законодавством.

 

5.2.  Ставки  податку  за  один  гектар  нелісових  земель,  які  надані  у

встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства,

встановлюються відповідно до пункту 6 цього Положення.

VІ. Ставки земельного податку

6.Встановити ставки земельного податку :

6.1.На земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, розташованих в межах  Народицької селищної ради, встановлюється ставка в розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

6.2.Ставка податку за  земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

6.3.За земельні ділянки, нормативна грошова оцінка яких проведена та які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання( крім державної та комунальної власності) встановлюється в розмірі 8 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 

VIІ. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5.  фізичні  особи,  визнані  законом  особами,  які  постраждали  внаслідок

Чорнобильської катастрофи.

7.2.  Звільнення  від  сплати  податку  за  земельні  ділянки,  передбачене  для

відповідної  категорії  фізичних  осіб  пунктом  7.1  цієї  статті,  поширюється  на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2.  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,господарських

будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка):  у  селах  -  не  більш  як  0,25  гектара,  в  містах – не більш як 0,10 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.3.  Від  сплати  податку  звільняються  на  період  дії  єдиного  податку

четвертої  групи  власники  земельних  ділянок,  земельних  часток  (паїв)  та

землекористувачі  за  умови  передачі  земельних  ділянок  та  земельних  часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

VIІІ. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1.  санаторно-курортні  та  оздоровчі  заклади  громадських  організацій

інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.1.2. громадські організації  інвалідів України, підприємства та організації, які

засновані  громадськими  організаціями  інвалідів  та  спілками  громадських

організацій  інвалідів  і  є  їх  повною  власністю,  де  протягом  попереднього

календарного  місяця  кількість  інвалідів,  які  мають  там  основне  місце  роботи, становить  не  менш  як  50  відсотків  середньооблікової  чисельності  штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить  протягом  звітного  періоду  не  менш  як  25  відсотків  суми  загальних витрат на оплату праці.

Зазначені  підприємства  та  організації  громадських  організацій  інвалідів

мають  право  застосовувати  цю  пільгу  за  наявності  дозволу  на  право

користування  такою  пільгою,  який  надається  уповноваженим  органом

відповідно  до Закону  України  "Про основи соціальної захищеності  інвалідів  в Україні".

У  разі  порушення  вимог  цієї  норми  зазначені  громадські  організації

інвалідів,  їх  підприємства  та  організації  зобов’язані  сплатити  суми  податку  за відповідний  період,  проіндексовані  з  урахуванням  інфляції,  а  також  штрафні санкції згідно із законодавством;

8.1.3.  заклади,  установи  та  організації,  які  повністю  утримуються  за  рахунок коштів  місцевих  бюджетів,  а  також  дошкільні,  загальноосвітні  навчальні заклади  незалежно  від  форм  власності  і  джерел  фінансування  та  заклади охорони  здоров’я,  які  повністю  утримуються  за  рахунок  державного  або місцевого бюджетів ;

8.1.5. благодійні  організації,  створені  відповідно  до  закону,  діяльність  яких  не передбачає одержання прибутків.

 

ІХ. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 

9.1. Не сплачується податок за:

9.1.1.  сільськогосподарські  угіддя  зон  радіоактивно  забруднених

територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного

забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  (зон  відчуження,

безумовного  (обов'язкового)  відселення,  гарантованого  добровільного

відселення  і  посиленого  радіоекологічного  контролю),  і  хімічно  забруднених сільськогосподарських  угідь,  на  які  запроваджено  обмеження  щодо  ведення сільського господарства;

9.1.2.  землі  сільськогосподарських  угідь,  що  перебувають  у  тимчасовій

консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3.  земельні  ділянки  державних  сортовипробувальних  станцій  і

сортодільниць,  які  використовуються  для  випробування  сортів

сільськогосподарських культур;

9.1.4.  землі  дорожнього  господарства  автомобільних  доріг  загального

користування  -  землі  під  проїзною  частиною,  узбіччям,  земляним  полотном, декоративним  озелененням,  резервами,  кюветами,  мостами,  штучними спорудами,  тунелями,  транспортними  розв'язками,  водопропускними спорудами,  підпірними  стінками,  шумовими  екранами,  очисними  спорудами  і розташованими  в  межах  смуг  відведення  іншими  дорожніми  спорудами  та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на  них  розміщені  споруди,  що  забезпечують  функціонування  автомобільних доріг, а саме:

а)  паралельні  об'їзні  дороги,  паромні  переправи,  снігозахисні  споруди  і

насадження,  протилавинні  та  протисельові  споруди,  вловлюючі  з'їзди,  захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б)  майданчики  для  стоянки  транспорту  і  відпочинку,  склади,  гаражі,

резервуари  для  зберігання  паливно-мастильних  матеріалів,  комплекси  для

зважування  великогабаритного  транспорту,  виробничі  бази,  штучні  та  інші

споруди,  що  перебувають  у  державній  власності,  власності  державних

підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких

100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.5.  земельні  ділянки  сільськогосподарських  підприємств  усіх  форм

власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами,

ягідниками  та  виноградниками  до  вступу  їх  у  пору  плодоношення,  а  також гібридними  насадженнями,  генофондовими  колекціями  та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

9.1.7.  земельні  ділянки,  надані  для  будівництва  і  обслуговування

культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

Х. Особливості оподаткування платою за землю

 

10.1.  Народицька селищна  рада  встановлює  ставки  плати  за  землю  та

пільги  щодо  земельного  податку,  що  сплачується  на  території Народицької  селищної  ради.

Народицька селищна рада  до 25 грудня року, що передує звітному, подає

відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки

рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного

податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові  зміни  щодо  зазначеної  інформації  надаються  до  1  числа  першого

місяця кварталу, що настає  за звітним  кварталом, у якому  відбулися зазначені

зміни.

10.2.  Якщо  право  на  пільгу  у  платника  виникає  протягом  року,  то  він

звільняється  від  сплати  податку,  починаючи  з  місяця,  що  настає  за  місяцем,  у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується,  починаючи  з  місяця,  що  настає  за  місяцем,  у  якому  втрачено  це право.

10.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку,

надають  в  оренду  земельні  ділянки,  окремі  будівлі,  споруди  або  їх  частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами)  сплачується  на  загальних  підставах  з  урахуванням  прибудинкової території.

Ця  норма  не  поширюється  на  бюджетні  установи  у  разі  надання  ними

будівель,  споруд  (їх  частин)  в  тимчасове  користування  (оренду)  іншим

бюджетним  установам,  дошкільним,  загальноосвітнім  навчальним  закладам

незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

ХІ. Податковий період для плати за землю

 

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є

календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується

31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у

зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

ХІІ. Порядок обчислення плати за землю

 

12.1.  Підставою  для  нарахування  земельного  податку  є  дані  державного

земельного кадастру.

Центральні  органи  виконавчої  влади,  що  реалізують  державну  політику  у

сфері  земельних  відносин  та  у  сфері  державної  реєстрації  речових  прав  на

нерухоме  майно  у  сфері  будівництва,  щомісяця,  але  не  пізніше  10  числа

наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за

місцезнаходженням  земельної  ділянки  подають  інформацію,  необхідну  для

обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України.

12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють

суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року

подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної

ділянки податкову  декларацію на  поточний  рік  за  формою,  встановленою  у

порядку,  передбаченому статтею  46   ПКУ,  з  розбивкою  річної  суми  рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних  декларацій.  При  поданні  першої  декларації  (фактичного  початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про  розмір  нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  а  надалі  така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову

декларацію,  що  звільняє  його  від  обов'язку  подання  податкової  декларації  не пізніше  20  лютого  поточного  року,  протягом  20  календарних  днів  місяця,  що настає за звітним.

12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами

оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20

календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати

за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що

настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

12.5.  Нарахування  фізичним  особам  сум  податку  проводиться

контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року

податкове  повідомлення-рішення  про  внесення  податку  за  формою,

встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до

іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності  на  зазначену  земельну  ділянку,  а  новим  власником  -  починаючи  з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до

іншого  протягом  календарного  року  контролюючий  орган  надсилає  податкове повідомлення-рішення  новому  власнику  після  отримання  інформації  про перехід права власності.

12.6.  За  земельну  ділянку,  на  якій  розташована  будівля,  що  перебуває  у

спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності

кількох  осіб,  але  не  поділена  в  натурі,  або  одній  з  таких  осіб-власників,

визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2)  пропорційно  належній  частці  кожної  особи  -  якщо  будівля  перебуває  у

спільній частковій власності;

3)  пропорційно  належній  частці  кожної  особи  -  якщо  будівля  перебуває  у

спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За  земельну  ділянку,  на  якій  розташована  будівля,  що  перебуває  у

користуванні  кількох  юридичних  або  фізичних  осіб,  податок  нараховується

кожному  з  них  пропорційно  тій  частині  площі  будівлі,  що  знаходиться  в  їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12.7.  Юридична  особа  зменшує  податкові  зобов'язання  із  земельного

податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 7.1 

розділу ХІІ цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності 

або  постійному  користуванні  і  входять  до  складу  земельних  ділянок  такої

юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із

земельного  податку  юридичною  особою  за  земельні  ділянки,  які  відведені  в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів  в  Україні" для  безоплатного  паркування  (зберігання)  легкових автомобілів,  якими  керують  інваліди  з  ураженням  опорно-рухового  апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано  право  керування  автомобілем,  та  законні  представники  недієздатних інвалідів  або  дітей-інвалідів,  які  перевозять  інвалідів  (дітей-інвалідів)  з ураженням опорно-рухового апарату.

 

ХІІІ. Строки сплати плати за землю

 

13.1.  Власники  землі  та  землекористувачі  сплачують  плату  за  землю  з  дня

виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У  разі  припинення  права  власності  або  права  користування  земельною

ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у

власності або користуванні у поточному році.

13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум

проводяться щороку до 1 травня.

13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій

декларації  на  поточний  рік,  сплачується  рівними  частками  власниками  та

землекористувачами  земельних  ділянок  за  місцезнаходженням  земельної

ділянки за податковий  період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця

протягом  30  календарних  днів,  що  настають  за  останнім  календарним  днем податкового (звітного) місяця.

13.4.  Податкове  зобов'язання  з  плати  за  землю,  визначене  у  податковій

декларації,  у  тому  числі  за  нововідведені  земельні  ділянки,  сплачується

власниками  та  землекористувачами  земельних  ділянок  за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5.  Податок  фізичними  особами  сплачується  протягом  60  днів  з  дня

вручення податкового повідомлення-рішення.

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок

за  земельні  ділянки,  на  яких  розташовані  такі  будівлі,  споруди  (їх частини),  з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7.  У  разі  надання  в  оренду  земельних  ділянок  (у  межах  населених

пунктів),  окремих  будівель  (споруд)  або  їх  частин  власниками  та

землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з

дати  укладення  договору  оренди  земельної  ділянки  або  з  дати  укладення

договору оренди будівель (їх частин).

13.8.  Власник  нежилого  приміщення  (його  частини)  у  багатоквартирному

жилому  будинку  сплачує  до  бюджету  податок  за  площі  під  такими

приміщеннями  (їх  частинами)  з  урахуванням  пропорційної  частки

прибудинкової  території  з  дати  державної  реєстрації  права  власності  на

нерухоме майно.

 

ХІV. Орендна плата

 

14.1.  Підставою  для  нарахування  орендної  плати  за  земельну  ділянку  є

договір оренди такої земельної ділянки.

Народицька селищна рада, яка укладає договори оренди землі, повинна до 1

лютого  подавати  контролюючому  органу  за  місцезнаходженням  земельної

ділянки  переліки  орендарів,  з  якими  укладено  договори  оренди  землі  на

поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення

нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1

числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої

влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

14.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

14.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі

оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.5.  Розмір  орендної  плати  встановлюється  у  договорі  оренди,  але  річна

сума платежу:

14.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. 

14.5.3.  може  бути  більшою  граничного  розміру  орендної  плати,  ніж

зазначений  у  підпункті  14.5.2,  у  разі  визначення  орендаря  на  конкурентних засадах.

14.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної

плати.

14.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати

та  порядок  її  зарахування  до  бюджетів  застосовується  відповідно  до

вимог розділів XI-XIII цього Положення.

 

ХV. Індексація нормативної грошової оцінки земель

 

15.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується

нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у

сфері  земельних  відносин,  здійснює  управління  у  сфері  оцінки  земель  та

земельних ділянок.

15.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику

у  сфері  земельних  відносин,  за  індексом  споживчих  цін  за  попередній  рік

щороку  розраховує  величину  коефіцієнта  індексації  нормативної  грошової

оцінки  земель,  на  який  індексується  нормативна  грошова  оцінка

сільськогосподарських  угідь,  земель  населених  пунктів  та  інших  земель

несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що

визначається за формулою:

Кі = І : 100, де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У  разі  якщо  індекс  споживчих  цін  не  перевищує  100  відсотків,  такий

індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується

кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

15.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику

у сфері земельних відносин, обласні державні адміністрації не пізніше 15 січня

поточного  року  забезпечують  інформування  центрального  органу  виконавчої влади,  що  забезпечує  формування  та  реалізує  державну  податкову  і  митну політику,  і  власників  землі  та  землекористувачів  про  щорічну  індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

Розділ ХVІ. Відповідальність та контроль

 

16.1.  Платники  плати  за  землю  несуть  відповідальність  відповідно  до

Податкового  кодексу  України  за  правильність  обчислення,  своєчасність  та

повноту сплати сум плати за землю, а також за своєчасність подання податкових  декларацій.

16.2. Контроль за своєчасністю подання податкової декларації платника плати за землю,  правильністю  її  обчислення,  повнотою  і  своєчасністю  сплати  до

бюджету здійснює Овруцька об’єднана державна податкова інспекція.

 

        Секретар селищної ради                                  О.В.Прокопенко

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            рішення  сесії селищної ради

                                                                                             від 07.06.2017 р.№ 503

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння  податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території Народицької селищної ради

 

1. Положення розроблено у відповідності до ст.7, 10, 12, 266  Податкового

кодексу України і є обов’язковим для виконання на території Народицької селищної ради.

 

2.  Платниками  податку  є  фізичні  та  юридичні  особи,  в  тому  числі

нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення  платників  податку  в  разі  перебування  об'єктів  житлової

та/або  нежитлової  нерухомості  у  спільній  частковій  або  спільній  сумісній

власності кількох осіб:

а)  якщо  об'єкт  житлової  та/або  нежитлової  нерухомості  перебуває  у

спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб

за належну їй частку;

б)  якщо  об'єкт  житлової  та/або  нежитлової  нерухомості  перебуває  у

спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником

податку  є  одна  з  таких  осіб-власників,  визначена  за  їх  згодою,  якщо  інше  не

встановлено судом;

в)  якщо  об'єкт  житлової  та/або  нежитлової  нерухомості  перебуває  у

спільній  сумісній  власності  кількох  осіб  і  поділений  між  ними  в  натурі,

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об'єкт і база оподаткування.

3.1.  Об'єктом  оподаткування  є  об'єкт  житлової  та  нежитлової

нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а)  об'єкти  житлової  та  нежитлової  нерухомості,  які  перебувають  у

власності органів державної  влади, органів місцевого самоврядування, а також

організацій,  створених  ними  в  установленому  порядку,  що  повністю

утримуються  за  рахунок  відповідного  державного  бюджету  чи  місцевого

бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г)  житлова  нерухомість  непридатна  для  проживання,  в  тому  числі  у

зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

д)  об'єкти  житлової  нерухомості,  в  тому  числі  їх  частки,  що  належать

дітям-сиротам,  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  та  особам  з  їх

числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються

одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е)  об'єкти  нежитлової  нерухомості,  які  використовуються  суб'єктами

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в

малих архітектурних формах та на ринках;

є)  будівлі  промисловості,  зокрема  виробничі  корпуси,  цехи,  складські

приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,призначені

для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з)  об'єкти  житлової  та  нежитлової  нерухомості,  які  перебувають  у

власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и)  об’єкти  нерухомості,  що  перебувають  у  власності  релігійних

організацій, статути (положення) яких  зареєстровано  у  встановленому законом порядку,  та  використовуються  виключно  для  забезпечення  їхньої  статутної діяльності,  включаючи  ті,  в  яких  здійснюють  діяльність  засновані  такими релігійними  організаціями  добродійні  заклади  (притулки,  інтернати,  лікарні тощо),  крім  об’єктів  нерухомості,  в  яких  здійснюється  виробнича  та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно

від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3.3.  Базою  оподаткування  є  загальна  площа  об'єкта  житлової  та

нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому

числі  їх  часток,  які  перебувають  у  власності  фізичних  осіб,  обчислюється

Овруцькою   ОДПІ  (надалі-контролюючим  органом)  на  підставі  даних

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами  державної  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно  та/або  на  підставі оригіналів  відповідних  документів  платника  податків,  зокрема  документів  на право власності.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому

числі  їх  часток,  що  перебувають  у  власності  юридичних  осіб,обчислюється

такими  особами  самостійно  виходячи  із  загальної  площі  кожного  окремого

об'єкта  оподаткування  на  підставі  документів,  що  підтверджують  право

власності на такий об'єкт.

 

4. Пільги із сплати податку.

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх

часток,  що  перебувають  у  власності  фізичної  особи  платника  податку,

зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв.

метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток

(у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке  зменшення  надається  один  раз  за  кожний  базовий  податковий

(звітний) період (рік).

Селищна  рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній

території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  фізичних  або  юридичних  осіб,  громадських  об’єднань,  благодійних організацій,  релігійних  організацій  України,  статути  (положення)  яких зареєстровані  у  встановленому  законом  порядку,  та  використовуються  для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з  податку,  що  сплачується  на  відповідній  території  з  об’єктів  житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги  з  податку,  що  сплачується  на  відповідній  території  з  об'єктів

житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об'єкт/об'єкти  оподаткування,  якщо  площа  такого/таких  об'єкта/об'єктів

перевищує  п'ятикратний  розмір  неоподатковуваної  площі,  затвердженої

рішенням органів місцевого самоврядування;

об'єкти  оподаткування,  що  використовуються  їх  власниками  з  метою

одержання  доходів  (здаються  в  оренду,  лізинг,  позичку,  використовуються  у підприємницькій діяльності).

4.1. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів

нежитлової нерухомості, встановлюються для:

-  господарських  (присадибних)  будівель  –  допоміжні  (нежитлові)

приміщення;

- будівель виробничо-технічної бази автомобільного транспорту.

4.2.  Пільги  з  податку,  що  сплачується  на  відповідній  території

встановлюються  для  об’єктів  житлової  та/або  нежитлової  нерухомості,  що

перебувають  у  власності  благодійних  організацій,  статути  (положення)  яких зареєстровані  у  встановленому  законом  порядку,  та  використовуються  для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Селищна   рада  до  1  лютого  поточного  року  подає  до  відповідного

контролюючого  органу  за  місцезнаходженням  об'єкта  житлової  нерухомості

відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до цього підпункту.

 

5. Ставка податку.

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у

власності  фізичних  та  юридичних  осіб,  встановлюються  у  розмірі 0,75 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають

у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,375 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

 

6. Порядок обчислення суми податку.

6.1.  Обчислення  суми  податку  з  об'єкта/об'єктів  житлової  нерухомості,

які  перебувають  у  власності  фізичних  осіб,  здійснюється  контролюючим

органом  за  місцем  податкової  адреси  (місцем  реєстрації)  власника  такої

нерухомості у такому порядку:

а)  за  наявності  у  власності  платника  податку  одного  об'єкта  житлової

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази

оподаткування,  зменшеної  відповідно  до  пункту  4  цього  Положення,  та

відповідної ставки податку;

б)  за  наявності  у  власності  платника  податку  більше  одного  об'єкта

житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи  із  сумарної  загальної  площі  таких  об'єктів,  зменшеної  відповідно  до пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в)  за  наявності  у  власності  платника  податку  об'єктів  житлової

нерухомості  різних  видів,  у  тому  числі  їх  часток,  податок  обчислюється

виходячи  із  сумарної  загальної  площі  таких  об'єктів,  зменшеної  відповідно  до пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в цього пункту,

розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної

площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової

нерухомості,  у  тому  числі  його  частки,  що  перебуває  у  власності  фізичної  чи юридичної  особи   платника  податку,  загальна  площа  якого  перевищує  300 квадратних метрів (для  квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума  податку,  розрахована  відповідно  до  підпунктів  "а","г"  цього  підпункту, збільшується  на  25000  гривень  на  рік  за  кожен  такий  об’єкт  житлової нерухомості (його частку) .

6.2. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості,

які  перебувають  у  власності  фізичних  осіб,  здійснюється  контролюючим

органом  за  місцем  податкової  адреси  (місцем  реєстрації)  власника  такої

нерухомості  виходячи  із  загальної  площі  кожного  з  об'єктів  нежитлової

нерухомості та відповідної ставки податку.

6.3.  Податкове/податкові  повідомлення-рішення  про  сплату  суми/сум

податку  та  відповідні  платіжні  реквізити,  зокрема,  органів  місцевого

самоврядування  за  місцезнаходженням  кожного  з  об'єктів  житлової  та/або

нежитлової  нерухомості,  надсилаються  (вручаються)  платнику  податку

контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо  новоствореного  (нововведеного)  об'єкта  житлової  та/або

нежитлової  нерухомості  податок  сплачується  фізичною  особою-платником

починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі  органи  за  місцем  проживання  (реєстрації)  платників

податку  в  десятиденний  строк  інформують  відповідні  контролюючі  органи  за місцезнаходженням  об’єктів  житлової  та/або  нежитлової  нерухомості  про

надіслані  (вручені)  платнику  податку  податкові  повідомлення-рішення  про

сплату  податку  у  порядку,  встановленому  центральним  органом  виконавчої

влади,  що  забезпечує  формування  та  реалізує  державну  податкову  і  митну

політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень  про  сплату  податку  фізичним  особам  -  нерезидентам  здійснює

контролюючий орган за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.4.  Платники  податку  мають  право  звернутися  з  письмовою  заявою  до

контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: 

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,

що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,

що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У  разі  виявлення  розбіжностей  між  даними  контролюючих  органів  та

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних

документів,  зокрема  документів  на  право  власності,  контролюючий  орган  за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку  і  надсилає  (вручає)  йому  нове  податкове  повідомлення-рішення.

Попереднє  податкове  повідомлення-рішення  вважається  скасованим

(відкликаним).

6.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи,

що  здійснюють  реєстрацію  місця  проживання  фізичних  осіб  на території селищної ради , зобов'язані  щоквартально  у  15-денний  строк  після  закінчення  податкового (звітного)  кварталу  подавати  контролюючим  органам  відомості,  необхідні  для розрахунку  податку,  за  місцем  розташування  такого  об'єкта  нерухомого  майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.6.  Платники  податку  -  юридичні  особи  самостійно  обчислюють  суму

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають

контролюючому  органу  за  місцезнаходженням  об'єкта/об'єктів  оподаткування декларацію  за  формою,  встановленою  у  порядку,  передбаченому  статтею  46 Податкового  кодексу  України,  з  розбивкою  річної  суми  рівними  частками поквартально.

Щодо  новоствореного  (нововведеного)  об'єкта  житлової  та/або

нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається

протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.7.  Порядок  обчислення  сум  податку  в  разі  зміни  власника  об'єкта

оподаткування податком:

У  разі  переходу  права  власності  на  об'єкт  оподаткування  від  одного

власника  до  іншого  протягом  календарного  року  податок  обчислюється  для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому  він  втратив  право  власності  на  зазначений  об'єкт  оподаткування,  а  для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому

власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

7. Податковий період.

Базовий податковий період дорівнює календарному року.

 

8. Порядок сплати податку

Податок  сплачується  за  місцем  розташування  об’єкта/об’єктів

оподаткування  і  зараховується  до  міського  бюджету  згідно  з  положеннями

Бюджетного кодексу України.

 

9. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а)  фізичними  особами  -  протягом  60  днів  з  дня  вручення  податкового

повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа

місяця,  що  наступає  за  звітним  кварталом,  які  відображаються  в  річній

податковій декларації.

10. Контроль за повнотою  обчислення та своєчасною сплатою податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки здійснює  Овруцька ОДПІ.

 

 

Секретар  селищної ради                                        О.В.Прокопенко

  

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

        рішення  сесії  селищної ради

                                                                                              від 07.06.2017  р.№ 503

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок справляння транспортного податку на території Народицької селищної ради

 

1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому

числі  нерезиденти,  які  мають  зареєстровані  згідно  з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.

 

2.  Об’єктом  оподаткування  є  легкові  автомобілі,  з  року  випуску  яких

минуло  не  більше  п’яти  років  (включно)  та  середньоринкова  вартість  яких

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така  вартість  визначається  центральним  органом  виконавчої  влади,  що

реалізує  державну  політику  економічного  розвитку,  за  методикою,  затвердженою Кабінетом  Міністрів  України,  виходячи  з  марки,  моделі,  року  випуску,  типу двигуна,  об’єму  циліндрів  двигуна,  типу  коробки  переключення  передач,  пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті

3.  Базою  оподаткування  є  легковий  автомобіль,  що  є  об’єктом оподаткування відповідно до пункту  2 цього Положення.

4.  Ставка  податку  встановлюється  з  розрахунку  на  календарний  рік  у

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1.  Обчислення  суми  податку  з  об’єкта/об’єктів  оподаткування  фізичних

осіб здійснюється   Овруцька  ОДПІ 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь