Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Проєкт рішення селищної ради №0 «Про затвердження Положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти Народицької селищної ради»

Кількість переглядів: 764
Скликання: 7 скликання
Сесія: 41 сесія
Тип документу: Проєкт рішення селищної ради
Дата: 14.07.2020
Номер документу: 0
Назва документу: Про затвердження Положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти Народицької селищної ради
Прикріплені файли:

                                                  У К Р А Ї Н А                                        проєкт                    

 

                                      НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА               

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Сорок перша  сесія                                                                   VІІ скликання

від 14.07.2020  №

 

Про затвердження Положення про конкурс

на заміщення вакантної посади керівника

комунального закладу загальної середньої

освіти Народицької селищної ради

 

Керуючись ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення прозорості процедури призначення керівників закладів загальної середньої освіти, Народицька селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про конкурс  на заміщення вакантної посади керівника   комунального закладу загальної  середньої освіти Народицької селищної  ради.

         2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення селищної ради   від 21.02.2019 р. № 960  «Про Положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу середньої освіти Народицької селищної ради».                                                                            

         3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісіюселищної ради з гуманітарних питань, питань торгівлі  та соціального захисту населення.

 

 

 

Селищний голова                                                      Анатолій ЛЕОНЧУК

 

 

 

 

        ДОДАТОК

до рішення селищної ради

        від 14.07.2020  №       

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади керівника  комунального закладу загальної середньої освіти Народицької селищної ради

 

1. Це Положення визначає засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Народицької селищної ради.

Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» .

2. Посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, Народицької селищної ради може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної та/або науково –педагогічної   роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою та пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу.

Не може бути призначена на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, повязаного з корупцією;

 - підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»

3. Кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначає конкурсна комісія на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти (далі – конкурсна комісія) за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади:

Конкурс складається з наступних етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) затвердження складу конкурсної комісії;

4) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

5) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

6) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

8) проведення конкурсного відбору;

9) визначення переможця конкурсу;

10) оприлюднення результатів конкурсу.

 

4. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти Народицької селищної ради  за наявності наступних підстав:

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового комунального закладу загальної середньої освіти;

- наявності вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади на керівника закладу загальної середньої освіти, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ освіти Народицької селищної ради.

6. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти оприлюднюється відділом освіти Народицької селищної ради наступного дня з дня прийняття Рішення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Народицької селищної ради та закладу загальної середньої освіти (в разі наявності такого веб-сайту), наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу. В оголошенні про проведення конкурсного зазначаються:

- найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі – претенденти) відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання (кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі);

- дата, місце початку конкурсного відбору, його складові, тривалість та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище та ім’я, контактний номер телефону,  та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

7. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується наказом начальника відділу освіти Народицької селищної ради . Відділ освіти  формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після публікації оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти.

Персональний склад комісії затверджується з рівною кількістю представників від

 • Народицької селищної ради 2 депутата селищної ради;
 • Управління Державної служби якості освіти у Житомирській області 2 представника ( за неможливістю делегування представників від Управління ДСЯО у Житомирській області, до комісії делегуються 2 представника від Народицької РДА)
 •  від інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, тощо  (за наявністю ) по 2 представника з кожного.
 • від профспілкової організації закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс – 2 представника та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти.  

Чисельність конкурсної комісії має становити від 6 до 15 осіб, по 2-а представники від кожної з перерахованих сторін.

З метою формування та затвердження складу конкурсної комісії, начальник відділу освіти селищної ради надсилає сторонам, визначеним у п.7 даного Положення, лист-клопотання щодо делегування представників до складу конкурсної комісії.

Для включення до складу конкурсної комісії до відділу освіти подаються: супровідний лист у довільній формі із зазначенням представників, які делегуються; протокол засідання постійної  комісії Народицької селищної ради з гуманітарних питань, питань торгівлі та соціального захисту населення щодо делегування представників від депутатського корпусу; протокол засідання профспілкових зборів закладу освіти  на посаду керівника якого оголошено конкурс.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

-  визнана в установленому  законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або повязаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»  є близькою особою  учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

Особи, делеговані до складу конкурсної комісії, повинні мати педагогічний досвід.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени конкурсної комісії зобовязані:

 • брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 • заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених ст. 39 ЗУ «Про загальну середню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на  засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Відділ освіти Народицької селищної ради призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу для ведення протоколів засідань конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

 

8.  Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту ( з додатком, що є його невідємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього( періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто претендентом (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством і цим порядком вимогам;

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

- оприлюднює на офіційному веб-сайті Народицької селищної ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до ЗУ «Про загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені ЗУ «Про загальну середню освіту», для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання. 

10. Відділ освіти Народицької селищної ради організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

І. Тестування - перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших  нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти. Тестові завдання мають складатися на основі питань з переліку питань, затвердженого Міністерством (наказ МОН від 19.05.20 № 654) Загальний обсяг(кількість) тестових завдань визначає конкурсна комісія і він повинен бути від 30 до 50 питань. Члени комісії повинні формувати добірку питань, орієнтуючись на необхідність комплексно перевірити знання учасників конкурсу щодо:

 •  системи освіти (у тому числі загальної середньої), її складників;
 • забезпечення доступності загальної середньої освіти;
 • статусу закладу освіти, у тому числі автономії, а також утворення/реорганізації/ліквідації/ перепрофілювання закладу освіти;
 • повноважень засновника та керівника закладу освіти;
 • органів управління в закладі освіти, у тому числі органів самоврядування;
 • учасників освітнього процесу, їх прав та обов'язків;
 • організації освітнього процесу в закладі освіти;
 • забезпечення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • створення безпечного освітнього середовища, зокрема запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі підвищення кваліфікації;
 • фінансування здобуття загальної середньої освіти, оплати праці педагогічних працівників;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в закладі освіти, у тому числі дотримання академічної доброчесності.

На дане завдання відводиться 60 хвилин. Кожне питання передбачає 3 варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді, тестове питання вважається неправильно розвязаним . Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Загальна кількість балів, яку можна отримати за результатами тестування рівна кількості тестових завдань. За результатами тестування виставляється результат «зараховано» якщо учасник набрав 50 % від загальної кількості балів або «не зараховано» якщо учасник набрав менше 50 % від загальної кількості балів. Претендент, який отримав результат тестування «не зараховано», а також який не зявився для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважається таким, що не пройшов тестування і не допускається до наступного етапу конкурсу.

Про дату та час, передбачений для перевірки знання законодавства та розвязання ситуаційного завдання всі кандидати повідомляються одним із доступних способів, обраних ними (зазначається у заяві про участь у конкурсі), зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного звязку, не пізніше ніж за один робочий день до проходження такого тестування та розвязання ситуаційного завдання. Проведення презентації перспективного плану розвитку закладу освіти може відбутися того ж дня , що і перевірка знання законодавства і розвязання ситуаційного завдання. 

ІІ. Перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти. Розвязання ситуаційного завдання повинно бути викладене чітко, стисло.

Ситуаційне завдання розвязується кандидатами письмово. Усі кандидати розвязують однакове ситуаційне завдання, обране членами комісії.

На дане завдання відводиться 20 хвилин; максимальна кількість балів – 20. Перед вирішенням ситуаційного завдання на аркуші обовязково вказуються прізвище, імя та по батькові кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості. Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:

-нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики у сфері освіти);

- управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти.

Для оцінки та перевірки професійних компетенстностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується двадцятибальна система :

- двадцять балів виставляються кандидатами, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- пятнадцять балів виставляються кандидатам, які виявили повні знання, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- десять балів виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

- п’ять балів виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не вирішили його у встановлений час.

Кандидати , які під час розвязання ситуаційного завдання отримали середній бал 10 або нижче, а також кандидати, які не зявилися для розвязання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь