Народицька селищна територіальна громада
Народицька селищна військова адміністрація
Коростенський район, Житомирська область

Проєкт рішення селищної ради №0 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Народицької об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»

Кількість переглядів: 2719
Скликання: 7 скликання
Сесія: Проєкт рішення
Тип документу: Проєкт рішення селищної ради
Дата: 25.03.2020
Номер документу: 0
Назва документу: Про встановлення місцевих податків і зборів на території Народицької об’єднаної територіальної громади на 2021 рік
Прикріплені файли:

                                         

 УКРАЇНА 

                                                            

                                                                   НАРОДИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА                    

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я                                     ПРОЕКТ

 

_____________   сесія                                                                   ___ скликання

від __________2020 р.№ ____

 

Про затвердження Положень та

встановлення місцевих податків і зборів

на території Народицької

об’єднаної  територіальної

громади на 2021 рік

 

          Відповідно до ст.ст. 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-287, 293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями,  Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок   та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:     

         1. Встановити на території Народицької об’єднаної територіальної громади місцеві податки і збори  в частині:

         1.1. Плати за землю;

          1.2. Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

1.3. Транспортного податоку;

          1.4. Єдиного податку;

          1.5. Туристичного збору.

 

         2. Затвердити «Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Народицької об’єднаної територіальної громади згідно додатку 1.

         3. Встановити на території Народицької об’єднаної територіальної громади на 2021 рік :

3.1. ставки земельного податку території Народицької об’єднаної територіальної громади  згідно додатку 2;

3.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно  додатку 3.

         4. Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Народицької об’єднаної територіальної громади згідно додатку 4.

          5. Встановити на 2020 рік:

5.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно  додатку 5;

5.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно  додатку 6.

        5.3.  У  разі  надання  в  оренду  земельних  ділянок  (у  межах  населених

пунктів),  окремих  будівель  (споруд)  або  їх  частин  власниками  та

землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати  укладення  договору  оренди  земельної  ділянки  або  з  дати  укладення договору оренди будівель (їх частин).

        5.4.Власник  нежилого  приміщення  (його  частини)  у  багатоквартирному жилому  будинку  сплачує  до  бюджету  податок  за  площі  під  такими приміщеннями  (їх  частинами)  з  урахуванням  пропорційної  частки прибудинкової  території  з  дати  державної  реєстрації  права  власності  на нерухоме майно.

         6. Орендна плата

          6.1.  Підставою  для  нарахування  орендної  плати  за  земельну  ділянку  є договір оренди такої земельної ділянки.

Народицька селищна рада, яка укладає договори оренди землі, повинна до 1

лютого  подавати  контролюючому  органу  за  місцезнаходженням  земельної ділянки  переліки  орендарів,  з  якими  укладено  договори  оренди  землі  на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої

влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

         6.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

         6.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

         6.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

         6.5.  Розмір  орендної  плати  встановлюється  у  договорі  оренди,  але  річна сума платежу:

         6.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

         6.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. 

         6.5.3.  може  бути  більшою  граничного  розміру  орендної  плати,  ніж

зазначений  у  підпункті  6.5.2.  у  разі  визначення  орендаря  на  конкурентних засадах.

         6.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

         6.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та  порядок  її  зарахування  до  бюджетів  застосовується  відповідно  до вимог чинного законодавства.

         7. Індексація нормативної грошової оцінки земель

         7.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у

сфері  земельних  відносин,  здійснює  управління  у  сфері  оцінки  земель  та

земельних ділянок.

         7.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у  сфері  земельних  відносин,  за  індексом  споживчих  цін  за  попередній  рік щороку  розраховує  величину  коефіцієнта  індексації  нормативної  грошової оцінки  земель,  на  який  індексується  нормативна  грошова  оцінка сільськогосподарських  угідь,  земель  населених  пунктів  та  інших  земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100, де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У  разі  якщо  індекс  споживчих  цін  не  перевищує  100  відсотків,  такий

індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується

кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

    7.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику

у сфері земельних відносин, обласні державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного  року  забезпечують  інформування  центрального  органу  виконавчої влади,  що  забезпечує  формування  та  реалізує  державну  податкову  і  митну політику,  і  власників  землі  та  землекористувачів  про  щорічну  індексацію нормативної грошової оцінки земель.

     8. Ставки податку за земельні ділянки лісогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановити у розмірі 0,07%  ,за земельні ділянки лісогосподарського призначення,  нормативну грошову оцінку яких не проведено, ставки податку  встановити у розмірі  0,07% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

         9. Затвердити Положення про порядок справляння транспортного податку на території Народицької об’єднаної територіальної громади згідно додатку 7.

         10. Встановити на 2021 рік ставку транспортного податку  з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

     11. Встановити ставки єдиного податку на території Народицької об’єднаної територіальної громади для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

11.1 для першої групи платників єдиного податку –  в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня податкового (звітного) року;

11.2 для другої групи платників єдиного податку – в розмірі  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

12.Затвердити Порядок справляння єдиного податку відповідно до додатку 8.

13.Затвердити ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року відповідно до додатку9.

14.Затвердити  ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року відповідно до додатку10.

15. Затвердити Положення про порядок справляння туристичного збору та ставки  на території Народицької об’єднаної територіальної громади відповідно до додатку 11.

 15.1.Встановити на 2021 рік ставки туристичного збору у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та 0,6 відсотка – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
16. Визнати такими, що втратили чинність рішення тридцять другої сесії VII скликання Народицької селищної ради від 06.06.2019 року № 1069 «Про податок на майно  на території Народицької об’єднаної  територіальної громади та встановлення ставок податку  на 2020 рік » ,  рішенням тридцять другої сесії VII скликання Народицької селищної ради від 06.06.2019 року № 1070 « Про встановлення ставки єдиного податку на території Народицької об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та рішенням тридцять другої сесії VII скликання Народицької селищної ради від 06.06.2019 року № 1071   «Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного збору на території Народицької об’єднаної територіальної громади та встановлення ставок на 2020 рік»».

         17. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.

        18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, комунальної власності .

19. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

 

Селищний  голова                                                            А.О.Леончук

 

 

 

ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь