A A A K K K
для людей із порушенням зору
Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Проєкт рішення селищної ради №- «Про затвердження договору про співробітництво територіальних громад»

Кількість переглядів: 38
Скликання: Не застосовується
Сесія: Не застосовується
Тип документу: Проєкт рішення селищної ради
Дата: 11.11.2019
Автор: Селищна рада
Номер документу: -
Назва документу: Про затвердження договору про співробітництво територіальних громад
Прикріплені файли:

 

                                                                                                       ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

 

НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять шоста сесія                                                                     VІІ скликання

від      .   .2019 року №

 

 

Про затвердження договору про

співробітництво територіальних громад

 

Відповідно до пункту 33¹ частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально - економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання визначених законом повноважень, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити текст договору про співробітництво територіальних громад Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, Олевської міської територіальної громади, Словечанської сільської територіальної громади, Народицької селищної територіальної громади у формі реалізації спільних проектів.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

 

 

 

Селищний голова                                                       А.О.Леончук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

До рішення сесії від   №

 

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

 

___  2019 року                                                                                м. Овруч

 

Овруцька міська об’єднана територіальна громада, через Овруцьку міську раду в особі міського голови Коруда І.Я., яка надалі іменується Сторона-1, та

Олевська міська об’єднана територіальна громада, через Олевську міську раду в особі міського голови Омельчука О.В., яка надалі іменується сторона - 2

Соловечанська сільська об’єднана територіальна громада, через Словечанську сільську раду в особі сільського голови Трикиши В.О., яка надалі іменується сторона - 3

Народицька селищна об’єднана територіальна громада, через Народицьку селищну раду в особі селищного голови Леончука А.О., яка надалі іменується сторона – 4,

а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки  проекту дотримуються вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону
України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», а також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проекту з розвитку туризму. (далі – Проект).

2.2. Метою реалізації Проекту є створення конкурентоздатного туристичного продукту, збільшення туристичних потоків, перетворення туризму на одну з найбільш прибуткових галузей економіки громад, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток шляхом збільшення дохідної частини бюджету за рахунок податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку та зміцнення здоров'я мешканців і гостей громад за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини.

2.3. Термін реалізації проекту - 5 років. Початок реалізації проекту 01 січня 2020 року.

 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:

3.1.1.Укладання  угод  з усіма суб`єктами та створення кластеру (Овруцька міська рада, Олевська міська рада, Словечанська сільська рада, Народицька селищна рада, підприємці та власники зелених садиб, навчальні заклади).

3.1.2. Виготовлення проектно – кошторисної документації по реконструкції колишнього приміщення амбулаторії під муніципальний готель в с. Хлупляни (Овруцька ОТГ).

3.1.3.Будівництво велосипедної станції на території приміщення майбутнього муніципального готелю та придбання 10 велосипедів (Овруцька ОТГ).

3.1.4. Проведення маркування маршруту та туристичних локацій (Овруцька, Олевська, Словечанська, Народицька громади).

3.1.5. Проведення навчання місцевого населення громад до створення зелених садиб (Овруцька, Олевська, Словечанська, Народицька громади).

3.1.6. Мобілізація молоді через навчальний компонент у закладах освіти(Овруцька, Олевська, Словечанська, Народицька громади).

3.1.7.Залучення самозайнятого населення до створення точок продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, фрукти, ягоди, лікарські трави, фіто - чаї, мед тощо (Овруцька, Олевська, Словечанська, Народицька громади).

3.1.8. Підготовка та затвердження всіх туристичних маршрутів (Овруцька, Олевська, Словечанська, Народицька громади).

3.1.9. Проведення рекламної кампанії (Овруцька, Олевська, Словечанська, Народицька громади).

3.1.10.Проведення фестивалю «Модний вік – енд на Овруччині» (Овруцька ОТГ) та урочисте відкриття кластеру.

3.1.11.Проведення спортивних змагань з веслування та стрільби з лука. (проводяться щорічно, по черзі в громадах учасницях проекту).

  3.2. Суб'єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:

3.2.1. Овруцька міська рада  -  керує  реалізацією проекту на території ОТГ та співфінансує проект, а також координує, контролює, здійснює моніторинг його реалізації по громадах – партнерах.

Олевська міська рада  -  керує  реалізацією проекту на території ОТГ та співфінансує проект.

Словечанська ОТГ – керує реалізацією проекту на території ОТГ та співфінансує проект.

Народицька ОТГ - керує реалізацією проекту на території ОТГ та співфінансує проект.

Бізнес -  укладають угоди  оренди торгівельних місць, надають послуги харчування, проживання.

Власники зелених садиб - укладають угоди  оренди торгівельних місць.

Молодь, старшокласники – виготовлення сувенірної продукції.

3.3. Умови реалізації заходів Проекту:

3.3.1. У випадку фінансування проекту за рахунок коштів ДФРР, інших донорів вступити у співфінансування в долях відповідно до заявленого фінансування заходів кожної із громад.

3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін.

3.5.Координація діяльності суб'єктів співробітництва здійснюється шляхом:
Створення спільної робочої групи з реалізації проекту, до складу якої ввійдуть представники чотирьох громад.

3.6. Овруцька міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з 01 січня  2020 року.

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Овруцька міська рада надсилає Мінрегіону упродовж десяти робочих днів після підписання його Сторонами.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше десяти днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на п’яти аркушах у кількості п’яти примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Овруцька міська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж десяти робочих днів після підписання його Сторонами.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Овруцька  міська рада

Олевська міська рада

11101, м. Овруч,

вул. Т.Шевченка, 43

тел. (04148) 4-29-61; 4-27-25

р/р

 

Міський голова          ___________

Іван Коруд

 

 

Міський  голова________________

Омельчук О.В.

Словечанська сільська рада

Народицька селищна рада

 

 

Сільський голова          ___________

Трикиша В.О.

 

 

Селищний  голова________________

Леончук А.О.

 

 

 

 

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь