A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Народицька селищна територіальна громада
Коростенський район, Житомирська область

РІШЕННЯ 12 СЕСІЇ 7 СКЛИКАННЯ

 

                          

   У К Р А Ї Н А

НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Дванадцята  сесія                                                                   VІІ скликання

від    24.05.2017 року № 415

 

Про Програму соціально-економічного

розвитку об᾽єднаної територіальної громади

Народицької селищної ради на 2017 рік

 

 

         Заслухавши і обговоривши проект Програми  соціально-економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради на 2017 рік,  керуючись п.22  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Народицька селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму соціально-економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради на 2017 рік.(Додається)

 

2.Підприємствам , установам, організаціям Народицької селищної ради – забезпечити виконання заходів Програми соціально – економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради на 2017 рік.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                              А.О.Леончук

 

 

 

 

                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                рішенням    сесії селищної  ради

                                                                                                                                   від   24.02.2017 року  № 415

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                            ПРОГРАМА

                         СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

                         ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

                              НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                               НА 2017 РІК

                                                  ЗМІСТ

 I.ВСТУП

 ІІ.Паспорт Програми

 IІI. Аналітична частина

 3.1. Демографічна ситуація

 3.2. Ринок праці

 3.3. Бюджетно-фінансова політика

 3.4. Освіта

 3.5. Охорона здоров᾽я

 3.6. Культура

 3.7. Соціальна опіка і піклування

 3.8. Транспорт та дорожнє господарство

 3.9.  Охорона навколишнього середовища

 3.10. Житлово- комунальне господарство

 3.11. Конкурентна та інвестиційна політика

 IV.Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади

 V.Основні завдання та механізми реалізації програми соціально-економічного              

      розвитку об’єднаної територіальної громади

 VI.Фінансове забезпечення реалізації програми

             

  Додаток до Програми

 

Додаток  Перелік показників оцінки соціально-економічного розвитку

                  об’єднаної територіальної громади

 

                                             ВСТУП

             

                Програма соціально-економічного розвитку Народицької об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (далі- Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку громади  за 2016 рік. Програма розвитку визначає цілі , пріоритетні напрямки соціально- економічного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, основні завдання та заходи, які спрямовані на розвиток та покращення всіх сфер суспільного життя громади.

                Програма соціально- економічного розвитку підготовлена згідно з  основними завданнями Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 10.09.2015 року № 1585 відповідно до цілей і пріоритетів економічної політики, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України на 2016-2017 роки.

                Програма розроблена на основі вимог Конституції з урахуванням положень, Законів України: ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, ’’Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України’’, ’’ Про державні цільові програми’’ , ᾽᾽Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії᾽᾽ , ᾽᾽Про стимулювання розвитку регіонів᾽᾽, ᾽᾽Про основні засади (стратегія) екологічної політики України на період до 2020р.᾽᾽, ᾽᾽Про програму житлово-комунальної реформи᾽᾽ та Постанов Кабінету Міністрів України ᾽᾽ Про концепції розвитку житлово- комунального господарства України᾽᾽, ᾽᾽Про Генеральну схему планування територій України᾽᾽ та інших нормативно- правових актів.

                Програма розвитку Народицької об’єднаної територіальної громади  визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік. В ньому зазначено комплекс завдань та заходів , що будуть сприяти розвитку всіх сфер суспільного життя громади.

                Найважливішою цінністю, на досягнення якої спрямована Програма, є гідні умови життя кожного жителя селищної ради. Передумова – економічна стабільність та сталий соціально-економічний розвиток громади.

                 Фінансування запланованих  в 2017 році заходів здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей селищного бюджету.

                Планування пріоритетних напрямків соціально- економічного розвитку Народицької об’єднаної територіальної громади , та основних фінансових інструментів , спрямованих на його реалізацію , є запорукою досягнення всіх поставлених цілей та виконання всіх стратегічних завдань для  стабільного та високого соціально-економічного розвитку Народицької  селищної ради об’єднаної територіальної громади.

                                                        ІІ. Паспорт  Програми

1.Найменування програми

Програма соціально-економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради

2.Засади для розробки програми

Закон України « Про місцеве самоврядування», « Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про основні засади (стратегія) екологічної політики України на період до 2020р.», «Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України», і «Про програму житлово-комунальної реформи». Постанови Кабінету Міністрів України « Про концепції розвитку житлово-комунального господарства України», «Про Генеральну схему планування територій України»

3. Розробник Програми

Виконком Народицької селищної  ради

4. Дата, номер і назва розпорядчого документа про затвердження Програми

Рішення сесії селищної ради №     від      «Про затвердження програми соціально – економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради»

5. Співрозробники Програми

Структурні підрозділи Народицької селищної ради

6. Відповідальний виконавець Програми

Підприємства, установи, організації Народицька селищна рада

7. Співвиконавці Програми

Структурні підрозділи  селищної ради

8. Головна мета програми

Досягнення сталого економічного росту і перехід на якісно новий рівень життя населення

9. Важливіші цільові індикатори і показники програми

Середньомісячні нарахування заробітної плати на одного працюючого. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття відносно до працездатного населення.Темпи росту обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування. Гідні умови для розвитку та виховання дітей. Якісний рівень життя жителів громади.

10. Термін реалізації Програми

2017 рік

11. Очікувані кінцеві результати

Сталий економічний ріст громади. Якісно новий  рівень життя населення ОТГ.

7. Прогнозні джерела фінансування заходів Програми

Державний, обласний, районний бюджети, бюджет ОТГ та позабюджетні кошти

8. Загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, тис. грн. в т.ч.:

 державного бюджету

  обласного бюджету

   бюджету ОТГ

   позабюджетних коштів

 

 

В межах коштів поточного року

              

 ІII. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

        Народицька об’єднана територіальна громада об’єднує 65 населених пунктів. Адміністративний центр – смт Народичі. Територія Народницької об’єднаної територіальної громади становить 1285 квадратних кілометрів. Територія громади розташована на північному сході області в межах Поліської низовини. По території протікає  одна річка Уж з трьома притоками: Жерев, Норинь, Грезля. Західна частина території громади знаходиться у межах Житомирського, східна – в межах Київського Полісся. На півночі район межує з Наровлянським районом Гомельської області Республіки Білорусь.

        На території об’єднаної територіальної громади є великі запаси  будівельних пісків , керамічної глини, торфу та лісових насаджень.

   Селище Народичі розташоване за 25 км. від залізничної станції Овруч. Відстань до обласного центру становить 140 кілометрів, до столиці України – 170 кілометрів. Через район проходять автошляхи Коростень –Довляди (Республіка Білорусь), Київ-Мінськ. Загальна довжина автомобільних доріг громади – 312 кілометрів.

        З усіх районів Житомирської області  Народицька об’єднана територіальна громада найбільше постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 липня 1991 року, 36 населених пунктів , тоді ще, району було віднесено до зони обов’язкового відселення ( в тому числі і сам райцентр), 36 – до зони гарантованого добровільного відселення, ще 8- до зони посиленого радіоекологічного контролю. Через низьку причин було відселено лише частину з них, деякі  були відселені частково. Поступово відбувається очищення сільгоспугідь від радіонуклідів, що дозволяє розширювати сільськогосподарське виробництво на території об’єднаної територіальної громади.

  3.1. Демографічна ситуація.         

 

      Станом 01.01.2017 року в районі за статистичною оцінкою проживало 9397 осіб, в тому числі міського – 3173 (33,77%) осіб та сільського – 6224 (66,23%) осіб. Разом за рік  на території об᾽єднаної територіальної громади прибуло 218 особа, вибуло – 97 осіб. Міграційний приріст становить 121 особа. При тому , що народилась 89 осіб, померло – 161. Природний приріст становить (-72) особи. Загальне приріст чисельності населення у січні-листопаді 2016 року складає  (+49) осіб. Головним фактором приросту чисельності наявного населення є міграційний приріст, який станом на 01.12.2016 року складає: кількість прибулих (218) перевищила кількість вибулих (97) на 121 особу.

Крім того, в районі негативним фактором чисельності населення є його природне скорочення, тобто перевищення кількості померлих над чисельністю народжених

 

               3.2.  Ринок праці.

 

         Середньооблікова кількість штатних працівників по Народицькій об᾽єднаній територіальній громаді 1277 осіб. Середньомісячна заробітна плата становить 3680  грн., що на 2,2 % більше ніж в 2015 році.

         На території  громади зареєстровано та діють 32 підприємства, на яких зайнято 474 особи.

          В підпорядкуванні Народицької селищної ради знаходиться одинадцять установ  ,  на базі яких зайнято 698 чоловік працівників та службовців.

 

            На даному етапі  утримання закладів  освіти, культури та охорони здоров᾽я здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. В підпорядкуванні Народицької селищної ради є два комунальні підприємства КП»Народичікомунсервіс» та КП «Комунальник». 

              

         3.3. Бюджетно- фінансова політика

 

       Станом на 01.01.2017 року до бюжету Народицької селищної ради ( ОТГ) фактично надійшло власних доходів 20189,3 тис.грн., що становить 122,5% планового засідання на січень-грудень та на 7844,1 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року.

       Забезпечується контроль за сплатою земельного податку та орендної плати за використання земель сільськогосподарського призначення.

       Так за 12 місяців 2016 року до бюджету ОТГ фактичнго надійшло земельного податку з юридичних осіб 210,7 тис.грн., що становить 111,8% планового завдання за січень –грудень та на 133,6 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

       Орендної плати за землю з юридичних осіб 4387,4 тис.грн., що становить 118,9% планового завдання на рік та на 68,7 тис.грн більше ніж за такий же період минулого року.

        В бюджеті громади 2016 року було передбачено субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ в сумі 21714,8 тис.грн.. За звітний період освоєно даних коштів в сумі 21665,8 тис.грн., або 99,8% планових призначень.

         Також  бюджет минулого року включав базову дотацію з державного бюджету -1774,6 тис.грн., стабілізаційну дотацію – 474,9 тис.грн., медичну субвенцію -6067,4 тис.грн., освітню субвенцію -14046,0 тис.грн. та субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій -1231,7 тис.грн., інші субвенції -142,4 тис.грн. 

         Планові показники бюджету на 2017 рік: доходи бюджету ОТГ ( без трансфертів) заг.фонд -  20974,104 тис.грн., в тому числі надходження до бюджету ОТГ від сплати податку на доходи фізичних осіб заг.фонд – 12409,000 тис.грн.; надходження від плати за землю заг.фонд – 4670,000 тис.грн.; надходження від сплати акцизного податку заг.фонд 1050,000 тис.грн.; інші податки та збори – 2845,104 тис.грн.

       

 

       3.4. Освіта.

         

      Станом на кінець року освітню діяльність здійснюють 11 ЗНЗ, з них : 1 гімназія , 2 навчально- виховні комплекси , 5  ЗНЗ І-ІІІ  ступенів, 2 ЗНЗ І-ІІ ступенів, 1 філія опорного навчального закладу. У них навчаються 934 учні.

        Кількість працюючих по відділу освіти Народицької селищної ради становить 348 осіб.

     Навчально- виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах  забезпечують 180 педагогічних працівників, у ДНЗ – 30 педагогічних працівників.

     Для забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей громади Народицько селищною радою в 2016 році було реалізовано 11 проектів за рахунок коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури, спрямованих на забезпечення  заходів енергозбереження,  покращення матеріально-технічної бази та інших пріоритетних заходів. Немало робіт проведено і за кошти місцевого бюджету.

     Та залишається ряд проблем , на вирішення яких спрямована Програма соціально-економічного розвитку на 2017 рік. Це і впровадження енергозберігаючих технологій навчальних закладів , і забезпечення належних та безпечних умов для розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах. Адже через брак коштів не всі навчальні заклади були охоплені Програмою на 2016 рік.

      Питання забезпечення  безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій – одне із ключових, на виконання якого спрямовані заходи Програми на 2017 рік.

     Тому приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти,

впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів , поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу , забезпечення безперебійного процесу харчування та перевезення учнів,  підвищення рівня  господарських процесів в школах -  пріоритетні напрямки  та цілі Програми на 2017 рік.

 

      3.5. Охорона здоров᾽я.

      

      Система охорони здоров᾽я Народицької селищної ради представляє собою  заклади , що надають медичні послуги , а саме : Народницька центральна районна лікарня та комунальна установа «Центр первинно медико-санітарної допомоги» Народицької селищної ради з мережею фельдшерських пунктів та  амбулаторій загальної практики сімейної медицини  в населених пунктах громади.

      Якщо проводити аналіз діяльності громади в сфері охорони здоров᾽я   2016 року в порівнянні з 2015 роком( до створення ОТГ), то можна зробити висновки, що процес децентралізації , а саме створення громади  стали рушійною силою в кардинальних перетвореннях , що торкнулися всіх структурних одиниць галузі охорони здоров᾽я.

      Не зважаючи на це Народицька селищна рада запланувала ряд заходів для приведення в належний стан приміщення та забезпечення нормальних умов для  покращення в зимовий період екстрених виїздів до хворих, приведення в належний санітарний стан приміщень закладів охорони здоров᾽я, впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів, забезпечення якісного надання медичних  послуг населенню  громади.

     Особлива увага  приділятиметься поліпшенню надання невідкладної медичної допомоги, забезпеченню виконання профілактичних заходів направлених на зниження захворюваності на туберкульоз, цукровий діабет, онкологічні , серцево –судинні захворювання.

     До Програми на 2017 рік включено заходи по забезпеченню закладів охорони здоров᾽я, що надають медичну допомогу відповідним обладнанням для зміцнення матеріально-технічної бази.

     Важливим питанням для вирішення є встановлення пожежної сигналізації в лікарні, що забезпечить дотримання норм охорони праці та пожежної безпеки.

      Всі ці заходи спрямовані на забезпечення якісного медичного обслуговування в закладах охорони здоров᾽я жителів громади.

 

        3.6. Культура.

       

       Відділ культури Народицької селищної ради забезпечує на території громади реалізацію державної політики у сфері культури, мистецтва, народних промислів. Здійснює управління і контроль сфери бібліотечної справи, діяльності клубних закладів, культурно-мистецької освіти.

    До складу відділу культури відноситься 46 закладів, а саме: 21 бібліотека та 25 клубних установ та будинків культури , а також Народний краєзнавчий музей.

    Діяльність галузі забезпечує 69 працівників з них 37 клубних працівників та 32 бібліотечних.

    В 2016 році по галузі культури на капітальний ремонт БК в с.Ласки та с.Селець було виділено  кошти в сумі 2978,226 тис.грн. , також за кошти місцевого бюджету було проведено косметичні та поточні ремонти  шести закладів культури на загальну суму 33657,95 грн. .

     Та цих заходів замало для вирішення всіх проблемних питань цієї галузі , тому в 2017 році в Програму соціально-економічного розвитку включено перелік заходів , які сприятимуть  створенню належних умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громади.

     Програмою на 2017 рік передбачено капітальний ремонт будинка культури в с.Ласки, поточні ремонти клубних закладів в населених пунктах громади та ряд заходів спрямованих на збереження культурної спадщини та творчого розвитку особистості , підвищення культурного рівня мешканців селищної ради.

     Всі заплановані заходи   спрямовані  на  розв'язання  проблем
національно-культурного  розвитку,  збереження національно-культурної  спадщини,  задоволення  інтелектуальних та духовних потреб людини.

 

          

    На даний час залишаються не вирішеними ряд проблем у галузі освіти, культури та охорони здоров’я. Актуальним та першочерговим  є питання капітального ремонту в закладах освіти, медицини та будинках культури територіальної громади. Дуже важлим і економічно необхідним для селищної ради є питання переведення установ на альтернативні види палива, що дасть можливість зменшити навантаження на бюджет галузі освіти в опалювальний період , та забезпечити  гідні умови навчання та виховання дітей.

 

    3.7. Соціальний захист, опіка і піклування.

         

     В підпорядкуванні Народицької селищної ради знаходяться центр соціальних служб для сім᾽ї, дітей та молоді та територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) .

           Гострою проблемою є зростання кількісті сімей та осіб , які потребують  соціального захисту в зв'язку з складною соціально-економічною ситуацією в країні. З'являються нові категорії одержувачів соціальних послуг, які потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки учасники АТО та члени їх сімей, сім'ї та особи , переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. 

             Актуальною залишається проблема раннього виявлення , оцінки потреб , надання соціальних послуг , здійснення соціального супроводу сімей з дітьми , які опинились у складних життєвих обставинах, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства.

     Тому Програма соціально-економічного розвитку Народицької селищної ради на 2017 рік передбачає забезпечення високого рівня надання допомоги центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді; посилення контролю за відвідуванням дітьми окремих закладів; залучення дітей до навчального процесу відповідно до Закону України «Про освіту»; роботи щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; здійснення соціальної підтримки учасників АТО, надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб та ряд інших заходів , що забезпечать соціальний захист тих верств населення , які цього потребують.    

          3.8. Транспорт та дорожнє господарство.   

           

       В комунальній власності  Народицької  селищної ради знаходяться дороги місцевого значення протяжністю  139.92 км. Технічний стан переважної більшості дорожного покриття  у вкрай незадовільному стані.  Актуальне і важливе значення для благоустрою кожного населеного пункту має дорожне покриття. В 2016 році було реалізовано 4 проекта  спрямовані на покращення інфраструктури дорожнього господарства громади. А саме проведено капітальний ремонт доріг місцевого значення протяжністю 1334 метра – це 0,96% загальної протяжності доріг , що знаходяться в комунальній власності.     Проведено поточні ремонти 15 доріг населених пунктів громади.  Звичайно, що за допомогою цих заходів вирішено не всі проблеми дорожнього господарства. Саме тому Програмою на 2017 рік передбачено заходи по проведенню поточних ремонтів доріг населених пунктів селищної ради.  

 

 

 

          3.9. Охорона навколишнього середовища.

       

         Актуальною залишається проблема твердих побутових відходів , обсяг яких з року в рік збільшується. Протягом 2016 року було проведено величезну роботу по вирішенню питання ліквідації та упорядкування сміттєзвалищ громади. Завдання на 2017 рік підтримувати належний санітарний стан , шляхом постійної та систематичної роботи по вивезенню сміття до місць спеціального призначення.

           Вкрай важливим є питання реконструкції очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Житомирської області , яке планується реалізувати в 2017 році коштами державної субвенції.

 

          3.10. Житлово- комунальне господарство.

   

        Для забезпечення якісних стандартів життя громади в  2016 році було реалізовано ряд заходів спрямованих на забезпечення комфортних, належних та безпечних умов для жителів громади; на покращення благоустрою населених пунктів; на приведення водогінних мереж громадив належний технічний та санітарний стан.  Звичайно забезпечення високого якісного рівня життя жителів громади полягає в систематичному проведенні цих заходів , що сприятиме привабливості населених пунктів для проживання, а це і покращення якості питної води в населених пунктах ОТГ, впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів; недопущення зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги населення та прийняття всіх заходів щодо зменшення існуючої заборгованості.

      

   3.11. Конкурентна та інвестиційна політика

 

    Повільний розвиток конкурентного середовища в галузях паливно- енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку, житлово-комунального господарства, складність дозвільних і контрольних процедур, необхідних для початку здійснення та припинення господарської діяльності негативно впливають на вступ нових суб’єктів господарювання на товарні ринки та закріплення на них. Недостатній розвиток ринкової інфраструктури, яка б забезпечувала вільний та недискримінаційний доступ суб’єктам господарювання до фінансових ресурсів, торгівельних майданчиків, каналів руху товарів, ринкової інформації, засобів рекламування.

        Скасування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території району, яка є постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, та у зв’язку з цим нерівномірність розвитку інвестиційної діяльності. Складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, для реалізації яких надається державна підтримка. Складний процесс відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності. Обтяжливий процесс підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.

 

       Програма соціально-економічного розвитку Народицької селищної ради спрямована на  розв'язання  проблем  підвищення  рівня та якості життя,  проблем безробіття,  посилення соціального захисту   населення,   поліпшення  умов  праці,  розвиток  охорони  здоров'я , освіти та культури.

          Враховуючи складність та масштабність цих проблем, їх вирішення буде забезпечуватись шляхом реалізації пріоритетних напрямків, завдань та заходів , що зазначені в Програмі соціально –економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

      Структурою ресурсної бази стратегічного соціально-економічного  розвитку Народицької територіальної громади є: 1) фінансові ресурси; 2) доходи місцевого бюджету; 3) рухоме і нерухоме майно , що знаходиться у власності територіальної громади та її оперативному віданні; природні ресурси; земля.

   IV. Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади

 

          Основною метою Програми соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік є досягнення сталого економічного росту і перехід на якісно новий рівень життя населення ОТГ – це  ефективне функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення , щонайменше , мінімальних соціальних стандартів населення, створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів, зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування через мобілізацію внутрішніх ресурсів   громади, поліпшення добробуту громадян та ін.

          Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації пріорітних завдань:

-  приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти, культури та охорони здоров᾽я;

-  впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів;

-  підвищення рівня господарських процесів в підприємствах , установах , та організаціях селищної ради;

- забезпечення якісного надання медичних  послуг населенню  громади;

- створення належних умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громади;

- надання допомоги центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді сім᾽ям , які цього потребують;

- залучення дітей до навчального процесу відповідно до Закону України «Про освіту»;

- робота щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

- покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, очисні споруди, переробка твердих побутових відходів;

- зменшення заборгованості  за житлово-комунальні послуги, створення додаткової ресурсної бази комунальних підприємств громади;

- приведення доріг місцевого значення в технічно-придатний стан;

- створення конкурентних умов для розвитку бізнесу на території селищної ради та  покращення інвестиційного середовища.

        Виконання цих завдань забезпечить досягнення вищезазначених цілей соціально-економічного розвитку всіх сфер суспільного життя об᾽єднаної територіальної громади.

V Основні завдання та заходи до Програми соціально-економічного розвитку Народицької селищної ради об᾽єднаної територіальної громади

1.Сфера освіти

Перелік заходів

 

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

1.1. Заміна вікон та дверей насклопластикові пакети, у Закусилівській ЗОШ,

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти.

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

1.2. Ремонт  дошкільних навчальних закладів  с.Норинці, с.Яжберень, с.Старий Дорогинь, с.Межиліска

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти.

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

1.3. Капітальний ремонт ЗОШ с.Норинці

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти.

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

1.4. Реконструкція системи теплопостачання  Новорадчанської ЗОШ

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти.

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

               

    2. Охорони здоров’я

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

2.1 Домогтися покращення роботи лікарської амбулаторії з профілактики захворюваності серед мешканців громади. Більш активно пропагувати , здоровий спосіб життя.

 

 

Не потребує фінансування

 

2.2. Сприяти розвитку системи приватних послуг у сфері охорони здоров’я та сімейних лікарів.

 

 

Не потребує фінансування

 

2.3.Ремонт  опалення Народицької ЦРЛ

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний санітарний стан приміщення. Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

2.4. Ремонт покрівлі Народицької ЦРЛ

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний санітарний стан приміщення. Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

2.5. Поточні ремонти ФП сіл громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний санітарний стан приміщення.

                 

3.Культура та спортивно- масова робота

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

3.1.Ремонт селищного будинку культури, будинку культури с.Ласки

 

Протягом року

Кошти державнго бюджету

Створення належних умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громади

3.2. Поточний ремонт закладів культури громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний санітарний стан приміщення

3.3. Створення інтернетклубів на базі будинків культури та сільських клубів населених пунктів громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження інформаційних технологій в закладах культури громади

3.4. Сприяти створенню та становленню нових гуртків художньої самодіяльності та художніх творчих колективів.

 

 

Не потребує фінансування

 

3.5. Відродити національні традиції та обряди.

 

 

Не потребує фінансування

 

3.6. Забезпечити прийняття участі вихованців Народицької РДЮСШ  у районних та обласних змаганнях

 

Протягом року

Не потребує фінансування

 

                 

 

 

 

 

4.Соціальний захист , опіка та піклування

 

 

Вико-навці

Тер-мін виконання

Перелік заходів

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

4.1Проведення спільних профілактичних рейдів щодо виявлення дітей, які жебракують, бродяжать та дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у протиправну діяльність

 

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Забезпечення високого рівня надання допомоги центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді

4.2 Здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості.

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Посилення контролю за відвідуванням дітьми окремих закладів

4.3. Проведення загальнодержавного рейду «Урок» та дотримання права дитини на здобуття освіти

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Залучення дітей до навчального процесу відповідно до Закону України «Про освіту»

4.4 Забезпечення своєчасного виявлення, здійснення початкової оцінки потреб дитини та її сім᾽ї та супроводу сімей , які потребують у кризових ситуаціях, надання допомоги дітям, які виховуються у таких сім᾽ях.

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Здійснення постійного нагляду та надання допомоги даній категорії дітей

4.5.Здійснення контролю та нагляду за станом виховання,розвитку та соціального захисту дітей в сім᾽ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім᾽ях, дитячих будинках сімейного типу

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Контроль та нагляд за утриманням та вихованням даної категорії дітей

4.6.Проведення місячника охорони дитинства

 

 

Не потребує фінансування

Робота щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

4.7.Здійснення профілактичних рейдів щодо додержання законодавства із захисту суспільної моралі

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Проведення рейдів з метою додержання суспільної моралі

4.8. Проведення заходів до Дня захисту дітей та до Всесвітнього дня дитини з широким залученням соціально-незахищених категорій дітей

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Проведення заходів до Дня захисту дітей

4.9. Забезпечення діяльності громадських комісій у справах неповнолітніх з метою залучення громадськості до вирішення даних проблем в інтересах дітей

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Залучення громадськості до вирішення проблем в інтересах дітей

               

 

 

5. Охорона навколишнього середовища

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

5.1 Реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Житомирської області

 

 

Протягом року

Кошти державного бюджету

Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів,

5.2.  Упорядкування сміттєзвалищ в смт Народичі та населених пунктах селищної ради

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Забезпечення санітарних норм  та комфортних умов  для жителів громади

             

 

6.Житлово- комунальне господарство

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

6.1. Покращення якості питної води в населених пунктах ОТГ

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів

6.2 Ремонт вуличного освітлення смт Народичі та населені пункти селищної ради

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Комфортні умови для жителів громад

6.3. Впровадження заходів щодо зменшення заборгованості за житлово- комунальні послуги

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Зменшення заборгованості  за житлово-комунальні послуги, створення додаткової ресурсної бази комунальних підприємств громади

6.4.  Поточний ремонт водопровідних мереж населених пунктів  селищної ради

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів

6.5. Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Свято-Миколаївській та вул. Левицького

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів

             

 

7. Транспорт та дороднє господарство

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

7.1. Поточний ремонт доріг населених пунктів селищної ради

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення доріг місцевого значення в технічно-придатний стан

             

 

8.Заходи пов’язані з реалізацією конкурентної та інвестиційної політики

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

8.1. Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

сприяння у наданні пільг (податкові, пільгові умови оренди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку територіальної громади;

налагодження співпраці з суб'єктами господарської діяльності у рамках реалізації проектів державно- приватного партнерства;                                             встановлення чіткої процедури затвердження  та погодження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги  при обов’язковому проведенні експертних висновків відповідних спеціалістів; недопущення встановлення адміністративних бар’єрів.

 

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Обмеження монополізму в усіх сферах економічної діяльності громади та створення конкурентних умов для розвитку бізнесу на території селищної ради та  покращення інвестиційного середовища

             

 

9. Протипожежний та цивільний захист населення

 

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

9.1. Придбання пожежного автомобіля для пожежного посту на базі КП «Комунальник» в с.Базар

 

Протягом року

В межаж коштів поточного року

Запобігання пожежам

9.2 Визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у населених пунктах громади відповідно до вимог нових нормативних документів та з урахуванням раціонального перекриття територій зонами виїздів підрозділів;

 

 

Протягом року

Не потребує фінансуванняі

Запобігання пожежам

9.3Проведення роботи по створенню об’єктів спільного    користування – пожежного посту, їх утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування та лісогосподарськими і сільськогосподарськими підприємствами на виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах.

 

 

Протягом року

В межах коштів поточного року

Запобігання пожежам

9.4.Поповнення  матеріального резерву громади  матеріально-технічними засобами.

 

Протягом року

В межаж коштів поточного року

Створення  резерву матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

9.5.Участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях з територіальної оборони

 

Протягом року

В межаж коштів поточного року

Забезпечення оперативну підготовку органів управління та сил цивільного захисту району до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в умовах  особливого періоду

9.6.Проведення районних зборів-змагань юних рятувальників “Школа безпеки

 

Протягом року

Не потребує фінансування

           забезпечення реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

9.7. Проведення в навчальних закладах району Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини

 

Протягом року

Не потребує фінансування

забезпечення реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

             

 

VІ.Фінансове забезпечення реалізації Програми

 

    Фінансування заходів Програми соціально-економічного розвитку Народицької селищної ради об᾽єднаної територіальної громади на 2017 рік здійснювалося з урахуванням реальних можливостей селищного бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій, коштів ДФРР та  спонсорських коштів.

    В процесі виконання Програма може  уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішеннями сесій Народицької селищної ради.

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                       У К Р А Ї Н А                Оприлюднено 01.03.2017 року

НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Дванадцята сесія                                                                   VІІ скликання

від 24.02.2017 року №  416

 

Про внесення змін до рішення

шостої сесії  від 30.06.2016 року

№ 243᾽᾽Про місцеві податки᾽᾽ 

 

 

            Відповідно до ст. 10, 12, 265, 266, 267, 269 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями від 28.12.2014 року №72-VIII  ,  від  24.12.2015  року  №909-VIII та від 20.12.2016 року №1791-VІІІ  керуючись  п.24  ч.1  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести  до рішення шостої сесії від 30.06.2016 року №243 ᾽᾽Про місцеві податки᾽᾽  такі зміни:

  1. пункт 3.1. та 3.2.  частини 3  викласти в такій редакції:

 

᾽᾽ 3.1.Ставки податку для об᾽єктів житлової нерухомості , що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування .᾽᾽

 

᾽᾽ 3.2. Ставки податку для об᾽єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних ьта юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,375 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.᾽᾽

 

  1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

᾽᾽ 4. Встановити на 2017 рік ставку транспортного податку в розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п᾽яти років  (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року.᾽᾽

 

 

    3. Внести  до  Положення ᾽᾽ Про порядок справляння  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Народицької селищної ради᾽᾽ , затвердженого рішення шостої сесії від 30.06.2016 року №243 ,  зміни в частині 5 пункт 5.1. та 5.2.  і викласти в такій редакції:

 

᾽᾽5.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у

власності  фізичних  та  юридичних  осіб,  встановлюються  у  розмірі 0,75 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.᾽᾽

 

 ᾽᾽5.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають

у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,375 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.᾽᾽

   

     4.Внести  до Положення  ᾽᾽Про порядок справляння транспортного податку на території Народицької селищної ради᾽᾽ , затвердженого рішення шостої сесії від 30.06.2016 року №243 ,  зміни, та викласти частину 2 абзац 1 в такій редакції:

 

 ᾽᾽ 2. Об’єктом  оподаткування  є  легкові  автомобілі,  з  року  випуску  яких

минуло  не  більше  п’яти  років  (включно)  та  середньоринкова  вартість  яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.᾽᾽

   5. Рішення вступає в дію з 01.03.2017 року

 

          Селищний голова                                               А.О.Леончук

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь