A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Народицька громада
Житомирська область, Коростенський район

Про Положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу середньої освіти Народицької селищної ради

Дата: 15.02.2019 16:32
Кількість переглядів: 413

                                             

                                                                              ПРОЕКТ

                                             У К Р А Ї Н А                                   

                           

   НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА                     

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Тридцята    сесія                                                                VІІ скликання

від 21.02.2019 р. №  

 

Про Положення про конкурс на

заміщення вакантної посади керівника

комунального закладу середньої

освіти Народицької селищної ради                                                                            

 

          

Керуючись ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту», Наказом Міністерства освіти і науки України № 291 від 28.03.2018р. «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення прозорості процедури призначення керівників закладів загальної середньої освіти, Народицька селищна  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про конкурс  на заміщення вакантної посади керівника  комунального закладу загальної  середньої освіти Народицької селищної  ради (додається).

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної ради з гуманітарних питань, питань торгівлі та соціального захисту населення.

 

 

 

Селищний голова                                                        А.О.Леончук

 

 

 

 

           Додаток

до рішення селищної ради

        від 21.02.2019 р. №  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти Народицької селищної ради

 

1. Це Положення визначає засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Народицької селищної ради.

Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Наказу Міністерства освіти і науки України №291 від 28.03.2018р. «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

2. Посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, Народицької селищної ради може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.

Не може бути призначена на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або частково дієздатною;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

3. Кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначає конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти (далі – конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади:

Конкурс складається з наступних етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

4. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти Народицької селищної ради  за наявності наступних підстав:

- створення нового комунального закладу загальної середньої освіти;

- наявності вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти;

- завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти. В даному випадку рішення приймається не менше ніж за два місяці до завершення такого строкового трудового договору (контракту).

- дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся. В даному випадку рішення приймається упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади на керівника закладу загальної середньої освіти, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ освіти Народицької селищної ради.

6. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти оприлюднюється відділом освіти Народицької селищної ради наступного дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Народицької селищної ради та закладу загальної середньої освіти (в разі наявності такого веб-сайту), а також публікується в районних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного зазначаються:

- найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі – претенденти) відповідно до законодавства;

- вичерпний перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання (кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі);

- дата, місце початку конкурсного відбору, його складові, тривалість та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище та ім’я, контактний номер телефону, поштова адреса та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 

7. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується наказом начальника відділу освіти Народицької селищної ради . Відділ освіти  формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після публікації оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти.

Персональний склад комісії затверджується з рівною кількістю представників від Народицької селищної ради, відділу освіти Народицької селищної ради,уповноваженого представника трудового колективу закладу загальної середньої освіти (за згодою), громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти (за згодою).

Конкурсна комісія складається з 8  членів комісії- по 2 представники від кожної з перерахованих сторін.

Перелік кандидатур від Народицької селищної ради, що мають входити до складу конкурсної комісії, визначається відповідним розпорядженням селищного голови.

Перелік кандидатур від відділу освіти Народицької селищної ради, що мають входити до складу конкурсної комісії, визначається відповідним наказом начальника відділу.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від уповноваженого органу трудового колективу закладу загальної середньої освіти призначається наказом начальника відділу освіти.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти,  обираються на батьківських зборах відповідного закладу.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її частково дієздатною;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не  знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи керівника відділу освіти селищної ради.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Відділ освіти Народицької селищної ради призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу для ведення протоколів засідань конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

8.  Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- дві фотографії розміром 6х4см;

- медичну довідку.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто претендентом (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством і цим порядком вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті Народицької селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

10. Відділ освіти Народицької селищної ради організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- тестування - перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших законів та нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р.

На дане завдання відводиться 60 хвилин для надання відповіді на 50 тестових запитань; максимальна кількість балів – 50; за результатами тестування виставляється результат «зараховано» (28 і більше правильних відповідей) або «не зараховано» (27 і менше правильних відповідей). Претендент, який отримав результат тестування «не зараховано», вважається таким, що не пройшов тестування і не допускається до наступного етапу конкурсу;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

На дане завдання відводиться 60 хвилин; максимальна кількість балів – 10;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

На дане завдання відводиться 30 хвилин; максимальна кількість балів – 30:

  • оцінювання мотиваційного листа – 1-5 балів;
  • оцінювання перспективного плану розвитку закладу освіти – 1-10 балів
  • оцінювання відкритої презентації – 1-15 балів (презентація проходить з використанням технічних засобів у формі співбесіди, під час якої члени конкурсної комісії та присутні можуть задавати питання претенденту на посаду);

 

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом та підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

Відділ освіти Народицької селищної ради забезпечує відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному веб-сайті Народицької селищної ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

12. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Народицької селищної ради, (на веб-сайті закладу освіти за наявності такого веб-сайту) та в районному друкованому засобі масової інформації.

 

13. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

У разі наявності лише одного претендента на оголошену вакантну посаду такий претендент проходить конкурсний відбір відповідно до цього Порядку; конкурсна комісія визнає конкурс на заміщення вакантної посади таким, що відбувся (якщо претендент набрав 50 балів) та приймає рішення більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії щодо рекомендації вказаної особи на посаду керівника або про оголошення повторного проведення конкурсу (якщо претендент не набрав необхідної кількості балів – 50 балів) на заміщення вакантної посади за процедурою та умовами встановленими цим Порядком.

 

14. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Строковий трудовий договір (контракт) на термін від 2-х до 6-ти років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

Підставою для видання наказу відділом освіти про призначення керівника закладу освіти є підписання контракту.

Контракт з керівником не може бути укладений більше як на два строки підряд. Після закінчення 2 строків контракту з керівником, він може знову брати участь у конкурсі на призначення на посаду керівника відповідно до цього порядку, але в іншому закладі освіти.

 

 

 

Секретар селищної ради                                              Прокопенко О.В.

 

 

 

                            

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь