Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Рішення селищної ради №86 «Про перейменування фінансового управління Народицької селищної ради та затвердження Положення про відділ фінансів Народицької селищної ради»

Кількість переглядів: 241
Скликання: 8 скликання
Сесія: 3 сесія
Тип документу: Рішення селищної ради
Дата: 28.01.2021
Номер документу: 86
Назва документу: Про перейменування фінансового управління Народицької селищної ради та затвердження Положення про відділ фінансів Народицької селищної ради
Прикріплені файли:

У К Р А Ї Н А                                      

 

НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Третя сесія                                                                  

від 28.01.2021 № 86

 

Про перейменування фінансового

управління Народицької селищної ради

та затвердження Положення

про відділ фінансів Народицької

селищної ради

VІІI скликання

 

 

 

Відповідно до ст. ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 32, ст. 40 Кодексу законів про працю України», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Перейменувати фінансове управління Народицької селищної ради Житомирської області код ЄДРПОУ 40211598 (юридична адреса: 11401,        смт. Народичі, вул. 1-го Травня, 15 Народицький район, Житомирська область) на відділ фінансів Народицької селищної ради Житомирської області.

         2.Установити, що відділ фінансів Народицької селищної ради Житомирської області є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків фінансового управління Народицької селищної ради Житомирської області.

         3.Затвердити Положення про відділ фінансів Народицької селищної ради Житомирської області, нова редакція (додається).

 

 

Селищний голова                                                                      Лідія БУЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток

                                                                                до рішення селищної ради

                                                                                від 28.01.2021 86

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансів Народицької селищної ради

Житомирської області

(нова редакція)

 

 1. Відділ фінансів Народицької селищної ради Житомирської області (надалі Відділ) - виконавчий орган селищної ради з питань бюджету та фінансів, яке підзвітне і підконтрольне селищній раді, підпорядковане виконавчому комітету селищної ради, селищному голові та підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів обласної державної адміністрації.


Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні особові рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативними актами Верховної ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, Статутом територіальної громади селища, Регламентом роботи селищної ради, Регламентом роботи виконавчого комітету селищної ради, планом соціально-економічного розвитку громади та цим Положенням.


3. Основними завданнями Відділу є:

3.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади.


3.2. Складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету і подання їх на розгляд селищної ради.


3.3. Розроблення проектів нормативно-правових актів: рішень селищної ради з питань бюджету та його виконання, місцевих податків і зборів, рішень виконавчого комітету селищної ради; проведення експертизи нормативно-правових актів (в межах повноважень), розроблених іншими виконавчими органами селищної ради.


3.4. Підготовка пропозицій, щодо фінансового забезпечення заходів соціально -економічного розвитку громади.

3.5. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.


3.6. Здійснення контролю за дотриманням установами, підприємствами та організаціями законодавства, щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених радою.


3.7. Здійснення загальної організації та управління процесом виконання  бюджету громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.


3.8. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.


3.9. Визначає порядок та терміни підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.


3.10. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту селищного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів.


3.11. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд селищної ради.


3.12. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів громади, аналізує соціально-економічні показники розвитку громади та враховує їх під час складання селищного бюджету.


3.13. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту селищного бюджету, за дорученням керівництва селищної ради визначає порядок і терміни подання виконавчими органами селищної ради матеріалів для підготовки проекту селищного бюджету.

 

3.14. Складає розпис доходів і видатків селищного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених селищним бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції, щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки селищного бюджету з бюджетами інших рівнів.


3.15. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням.


3.16. Здійснює у процесі виконання бюджету громади за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів селищного бюджету.

3.17. Організовує виконання селищного бюджету. Разом із іншими виконавчими органами селищної ради, органом державної податкової служби, органом Державної казначейської служби України забезпечує надходження доходів до селищного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.

 

3.18. Здійснює в установленому порядку організацію та управління з питань виконання селищного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання селищного бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства.


3.19. Проводить моніторинг змін, що вносяться до селищного бюджету.


3.20. Розглядає баланси, фінансові звіти головних розпорядників бюджетних коштів.


3.21. Проводить разом з органом державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до селищного бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території громади місцевих податків, зборів, а також пільг.


3.22. Проводить на базі статистичної фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану установ, підприємств і організацій, розташованих на території громади, тенденцій і динаміки розвитку підприємств різних форм власності, готує пропозиції, щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

 

3.23. Здійснює фінансування установ, підприємств та організацій комунальної власності громади, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством.


3.24. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з селищного бюджету;


3.25. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури селищної ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання працівників селищної ради та здійснює контроль за витрачанням цих коштів.


3.26. Готує і подає селищній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету.

3.27. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

 

3.28. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників відділу.


3.29. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.


3.30. Підвищує кваліфікацію посадових осіб відділу з метою впровадження Політики якості виконавчих органів селищної ради, підвищення якості муніципальних послуг та покращення діяльності відділу.


4Відділ має право:


4.1. В установленому порядку одержувати від інших виконавчих органів селищної ради, органу державної податкової служби, інших державних органів, установ, підприємств, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту селищного бюджету та аналізу його виконання.


4.2. Одержувати від органів Державної казначейської служби України щоденну інформацію про надходження доходів до селищного бюджету, місячні, квартальні, річні звіти про виконання селищного бюджету, а також залишки на рахунках головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.


4.3. Здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.


4.4. В установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України.


4.5. Залучати фахівців інших виконавчих органів селищної ради, установ, підприємств та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.


4.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

5Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами селищної ради, установами, підприємствами, організаціями, органами державної податкової служби та органами Державної казначейської служби України.


6Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства.

 

Начальник відділу може мати заступника.

Начальник відділу призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу відповідно до чинного законодавства.

 

7. Начальник Відділу:

7.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника відділу, працівників відділу.


7.2. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.


7.3. Затверджує функціональні обов’язки працівників відділу.


7.4. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Відділу.


7.5. Затверджує розпис доходів та видатків селищного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період.


7.6. Забезпечує відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням.


8. Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету.

 

9. Чисельність та структуру працівників відділу затверджує селищна рада. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджує селищний голова.

 

10. Реорганізація, ліквідація Відділу здійснюється за рішенням селищної ради.

 

11. Майно, що перебуває на балансі Відділу є комунальною власністю селищної ради і перебуває в оперативному управлінні даного відділу.

 

 

Секретар селищної ради                                                            Олексій ЯРМОЛЮК


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь