Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Рішення селищної ради №20 «Про комплексну Програму«Цукровий діабет» на 2021-2025 роки»

Кількість переглядів: 524
Скликання: 8 скликання
Сесія: 2 сесія
Тип документу: Рішення селищної ради
Дата: 22.12.2020
Номер документу: 20
Назва документу: Про комплексну Програму«Цукровий діабет» на 2021-2025 роки
Прикріплені файли:

 

У К Р А Ї Н А

НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Друга сесія VІІІ скликання

від22.12.202020

 

Про комплексну Програму«Цукровий діабет»

на 2021-2025 роки

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити комплексну Програму«Цукровий діабет» на 2021-2025 роки(додається).

2.КНП «Народицька лікарня» Народицької селищної ради–забезпечитивиконаннязаходівПрограми та щорічно до 10.01.інформуватиселищну раду про хідїївиконання.

3.Фінансовому управліннюселищної ради передбачатикошти на виконаннязаходів в межах фінансовихможливостей.

4.Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісіюселищної ради з гуманітарнихпитань, питаньдепутатської етики та регламенту.

 

 

Селищний голова                                                    Лідія БУЧЕНКО

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення селищної ради

від 22.12.2020 №20

 

Комплексна програма «Цукровий діабет» на 2021-2025 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Ініціатор розробки програми

Народицька селищна рада

2

Дата, номер і назва розпорядчогодокумента органу, виконавчої влади про розроблення програми

Закон України № 162 від 20.12.2000 р. «Про стан надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет тавиконання програми «Цукровий діабет»

3

Розробник програми

КНП «Народицька лікаря» Народицької селищної ради

4

Співрозробники програми

КНП «Народицька лікарня»Народицької селищної ради, управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, Держпродспоживслужба

5

Відповідальний виконавець Програми

КНП «Народицька лікарня»

6

Учасники Програми

Народицька селищна рада

7

Термін реалізації Програми

2021- 2025роки

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти державних бюджетів,селищних бюджетів,та інші кошти не заборонені чинним законодавством

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

 

 

 

1.Загальні положення Програми.

 

         За даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4—6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. В Європі питома вага таких хворих становить близько 4 відсотків.

Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 грудня 2006 р. Резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш як у 2—3 відсотки загальних видатків з охорони здоров’я; майже 80 відсотків припадає на лікування ускладнень, 20 відсотків — на закупівлю цукрознижувальних препаратів і засобів контролю.

За даними Міжнародної діабетичної федерації, вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. доларів США на рік.

В Україні на 1 січня 2020 р. зареєстровано 1 138 120 хворих на цукровий діабет (2,5 відсотка чисельності населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує у 3—4 рази.

Останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до п’яти років, які потребують лікування препаратами інсуліну.

Відповідно до світової статистики, кожні 13—15 років кількість хворих на цукровий діабет (далі — хворі) подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні — показник захворюваності збільшився з 115,6 (2019 рік) до 248,4 (2020 рік) на 100 тис. населення. Переважно це стосується кількості хворих на цукровий діабет IIтипу. Ситуація ускладнюється також тим, що при цукровому діабеті II типу спостерігається артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет. 

 

2.Мета Програми.

 

         Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на:

- профілактику, діагностику та лікування хворих на цукровий діабет, його ускладнень;

- запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності;

- збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптації їх у суспільстві.

 

3.Шляхи та способи розв’язання проблеми.

 

         Станом на 01.01.2021 р. В КНП «Народицька лікарня» Народицької селищної ради на диспансерному обліку знаходиться 257 хворих на цукровий діабет, з них 2 дітей. Потребують інсулінотерапії 31 хворих, з них 2 дітей.

На території Народицької селищної ради з кожним роком зростає кількість хворих на цукровий діабет. В зв’язку з високими показниками цукру в крові збільшується кількість хворих, яким потрібно призначати інсулінотерапію.

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних органів і тканин займає шосте місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним захворюванням страждає на цукровий діабет.

Щороку збільшуються видатки для проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих, але обсяг таких видатків становить лише 0,5—0,8 відсотка загальних коштів, передбачених для охорони здоров’я.

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги відповідно до обсягів та джерел фінансування.

Для розв’язання проблеми необхідно:

- оптимізувати мережу державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим;

- удосконалити систему підготовки медичного персоналу, насамперед для закладів первинної медико-санітарної допомоги, з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;

- забезпечити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;

- створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики, діагностики та лікування хворих;

- розробити та впровадити у практичну діяльність стандарти (протоколи) надання медичної допомоги хворим;

- широко застосовувати сучасні медичні технології;

- удосконалити порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

- забезпечити заклади охорони здоров’я сучасними діагностичними системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення та лікування ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет;

- забезпечити створення та ефективне функціонування Державного реєстру хворих на цукровий діабет;

- удосконалити систему соціального захисту і реабілітації хворих;

забезпечити наукове супроводження Програми;

- сприяти розвиткові міжнародного співробітництва з відповідних питань;

- активізувати роз’яснювальну роботу серед населення з підвищення рівня обізнаності з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;

- удосконалити відповідно до міжнародних вимог нормативно-правові акти, що регулюють проведення клінічних досліджень нових вітчизняних та іноземних препаратів інсуліну та інших цукрознижувальних лікарських засобів.

 

 

 

 

 

 

4.Завдання і заходи Програми.

 

Найменування показника

 
 

1

 

1. Зниженнярівняпервинноговиходу у працездатномувіці на інвалідністьвнаслідокускладнень, зумовленихзахворюванням на цукровийдіабет (кількістьвипадків на 10 тис. населення)

 

2. Зниженнярівнясмертностівнаслідокускладнень, зумовленихзахворюванням на цукровийдіабет (кількістьвипадків на 100 тис. населення)

 

3. Покращеннядіагностуваннязахворювання на цукровийдіабет (кількістьхворих з впершевиявленимцукровимдіабетом на 1000 населення)

 

4. Забезпеченняхворих на цукровийдіабет препаратами інсуліну

 

5. Забезпеченняхворих на цукровийдіабет 2 типу цукрознижувальнимилікарськимизасобами (таблетки)

 

6. Забезпеченнядітейізлабільнимперебігомзахворювання на цукровийдіабет, частимигіпоглікеміями препаратами глюкагону для запобіганнярозвиткугіпоглікемічнихстанівстанів

 

7. Забезпечення дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів

 

8. Забезпеченнядітейвіком до 18 років та вагітних, яківпершезахворіли на цукровийдіабет, комплектами глюкометрів

 

9. Продовженняроботиізстворення на базізакладівохорониздоров’якабінетів «самоконтролю хворих на цукровийдіабет»

 

10. ЗабезпеченняфункціонуванняКоординаційної ради з питаньнаданнямедичноїдопомогихворим на цукровийдіабет

 

11. Розроблення та впровадженняпрограм, спрямованих на підвищенняякостісанітарно-просвітницькоїроботисереднаселення з питаньзапобіганнярозвиткузахворювання на цукровийдіабет

 

12. Залучення ЗМІ, навчальнихзакладів і громадськихорганізацій до інформуваннянаселення з питаньпрофілактики, діагностики та лікуваннязахворювання на цукровийдіабет

 

13. Проведеннящороку на районному рівніВсесвітнього дня боротьбиіззахворюванням на діабет (14 листопада)

 

 

Очікувані результати, ефективність Програми дасть змогу:

- підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих — з 3 до 11, у дітей — з 10 до 30 відсотків;

- зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет — діабетичних гангрен з 0,7 до 0,5 відсотка, важкого ступеня діабетичної ретинопатії з 50 до 30 відсотків загальної кількості хворих; ампутацій стопи з приводу цукрового діабету з 6,4 до 5,3 випадку на 100 тис. населення;

- зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом на 10 відсотків щороку;

- знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного віку) внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет, з 1,35 до 1,1 на 10 тис. населення, а рівень смертності — на 10 відсотків.

 

5. Фінансування

 

         Фінансування Програми здійснюватиметься у межах фінансових ресурсів, що передбачаються у бюджетах відповідальних за виконання Програми. Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку виходячи з конкретних завдань та фінансових можливостей.

 

Джерела фінансування

 

Обсяги фінансування

2021

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь