A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Народицька громада
Житомирська область, Коростенський район

Проєкт рішення сесії №0 «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»

Кількість переглядів: 94
Скликання: 8 скликання
Сесія: 5 сесія
Тип документу: Проєкт рішення сесії
Дата: 18.04.2021
Номер документу: 0
Назва документу: Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Прикріплені файли:

 

                                      ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А

 

НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

П’ята сесія                                                                                             VІІІ скликання

від 28.04.2021 №

 

Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 

З метою збільшення надходжень від плати за землю, захисту cелищної ради від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок державної та комунальної власності, що призводить до втрат селищного бюджету, визначення та відшкодування збитків, завданих селищній раді внаслідок порушення порядку землекористування, відповідно до статей 12, 125, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного кодексу України, статті 1166 Цивільного кодексу України, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», cелищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про порядок з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (додаток 2).

3. Затвердити форму повідомлення (додаток 3).

4. Затвердити форму акту з визначення обсягу збитків (додаток 4).

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення селищної ради від 30.09.2019 № 1166 "Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" із змінами.

          6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища.

 

Селищний голова                                                                       Лідія БУЧЕНКО

                                                                                Додаток 1

                                                                                до рішення сесії селищної ради

                                                                                від 28.04.2021 року №

 

СКЛАД

комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 

Ярмолюк Олексій Васильович - голова комісії, секретар селищної ради.

 

Члени комісії:

 

Кравченко Тетяна Євгенівна –керуючий справами виконкому;

Шемчук Тетяна Миколаївна - головний спеціаліст відділу фінансів Народицької селищної ради;

Фомичев Олексій Віталійович – начальник відділу юридично - кадрового забезпечення Народицької селищної ради;

Дзезенко Наталія Миколаївна – головний спеціаліст з питань ЖКГ та земельних відносин Народицької селищної ради;

Чіпак Олена Миколаївна - головний спеціаліст з соціально-економічного розвитку територій та приватизації житлового фонду Народицької селищної ради;

Лавська Людмила Іванівна – спеціаліст-землевпорядник Народицької селищної ради.

Кирилюк Артур Васильович – начальник відділу у Народицькому районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області (за згодою).

 

 

Секретар селищної ради                                                       Олексій ЯРМОЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток 2

                                                                                до рішення сесії селищної ради

                                                                                від 28.04.2021 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення та відшкодування збитків

 власникам землі та землекористувачам

 

 1. Загальні положення

Конституцією України визначено, що земля, її надра, які знаходяться в межах території України є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Згідно ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб та надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного Кодексу.

Це Положення розроблене з метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно - правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства на території Народицької селищної ради.

Положення застосовується у випадках використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.

Дане Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності у межах території Народицької селищної ради.

Розгляд документів з метою визначення збитків власникам землі та землекористувачам здійснює Комісія.

 

 1. Нормативне посилання

Зазначене Положення розроблене на підставі: Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 (із змінами і доповненнями) «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

 

3.Визначення термінів

У даному Положенні наведені нижчі терміни вживаються у такому значенні:

Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

Землі житлової та громадської забудови – земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування;

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку – право власності на земельну ділянку, яке виникло до 01.01.2013 року посвідчується державним актом на право власності на земельну ділянку або державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, право власності або право постійного користування на земельну ділянку, яке виникло після 01.01.2013 року посвідчується відповідним витягом (інформаційною довідкою) з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди земельної ділянки зареєстрованим у відповідності до вимог чинного законодавства;

Оренда землі – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою.

Орендна плата - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Збитки – витрати, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата або пошкодження його майна.

Неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або зайняття, обмеження, погіршення якості землі або приведення її у придатний для використання стан за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі орендна плата, яку б міг отримати власник земельної ділянки при належному та своєчасному оформленні договору оренди земельної ділянки особою, яка її використовує.

Земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Суб’єкт – юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні (громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльність яких територіальній громаді спричинені збитки.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства на підставі витягу наданого центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Ставка земельного податку – законодавчо визначений розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.

 

4. Склад комісії, її функції та повноваження

4.1. Склад комісії затверджується рішенням Народицької селищної ради (згідно додатку 1 до рішення).

4.2. Формою роботи комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

4.3 Роботу комісії організує голова комісії.

4.4 Голова комісії:

4.4.1 Забезпечує скликання засідань комісії.

4.4.2 Визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні.

4.4.3 Дає доручення членам комісії та перевіряє їх виконання.

4.4.4 Керує діяльністю комісії.

4.4.5 Проводить її засідання, головує на них.

4.4.6 Підписує документи комісії від її імені.

4.5. За відсутності голови комісії, його функції здійснює секретар комісії.

4.6. Секретар комісії призначається головою комісії з числа її членів та:

4.6.1 Здійснює організаційне і документальне забезпечення роботи комісії.

4.6.2 Здійснює повідомлення членів комісії про її засідання.

4.6.3 Веде протокол засідання комісії.

4.6.4 Подає на затвердження голові комісії оформлений за результатами роботи комісії акт протягом трьох днів з моменту його підписання.

4.6.5 Здійснює контроль за направленням затвердженого акту комісії зацікавленим особам.

4.7. Засідання комісії вважається правомочним, за умови присутності на засіданні простої більшості від загального складу комісії.

4.8. Рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування. У разі рівності голосів, голос голови комісії є вирішальним. Рішення комісії вносяться до протоколу засідання, що підписується головою і секретарем комісії.

4.9. Комісія має право:

4.9.1. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України.

4.9.2. Звертатись із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, відповідно до чинного законодавства України.

4.10. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісії включаються представники природоохоронних органів, за їх згодою.

4.11. При відсутності представників підприємств, установ, організацій та громадян питання яких розглядаються на засіданні комісії, подані до комісії документи підлягають розгляду тільки за умови наявності доказу їх повідомлення про час і місце проведення засідання комісії.

4.12. Підготовку матеріалів на засідання Комісії здійснює спеціаліст-землевпрорядник Народицької селищної ради.

4.13. На засідання комісії подаються наступні матеріали:

- копію рішення Народицької селищної ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду, про надання земельної ділянки у власність або у користування;

- документ, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку або інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі наявності);

  • документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно (будівлю, споруду, інше) або інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у разі наявності;
  • документ, який підтверджує державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (у разі необхідності);
  • акт, який встановлює порушення земельного законодавства (за наявності);
  • матеріали листування Народицької селищної ради з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, якими нанесені збитки (у разі наявності);
  • інші документи, що підтверджують використання земельної ділянки суб'єктами з порушенням земельного законодавства.

4.14. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання комісії, повідомляються (рекомендованим листом про дату і час проведення засідання комісії) та запрошуються представники підприємств, установ, організацій та громадяни, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки. Повноваження усіх запрошених на засідання комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).

4.15. Головуючий доповідає матеріали, які надані до розгляду Комісії та пропонує суб’єктам надати відповідні пояснення.

4.16. За результатами розгляду матеріалів Комісією складаються Акти про визначення збитків по кожному суб’єкту окремо (згідно додатку 4 до рішення).

4.17. Затверджений головою комісії акт протягом п’яти робочих днів направляється зацікавленим особам.

4.18. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та особою (її представником), яка має відшкодовувати збитки. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті. В разі незгоди члена комісії зі змістом акту, він підписує акт з зауваженнями, що долучаються до нього.

4.19. Порядок визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам визначається цим Положенням:

4.19.1 Відшкодуванню підлягають: збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи.

4.19.2. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження головою комісії відповідних актів.

4.19.3. Розміри збитків визначаються у повному обсязі (відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель, з урахуванням ринкової або відновної вартості).

          4.19.4. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документа, що посвідчує право оренди (користування) земельної ділянки, дорівнює сумі, яка могла б надійти до селищного бюджету у разі, якщо б зазначений договір був укладений між орендарем та орендодавцем, або у разі, якщо був би здійснений розрахунок земельного податку. Розмір збитків нараховується на підставі даних нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Розрахунок неодержаного земельного податку проводиться спеціалістом-землевпорядником та подається на розгляд комісії.

4.19.5 Розмір збитків за тимчасове зайняття земельної ділянки без належного оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою розраховується за період з моменту прийняття рішення відповідним органом про надання земельної ділянки у користування по перше число останнього місяця перед складанням відповідного акту, з урахуванням вимог ст. 257 Цивільного Кодексу України.

4.19.6. Розмір збитків за тимчасове заняття земельної ділянки без належного оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою (без укладання договору оренди) розраховується за формулою:

12%*Нго2*Sзаг/12 = сума збитків за місяць де:

12% - розмір орендної плати передбачений податковим кодексом;

Нго2 – нормативна грошова оцінка квадратного метра відповідної земельної ділянки;

Sзаг – загальна площа відповідної земельної ділянки яка використовується без правовстановлюючих документів.

4.19.7. Якщо користування земельною ділянкою здійснювалось більш ніж один календарний рік, розмір збитків підлягає індексації відповідно до ст. 289 Податкового кодексу України.

4.19.8. У разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, стосовно якого проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю, що підтверджується листом державної фіскальної служби, розмір збитку визначається як різниця між неодержаною в бюджет та сплаченою сумою.

4.20. Після затвердження акту про визначення збитків власникам землі та землекористувачам, комісія направляє суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків у добровільному порядку (згідно додатку 3).

4.21. У повідомленні зазначаються:

4.21.1. результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення Комісії про затвердження акту про визначення збитків;

4.21.2. попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

4.21.3. Повідомлення підписується головою, або за його відсутністю секретарем Комісії та надсилається суб’єктам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто.

4.22. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків, збитки сплачуються на рахунок Народицької селищної ради вказаний у повідомленні та на підтвердження чого, до селищної ради надається відповідна квитанція про сплату.

4.23. У разі відмови добровільно відшкодовувати збитки, усі необхідні матеріали передаються до відділу юридично – кадрового забезпечення Народицької селищної ради з метою підготовки позову про примусове відшкодування збитків у судовому порядку.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Адреса комісії для надсилання кореспонденції: 11401, Житомирська область, смт. Народичі, вул. 1-го Травня, 15.

5.2. Ліквідація та реорганізація комісії здійснюється за ініціативою голови Народицької селищної ради та в інших випадках, передбачених законодавством України.

31. Дане Положення набирає чинності з моменту прийняття рішення сесії Народицької селищної ради про його затвердження.

 

 

Секретар селищної ради                                                           Олексій ЯРМОЛЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток 3

                                                                                до рішення сесії селищної ради

                                                                                від 28.04.2021 року №

 

 

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь