Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Рішення селищної ради №88 «Про утворення відділу забезпечення надання адміністративних послуг Народицької селищної ради»

Кількість переглядів: 178
Скликання: 8 скликання
Сесія: 3 сесія
Тип документу: Рішення селищної ради
Дата: 28.01.2021
Номер документу: 88
Назва документу: Про утворення відділу забезпечення надання адміністративних послуг Народицької селищної ради
Прикріплені файли:

У К Р А Ї Н А

 

 НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА                       

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Третя сесія                                                                                             VІІІ скликання

від 28.01.2021 № 88

 

Про утворення відділу забезпечення надання

адміністративних послуг Народицької

селищної ради

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26, пункту 6 частини 4 статті 42, частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надання адміністративних послуг жителям Народицької селищної ради, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Утворити відділ забезпечення надання адміністративних послуг Народицької селищної ради.

2.Затвердити Положення про відділ забезпечення надання адміністративних послуг Народицької селищної ради (додається).

 

Селищний голова                                                                      Лідія БУЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток

                                                                                        до рішення селищної ради

                                                                                        від 28.01.2021№ 88

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ забезпечення надання адміністративних послуг

Народицької селищної ради

 

  1. Загальні положення

1.1 Відділ забезпечення надання адміністративних послуг Народицької селищної ради (далі – відділ) є структурним підрозділом Народицької селищної ради, що утворений для здійснення матеріально - технічного та організаційного забезпечення діяльності щодо надання адміністративних послуг, і на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого Центру.

2.1 Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу приймається селищною радою.

3.1 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно -правовими актами.

 

  1. Завдання і функції

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг, забезпечення організації надання адміністративних послуг;

2.2. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення та подає їх на розгляд селищного голови та депутатів Народицької селищної ради;

2.3. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері надання адміністративних послуг;

2.4. Забезпечує надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про надання адміністративних послуг»;

2.5. Надає вичерпну інформацію щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

2.6. Приймає та видає документи пов’язані з наданням адміністративних послуг;

2.7. Приймає участь у професійному навчанні та стажуванні працівників відділу;

2.8. У межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру;

2.9. Організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань;

2.10. Забезпечує спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

2.11. Забезпечує інформування суб’єктів звернення про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

2.12. Розробляє проєкти рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, доручень, розпоряджень селищного голови, що належать до компетенції відділу;

2.13. Вживає заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

2.14. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

2.15. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

2.16. Постійно інформує населення громади про стан здійснення визначених законом повноважень;

2.17. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів;

2.18. Координує роботу віддалених робочих місць (далі – ВРМ) у разі їх створення;

2.19. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

  1. Права відділу

3.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних послуг.

 

4. Структура відділу

4.1. Структура Відділу затверджуються рішенням селищної ради.

4.2. Відділ утворюється з посадових осіб місцевого самоврядування: начальника відділу, адміністраторів, державних реєстраторів, головних спеціалістів.

4.3. Начальник відділу, адміністратори, державні реєстратори та інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства.

4.4. Посадові інструкції затверджуються селищним головою відповідно до розподілу обов’язків.

4.5. Посадові особи відділу здійснюють функції адміністратора.

 

  1.  Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який одночасно є й керівником ЦНАП. Кваліфікаційні вимоги до начальника Відділу: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних  завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

5.2. Начальник відділу відповідно до завдань, покладених на відділ:

1) здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності відділу;

2) організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу;

3) координує діяльність посадових осіб відділу та представників інших структурних підрозділів, ВРМ та суб'єктів надання адміністративних послуг, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції селищному голові щодо матеріально - технічного забезпечення відділу;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) представляє відділ серед інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

9) здійснює керівництво відділом надання адміністративних послуг Народицької селищної ради як постійно діючого робочого органу;

10) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

5.3. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

5.4.Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

5.5. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

5.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу, відповідно до ч.1. ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги». 

5.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом? України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори? ЦНАП, відповідно до ч.1. ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги». 

5.8.?На державного реєстратора може покладатися функція адміністратора відділу. 

 

6. Відповідальність

6.1. Посадові особи відділу несуть:

1) персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ними своїх повноважень;

2) дисциплінарну, цивільно - правову, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг у встановленому законом порядку;

3) персональну відповідальність за збереження інформації про персональні дані.

 

Секретар селищної ради                                                            Олексій ЯРМОЛЮК


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь