A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Народицька громада
Житомирська область, Народицький район

Про Програму  соціально – економічного розвитку територіальної громади Народицької селищної ради на 2017 рік

Оприлюднено 27.01.2017 рок

                                                                                       УКРАЇНА

                                                                      НАРОДИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Дванадцята сесія                                                                            VІІ скликання

від 24.02.2017 р. №

 

Про Програму  соціально - економічного

розвитку  об᾽єднаної  територіальної громади

Народицької селищної ради на 2017 рік

 

            Заслухавши і обговоривши проект Програми соціально- економічного  розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради   на 2017  рік, керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Народицька селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

            1.Затвердити Програму соціально-економічного  розвитку   об᾽єднаної територіальної громади  Народицької селищної ради на 2017 рік.(Додається)

            2.Підприємствам, установам, організаціям Народицької селищної ради – забезпечити виконання заходів Програми соціально – економічного

розвитку  об᾽єднаної  територіальної громади Народицької селищної ради на 2017 рік.

 

           

 

 

Селищний голова                                                            А.О. Леончук

                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                          рішення 12 сесії селищної ради

                                                                                                                                               від 24.02.2017 р. №

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

  об’єднаної  територіальної громади

Народицької селищної ради

 

                                                                                         ВСТУП

                    Програма соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади Народицької селищної  ради на 2017 рік (далі- Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку громади  за 2016 рік. Програма розвитку визначає цілі , пріоритетні напрямки соціально- економічного розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, основні завдання та заходи, які спрямовані на розвиток та покращення всіх сфер суспільного життя громади.

                Програма соціально- економічного розвитку підготовлена згідно з  основними завданнями Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 10.09.2015 року № 1585 відповідно до цілей і пріоритетів економічної політики, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України на 2016-2017 роки.

                Програма розроблена на основі вимог Конституції з урахуванням положень, Законів України: ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, ’’Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України’’, ’’ Про державні цільові програми’’ , ᾽᾽Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії᾽᾽ , ᾽᾽Про стимулювання розвитку регіонів᾽᾽, ᾽᾽Про основні засади (стратегія) екологічної політики України на період до 2020р.᾽᾽, ᾽᾽Про програму житлово-комунальної реформи᾽᾽ та Постанов Кабінету Міністрів України ᾽᾽ Про концепції розвитку житлово- комунального господарства України᾽᾽, ᾽᾽Про Генеральну схему планування територій України᾽᾽ та інших нормативно- правових актів.

                Програма розвитку Народицької об’єднаної територіальної громади  визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік. В ньому зазначено комплекс завдань та заходів , що будуть сприяти розвитку всіх сфер суспільного життя громади.

                Найважливішою цінністю, на досягнення якої спрямована Програма, є гідні умови життя кожного жителя селищної ради. Передумова – економічна стабільність та сталий соціально-економічний розвиток громади.

                 Фінансування запланованих  в 2017 році заходів здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей селищного бюджету.

                Планування пріоритетних напрямків соціально- економічного розвитку Народицької об’єднаної територіальної громади , та основних фінансових інструментів , спрямованих на його реалізацію , є запорукою досягнення всіх поставлених цілей та виконання всіх стратегічних завдань для  стабільного та високого соціально-економічного розвитку Народицької  селищної ради об’єднаної територіальної громади.

  1. Мета і пріоритети соціально-економічного розвитку в 2017 році.

          Основною метою Програми соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік є досягнення сталого економічного росту і перехід на якісно новий рівень життя населення ОТГ – це  ефективне функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення , щонайменше , мінімальних соціальних стандартів населення, створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів, зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування через мобілізацію внутрішніх ресурсів   громади, поліпшення добробуту громадян та ін..

          Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації пріоритетних завдань:

-  приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти, культури та охорони здоров᾽я;

-  впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів;

-  підвищення рівня господарських процесів в підприємствах , установах , та організаціях селищної ради;

- забезпечення якісного надання медичних  послуг населенню  громади;

- створення належних умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громади;

- надання допомоги центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді сім᾽ям , які цього потребують;

- залучення дітей до навчального процесу відповідно до Закону України «Про освіту»;

- робота щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

- покращаеня інфраструктури (водопостачання, каналізація, очисні споруди, сміттєзвалища) комунального господарства;

- зменшення заборгованості  за житлово-комунальні послуги, створення додаткової ресурсної бази комунальних підприємств громади;

- приведення доріг місцевого значення в технічно-придатний стан;

- створення конкурентних умов для розвитку бізнесу на території селищної ради та  покращення інвестиційного середовища.

        Виконання цих завдань забезпечить досягнення вищезазначених цілей соціально-економічного розвитку всіх сфер суспільного життя об᾽єднаної територіальної громади.

  1. Основні напрямки соціально-економічного розвитку в 2016 році.

2.1. Сфера освіти

      В умовах обмеженості фінансових ресурсів місцевого бюджету дуже важливим є ощадливість та раціональне використання коштів, що є у віданні селищної ради.

      Для забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей громади Народицько селищною радою в 2016 році було реалізовано 11 проектів за рахунок коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури, спрямованих на забезпечення  заходів енергозбереження,  покращення матеріально-технічної бази та інших пріоритетних заходів. Немало робіт проведено і за кошти місцевого бюджету.

        Та залишається ряд проблем , на вирішення яких спрямована Програма соціально-економічного розвитку на 2017 рік. Це і впровадження енергозберігаючих технологій навчальних закладів , і забезпечення належних та безпечних умов для розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах. Адже через брак коштів не всі навчальні заклади були охоплені Програмою на 2016 рік.

           Тому приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти, впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів , поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу , забезпечення безперебійного процесу харчування та перевезення учнів,  підвищення рівня  господарських процесів в школах -  пріоритетні напрямки  та цілі Програми на 2017 рік.

 

     Головні цілі

- приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти;

- впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів;

- підвищення рівня  господарських процесів в школах.

    Основні завдання та заходи

- ремонт дошкільних навчальних закладів с.Норинці, с.Яжберень, с.Старий Дорогинь, с.Межиліска;

-  ремонт Норинцівської ЗОШ, Закусилівської ЗОШ;

- ремонт покрівлі приміщення початкових класів  Заліського НВК;

- ремонт системи опалення Заліського НВК;

- встановлення системи інтернет у закладах освіти.

2.2. Охорона здоров᾽я

     Для забезпечення населення  своєчасною та якісною медичною допомогою особлива увага приділяється питанню сталого функціонування мережі закладів охорони здоров᾽я. 

    Головні цілі на 2017 рік

- приведення в належний стан приміщеннь;

-  забезпечення нормальних умов для  покращення в зимовий період екстрених виїздів до хворих;

-  приведення в належний санітарний стан приміщень закладів охорони здоров᾽я;

-  впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії кошті;

-  забезпечення якісного надання медичних  послуг населенню  громади.

    Основні завдання та заходи  на 2017 рік

- капітальний ремонт приміщення Народицької ЦРЛ (ремонт  система опалення, ремонт покрівлі, заміна вікон;

- ремонт ФПів ,ФАПів, амбулаторій сіл Народицької селищної ради;

- завершення ремонту дитячого відділення Народицької ЦРЛ.

 

2.3. Культура та спортивно-масова робота

    В 2016 році по галузі культури проведено капітальний ремонт БК в с.Ласки, с.Селець та с Нова Радча, також за кошти місцевого бюджету було проведено  поточні ремонти  закладів культури.

В 2017 році в Програму соціально-економічного розвитку включено перелік заходів, які сприятимуть  створенню належних умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громади.

     Програмою на 2017 рік передбачено завершення капітального ремонту будинка культури в с.Ласки, поточні ремонти клубних закладів в населених пунктах громади та ряд заходів спрямованих на збереження культурної спадщини та творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня мешканців селищної ради.

      Головні цілі на 2017 рік

- створення належних умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громади.

       Основні завдання та заходи на 2017 рік

- ремонт Народицького селищного, сільських будинків культури та клубів;

- завершення  ремонтних робіт  сільського будинку культури с.Ласки;

- відновлення роботи  інтернетклубів  у  с.Базар, с.Закусили, с.Норинці;

- забезпечити  участь вихованців Народицької РДЮСШ  у районних та обласних змаганнях.

2.4. Соціальний захист опіка та піклування

          В підпорядкуванні Народицької селищної ради знаходяться центр соціальних служб для сім᾽ї, дітей та молоді та територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) .

           Гострою проблемою є зростання кількості сімей та осіб , які потребують  соціального захисту в зв'язку з складною соціально-економічною ситуацією в країні. З'являються нові категорії одержувачів соціальних послуг, які потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки учасники АТО та члени їх сімей, сім'ї та особи , переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. 

             Актуальною залишається проблема раннього виявлення , оцінки потреб , надання соціальних послуг , здійснення соціального супроводу сімей з дітьми , які опинились у складних життєвих обставинах, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства.

        Головні цілі на 2017 рік

- передбачає забезпечення високого рівня надання допомоги центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді;

-  посилення контролю за відвідуванням дітьми окремих закладів;

-  залучення дітей до навчального процесу відповідно до Закону України «Про освіту»;

- роботи щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

- здійснення соціальної підтримки учасників АТО, надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб та ряд інших заходів , що забезпечать соціальний захист тих верств населення , які цього потребують.   

        Основні завдання та заходи на 2017 рік

- проведення спільних профілактичних рейдів щодо виявлення дітей, які жебракують, бродяжать та дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у протиправну діяльність;

- здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості;

- проведення загальнодержавного рейду «Урок» та дотримання права дитини на здобуття освіти;

- забезпечення своєчасного виявлення, здійснення початкової оцінки потреб дитини та її сім᾽ї та супроводу сімей , які потребують у кризових ситуаціях, надання допомоги дітям, які виховуються у таких сім᾽ях;

- здійснення контролю та нагляду за станом виховання,розвитку та соціального захисту дітей в сім᾽ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім᾽ях, дитячих будинках сімейного типу;

- проведення місячника охорони дитинства;

- здійснення профілактичних рейдів щодо додержання законодавства із захисту суспільної моралі;

- проведення заходів до Дня захисту дітей та до Всесвітнього дня дитини з широким залученням соціально-незахищених категорій дітей;

 

2.5. Охорона навколишнього середовища

      Актуальною залишається проблема твердих побутових відходів , обсяг яких з року в рік збільшується.

      Головні цілі на 2017 рік

- підтримувати належний санітарний стан , шляхом постійної та систематичної роботи по вивезенню сміття до місць спеціального призначення;

- проведення заходів щодо охорони навколишнього середовища.

   

  Основні завдання та заходи

- упорядкування сміттєзвалищ в смт Народичі та населених пунктах селищної ради;

- реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі Житомирської області.

 

2.6. Житлово-комунальне господарство

 

        Для забезпечення якісних стандартів життя громади в  2016 році було реалізовано ряд заходів спрямованих на забезпечення комфортних, належних та безпечних умов для жителів громади; на покращення благоустрою населених пунктів; на приведення водогінних мереж громадив належний технічний та санітарний стан.  Звичайно забезпечення високого якісного рівня життя жителів громади полягає в систематичному проведенні цих заходів , що сприятиме привабливості населених пунктів для проживання, а це і покращення якості питної води в населених пунктах ОТГ, впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів; недопущення зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги населення та прийняття всіх заходів щодо зменшення існуючої заборгованості.

     Головні цілі на 2017 рік

-  забезпечити надання безперебійних та якісних житлово-комунальних послуг;

-  впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів;

-  комфортні умови для жителів громад;

-  зменшення заборгованості  за житлово-комунальні послуги, створення додаткової ресурсної бази комунальних підприємств громади.

     Основні завдання та заходи на 2017 рік

- покращення якості питної води в населених пунктах ОТГ, ремонт водогонів;

- ремонт вуличного освітлення в  смт Народичі та населених  пунктах селищної ради;

- впровадження заходів щодо обліку споживання води та  зменшення заборгованості за житлово- комунальні послуги;

- будівництво каналізаційної мережі по вул. Свято-Миколаївській та вул. Левицького в смт.Народичі ;

- ремонт водогінної мережі смт.Народичі та населених пунктів селищної ради.

 2.7. Транспортне та дорожнє господарство

  Актуальне і важливе значення для благоустрою кожного населеного пункту має дорожне покриття.

    Головні цілі на 2017 рік

   Приведення доріг  комунальної власності  в технічно-придатний стан .

    Основні завдання та заходи на 2017 рік

    Поточний ремонт доріг комунальної власності  Народицької селищної ради

2.8. Конкурентна та інвестиційна політика

      Повільний розвиток конкурентного середовища в галузях паливно- енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку, житлово-комунального господарства, складність дозвільних і контрольних процедур, необхідних для початку здійснення та припинення господарської діяльності негативно впливають на вступ нових суб’єктів господарювання на товарні ринки та закріплення на них. Недостатній розвиток ринкової інфраструктури, яка б забезпечувала вільний та недискримінаційний доступ суб’єктам господарювання до фінансових ресурсів, торгівельних майданчиків, каналів руху товарів, ринкової інформації, засобів рекламування.

        Скасування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території району, яка є постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, та у зв’язку з цим нерівномірність розвитку інвестиційної діяльності. Складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, для реалізації яких надається державна підтримка. Складний процесс відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності. Обтяжливий процесс підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.

Програма соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади  Народицької селищної ради спрямована на  розв'язання  проблем  підвищення  рівня та якості життя,  проблем безробіття,  посилення соціального захисту   населення,   поліпшення  умов  праці,  розвиток  охорони  здоров'я , освіти та культури.

          Враховуючи складність та масштабність цих проблем, їх вирішення буде забезпечуватись шляхом реалізації пріоритетних напрямків, завдань та заходів , що зазначені в Програмі соціально –економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

      Структурою ресурсної бази стратегічного соціально-економічного  розвитку Народицької територіальної громади є: 1) фінансові ресурси; 2) доходи місцевого бюджету; 3) рухоме і нерухоме майно , що знаходиться у власності територіальної громади та її оперативному віданні; природні ресурси; земля.

 

        

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь