A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Народицька громада
Житомирська область, Народицький район

Про цільову  програму  щодо забезпечення та захисту прав дітей по Народицькій селищній раді на 2017-2018 роки

Оприлюднено 20.03.2017 року                                                                                                                                    ПРОЕКТ

УКРАЇНА

НАРОДИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

 

Чотирнадцята сесія                                                                            VІІ скликання

від 21.04.2017 р.№                                                                        

 

Про цільову  програму  щодо забезпечення

та захисту прав дітей по Народицькій селищній

раді на 2017-2018 роки

 

         На виконання Указу Президента України від 25 серпня 2015 року   № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

           1. Затвердити цільову  програму щодо забезпечення та захисту прав дітей по Народицькій селищній раді на 2017-2018 роки  (додається).

           2.Фінансовому управлінню Народицької селищної ради  - в межах фінансових можливостей передбачати кошти на виконання заходів Програми.

     Cелищний голова                                                       А.О.Леончук

 

ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА

    щодо забезпечення та захисту прав дітей    по Народицькій селищній раді

на 2017-2018 роки

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Дитяча безпритульність та бездоглядність є гострою соціальною проблемою. Важливим чинником у виникненні цього явища є соціальне сирітство, зумовлене значною мірою кризою сімейних стосунків, послабленням виховної функції сім’ї. Діти, покинуті батьками, або які залишили сім’ю, в якій не створено нормальні умови для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, не відвідують школу. Їх спосіб життя руйнує психіку, штовхає на шлях скоєння правопорушень, злочинів, вживання наркотичних, токсичних речовин та алкоголю.

За станом на 01.12.2016 року на обліку центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Народицької селищної ради перебуває 36 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (в них виховується 82 дитини).

 З членами родин постійно проводяться профілактичні бесіди різного спрямування, зокрема: ведення здорового способу життя, виконання батьківських обов’язків, недопущення насилля над дитиною в сім’ї, недопущення втягування дітей у вживання алкоголю, тютюнокуріння чи втягування у злочинну діяльність тощо.

        Одним із напрямів роботи ЦСССДМ є надання послуг та проведення роз’яснювальної роботи серед населення в ході мобільно-консультаційного пункту (МКП) соціальної роботи, який проходить в населених пунктах району. З початку 2016 року було здійснено 86 виїздів. Загалом груповою та індивідуальною роботою було охоплено: дітей, віком до 18 років – 416; молодих осіб, віком від 18 до 35 років - 692 особи, віком 35 років і більше – 219 осіб. Проводились бесіди серед населення на теми: «СНІД – минуле та сучасність», «Люди всіх кольорів шкіри – рівні», «Геть насильство над дітьми», «Толерантність і ксенофобія», «Візьміть дитину у родину – це не просто гасло», «Соціальна профілактика торгівлі людьми», «Правопорушення серед неповнолітніх та їх профілактика», «Порядок призначення та отримання соціальних  виплат матерям одиночкам та жінкам, які народили дитину», «Безпека на вулиці», « Поводження з вогнем», Безпечні розваги влітку», «Літній відпочинок», «Безпечні канікули»,  «Попередження дитячої бездоглядності», «Неповнолітні правопорушники», « Профілактика  вчинення злочинів неповнолітніми», «Відповідальність батьків за невиконання батьківських обов’язків», «Залучення до навчання  дітей дошкільного віку», «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Попередження домашнього насильства», тощо.

В полі зору працівників ЦСССДМ перебувають і навчальні заклади району, де проводяться профілактичні та виховні бесіди зі школярами на різну тематику: «Профілактика туберкульозу у підлітків», «Правда про СНІД».

 З метою попередження бездоглядності, дитячого травматизму та нещасних випадків з дітьми під час літніх канікул щороку з червня по серпень проводиться профілактична акція «Безпечні канікули». Під час виїздів у населені пункти працівники здійснюють роз’яснювальну роботу серед населення з даних питань та розповсюджують друковану літературу відповідного змісту.

З метою забезпечення реалізації прав дітей та для активізації розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центром СССДМ постійно проводиться інформаційна кампанія «Візьміть дитину у родину».

Станом на 01.10.2016 року на первинному обліку служби у справах дітей Народицької райдержадміністрації перебуває 41 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, з них:                

29 – перебуває під опікою, піклуванням,

5 – в інтернатних закладах, 

7– в прийомних сім'ях. 

Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство.

Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться облік дітей, які можуть бути усиновлені та осіб, які бажають усиновити дитину, своєчасно складаються анкети дітей, здійснюється нагляд за дотриманням прав дітей після їх усиновлення. Станом на 01.10.2016 року на місцевому обліку служби перебуває 12  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню. Забезпечується доступність до інформаційних матеріалів та надання відповідних послуг особам з числа громадян України, які мають бажання усиновити дитину чи взяти на виховання у прийомну сім’ю.

В службі у справах дітей райдержадміністрації створена електронна єдина інформаційно-аналітична система «Діти» до якої постійно вноситься інформація.

Протягом 9 місяців  2016 року на території Народицького району службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з працівниками центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Народицької селищної ради, Народицького відділення Коростенського відділу Головного управління Національної поліції  в Житомирській області та педагогічними  працівниками загальноосвітніх навчальних закладів району постійно здійснювались профілактичні рейди-перевірки розважальних закладів з метою виявлення дітей, які перебувають у цих закладах під час уроків, у вечірній час без супроводу батьків або осіб, що їх заміняють. За поточний період 2016 року проведено 114 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»,  «Канікули», «Урок».

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини на період подолання її батьками складних життєвих обставин, законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.

Процеси децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад, які відбуваються, створюють нові виклики у забезпеченні прав дітей, передбачених законодавством.

ІІ. Мета Програми

    Метою програми є реалізація кращих інтересів дитини через функціонування на території Народицької селищної ради ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту  її  прав.

ІІІ. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та

джерела фінансування; строки виконання Програми

організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, хильних до бродяжництва;

                створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

  посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та об´єднаною територіальною громадою щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

 розвиток патронату та наставництва над дітьми;

 контроль за станом утримання дітей в сім’ях;

 підвищення професійного рівня працівників служб у справах дітей та спеціалістів з питань захисту дітей об’єднаних територіальних громад;

 проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

Ресурсне забезпечення Програми

                Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 р.

2018 р.

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.

63,95

63,95

127,9

у тому числі, бюджет ОТГ, тис. грн.

63,95

63,95

127,9

Програма розрахована на два роки (2017 - 2018

Показники продукту Програми

з/п

Назва показника

Одини-ця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2017

2018

Усього витрат на виконання Програми

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Проведення профілактичних рейдів

Кіль-кість рейдів

114

35

35

4,2

2

Проведення інформаційної кампанії «Візьміть дитину у родину»

Кіль-кість виїздів у населе-ні пункти

10

35

35

4,2

3

Підвищення рівня обізнаності населення зокрема, дітей щодо  інфекції СНІДУ, туберку-льозу та наркоманії, формування здорового способу життя

Кіль-кість виїздів у насе-лені пункти

24

18

18

2,0

4

Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей

Кіль-кість осіб

 

1888

1855

1855

117,5

IV. Напрями діяльності та заходи селищної цільової програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у Народицькому районі на 2017-2018 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання)

Перелік заходів Програми

Тер-мін виконан-ня за-ходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фі-нансування (вартість), тис. грн.,

у т.ч.:

Очікуваний результат

2017

2018

І. Забезпечення та захист прав дітей різних категорій

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілак-тика соціально-го сирітства, подолання без догляд-ності та безпритуль-ності у дитячому середовищі

1) Забезпечувати виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення обліку  та організацію захисту таких дітей

 

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради, Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2) Проводити рейди-обстеження за станом  утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  влаштованих в сімейні форми виховання; спільні профілактичні заходи (рейди) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський    профілактичний захід (рейд) «Урок» тощо

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), ЦСССДМ Народицької селищної ради, Народицьке ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області (за згодою)

 

Бюджет ОТГ

2,1

2,1

Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням

3) Забезпечувати тимчасове влаштування дітей,  які залишилися без батьківського піклування, перебувають у складних життєвих обставинах,  до закладів соціального захисту дітей

2017-2018

Виконком селищної ради, Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою)

 

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

4) Проведення роботи в громаді щодо створення  патронатних сімей

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), ЦСССДМ Народицької селищної ради, виконком селищної ради

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Прийняття громадою рішення щодо створення патронатних сімей

5) Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), ЦСССДМ Народицької селищної ради, виконком селищної ради

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Надання патронатними вихователями якісних соціальних послуг

 

 

6) Забезпечувати  виявлення, здійснення оцінки потреб, соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Удосконалення системи соціаль-ної роботи з сім´ями, що мають дітей і перебувають у складних життє-вих обставинах

2.

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьківсь-кого піклування

1) Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Реалізація права дітей на сімейне виховання

2) Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

Забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання на рівні не нижче середнього по Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Забезпечувати дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

Збільшення кількості дітей усиновлених громадянами України

4) Проводити інформаційну  кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради

 

Бюджет ОТГ

2,1

2,1

Збільшення кількості потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

5) Забезпечувати підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання 

 

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

Підготовка документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання 

 

6) Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей в сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях,  дитячих будинках сімейного типу

 

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

Створення належних умов утримання, виховання та розвитку дітей

7) Забезпечувати соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Виявлення та усунення про-блемних питань, які виникли  у прийомних сім´ях та дитячих будинках сімейного типу

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Деінсти-туалізація дітей та профі-лактика їх розлучення з сім´ями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Недопущення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах та  перебувають поза сімейним оточенням

 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист прав дітей, переміще-них з тимчасово-окупованої території

та районів проведення антитеро-ристичної операції

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Здійснювати  соціальний захист дітей, які разом із сім'ями перемістилися із районів проведення антитерористичної операції та тимчасово-окупованої території

 

2017-2018

Виконком селищної ради, Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Поліпшення  умов соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання

2) Забезпечувати реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

 3) Надавати соціальні послуги сім´ям з дітьми, які були переміщені з тимчасово-окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Соціальний захист сімей з дітьми, які переміщені з районів проведе-ння анти терори-стичної операції

4) Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи, консультації з питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян

 

 

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою)

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Підвищення рівня обізнаності переселенців з питань соціальної підтримки

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпече-ння та дотри-мання прав дітей з особливи-ми потре-бами

 

 

1) Надавати соціальні послуги дітям з функціональними обмеженнями

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх  соціального супроводження

 

 

 ІІ. Профілактика торгівлі дітьми, найгірших форм дитячої праці, жорстокого поводження з ними

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попере-

дження жорстокого поводжен-ня з дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Забезпечувати виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради, ЦСССДМ Народицької селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

Зменшення кількості дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження

 

 

 

 

 

 

 

2) Забезпечувати  вилучення та  подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Вилучення дітей із небезпечного середовища та влаштування  в сім´ї громадян

3) Інформувати населення  про соціальні послуги шляхом створення і розповсюдження соціальної реклами, організовувати роботу спеціалізованих телефонних ліній та «Телефонів Довіри»

2017-2018

 

ЦСССДМ Народицької селищної ради

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

 


 

Збільшення поінформова-ності населення щодо отримання допомоги у разі насильства або його загрози

4) Розроблювати методичні, інформаційно-довідкові матеріали на допомогу педагогічним працівникам, батькам, учням та студентам щодо попередження протидії  насильству в сім’ї

2017-2018

Відділ освіти селищної ради, виконком селищної ради

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

5) Організовувати заходи та інформування населення щодо протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми

2017-2018

 

 

 

ЦСССДМ Народицької селищної ради, Народицьке ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

 

 

Ріст обізнаності серед дітей з питань правового захисту щодо торгівлі дітьми

7) Впроваджувати психокорек-ційні комплекси: «Порушення міжособистісного спілкування в підлітковому віці», «Сфера сімейних стосунків дітей 5-10 років», «Насильство та жорстокість у дитячому середовищі» тощо

2017-2018

Відділ освіти Народицької селищної ради, виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

Забезпечення психологічної підтримки серед учнів

8) Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

2017-2018

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за згодою)

Вкладень коштів не потребує

 

 

Здійснення заходів, спрямованих на  боротьбу з використанням дитячої праці

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення заходів із запобіга-ння дитя-чій інвалід-ності та підвище-ння рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечувати відбір на санаторно-курортне лікування дітей-інвалідів

2017-2018

ЦПМСД Народицької селищної ради,виконком селищної ради

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Здійснення заходів із запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги дітям-інвалідам

2) Забезпечувати направлення дітей-інвалідів із:

 сколіозом;

 захворюваннями тазостегнових   суглобів;

 гідроцефалією;

 незворотними вадами слуху, які потребують проведення кохлеарної імплантації та слухопротезування, дітей із втратою слуху ІІІ-ІV ступеня для проведення оперативного лікування  до НАМН України  НДСЛ "ОХМАТДИТ"

2017-2018

ЦПМСД Народицької селищної ради,виконком селищної ради

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

3) Посилювати міжсекторальну роботу  з питань складання та фактичного виконання  індивідуальних планів реабілітації дітей-інвалідів

2017-2018

ЦПМСД Народицької селищної ради,виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

 3.

 

Підвище-ння рівня обізнаності населення зокрема, дітей щодо  інфекції СНІДУ, туберку-льозу та наркоманії, форму-вання здорового способу життя

1) Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах заходи до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

2017-2018

Відділ освіти Народицької селищної ради, виконком селищної ради, ЦСССДМ Народицької селищної ради

Бюджет ОТГ

0,5

0,5

Забезпечення інформування дітей старшого шкільного віку про основи захисту від захворювання на ВІЛ-інфекцію/ СНІД

 

2) Створювати та поширювати соціально-рекламну продукцію та інформаційні матеріали з питань формування здорового способу життя

2017-2018

Відділ освіти Народицької селищної ради, виконком селищної ради, ЦСССДМ Народицької селищної ради

Бюджет ОТГ

0,5

0,5

 3) Забезпечувати інформування
дітей старшого шкільного віку про методи захисту від соціально-небезпечних захворювань

2017-2018

Відділ освіти Народицької селищної ради, виконком селищної ради, ЦСССДМ Народицької селищної ради

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Обмеження поширення серед дітей ВІЛ-інфекції/

СНІД, туберкульозу, наркоманії

ІV. Забезпечення права дітей на освіту

1.

Забезпечу-вати рівний  доступ кожної

дитини до  якісної освіти

1) Здійснювати контроль за охопленням дітей дошкільною та  загальною середньою освітою дітей відповідного віку

2017-2018

Відділ освіти Народицької селищної ради, служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

2) Охоплювати загальною середньою освітою дітей, які переселилися з території проведення антитерористичної операції

2017-2018

Відділ освіти Народицької селищної ради, виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

Охоплення всіх дітей, які переселилися з території проведення антитерорис-тичної операції, загальною середньою освітою

 2.

 

Забезпе-чення    права на освіту дітей  з особливи-ми

освітніми потребами

  Упроваджувати інклюзивне навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

 

2017-2018

Відділ освіти Народицької селищної ради, виконком селищної ради

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Забезпечення дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я таких дітей та їх місця прожива-ння і виховання

 

V. Культурний та духовний розвиток дітей

 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залучення дітей різних категорій до заходів культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечувати проведення заходів до Дня захисту дітей з широким залученням соціально незахищених категорій дітей

 

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради, Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), відділ СМС райдержадміністрації

(за згодою),  виконком селищної ради

Бюджет ОТГ

1,5

2,0

Забезпечення участі у заході 150 дітей

3) Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради, Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Бюджет ОТГ

3,0

3,0

Забезпечення участі у заході 30 дітей

 

 

4) Організовувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій

 

 

 

 

2017-2018

Відділ культури Народицької селищної ради, відділ освіти Народицької селищної ради, Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Бюджет ОТГ

48,5

48,5

Забезпечення участі у заході                                1625 дітей

 

 

5) Привітання незахищених верств населення до новорічних та різдв’яних свят солодкими подарунками.

2017-2018

ЦСССДМ Народицької селищної ради

Бюджет ОТГ

5,0

6,0

Забезпечення подарунками                       50 сімей

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка, сприяння та розвиток творчих здібностей

дітей

 

 

 

 

 

 

1) Забезпечити участь обдарованої молоді у проведенні  обласного фестивалю  дитячої творчості “ДивоГрайлики”

2017-2018

Відділ культури Народицької селищної ради

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Забезпечення участі у заході обдарованої молоді

 

2) Забезпечити участь дітей в обласних конкурсах (оглядах) щодо виявлення талановитих та обдарованих дітей

2017-2018

Відділ освіти Народицької селищної ради

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг позашкільних навчальних закладів

 

 

VІ. Удосконалення системи роботи щодо соціального захисту дітей

 1.

 

Забезпе-чення функціону-вання  Єдиної інформа-ційно-аналітичної системи «Діти»

 

1) Забезпечувати обслуговування та експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою)

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

2) Забезпечувати своєчасне внесення достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо  обліку:

    дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

   дітей, які залишилися без батьківського піклування;

   дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

   потенційних  усиновлювачів,

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Якісне ведення  обліку дітей незахищених категорій та потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

VII. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань  щодо захисту прав та розвитку дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активіза-ція участі територі-альної громади у захисті прав та розвитку дитини

 

 

 

 

 

 

1) Запровадити в структурі виконавчого органу об´єднаної територіальної громади спеціалістів з питань захисту дітей

2017-2018

Служба у справах дітей райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

 

В межах фінансо-вих мож-ливостей

 

 

Введення у виконавчий орган об´єднаної територіальної громади спеціалістів з питань захисту дітей

2) Надавати організаційно – методичну  допомогу спеціалістам  з питань захисту дітей в об’єднаній територіальній громаді

 

 

2017-2018

Служба у справах дітей  райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

Створення в об´єднаній територіальній громаді

системи  щодо забезпечення, дотримання та захисту прав дітей

3) Забезпечувати  захист  прав дітей в об’єднаній територіальній громаді

2017-2018

Служба у справах дітей  райдержадміністрації (за згодою), виконком селищної ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

                     

V.  Контроль за ходом виконання Програми

 

Управління та контроль за виконанням заходів Програми здійснює виконком Народицької селищної ради шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щороку до 01 лютого року.

Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 15 лютого подає  Народицькій селищній раді узагальнену інформацію про стан  її виконання.     

Секретар селищної ради                                                                 О.В.Прокопенко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь