A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Народицька селищна територіальна громада
Коростенський район, Житомирська область

22 сесія 7 скликанна

                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                           рішенням сесії селищної  ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                від   23.02.2018 року  № 710

Пограма

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  ОБ᾽ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НАРОДИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НА 2018 РІК

ЗМІСТ

         

 1. Паспорт Програми
 2. Вступ
 3. Аналітична частина

3.1. Географічне розташування

3.2. Демографічна ситуація, ринок праці

3.3. Стан розвитку інфраструктури

3.4. Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку громади за попередні 2 роки

3.5. Фінансово бюджетна ситуація

3.6. Результати SWOT- аналізу

 1. Цілі та пріоритети розвитку об᾽єднаної територіальної громади
 2. Основні завдання та механізми реалізації Програми соціально-економічного розвитку ОТГ
 3. Фінансове забезпечення реалізації плану
 4. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми

                            1. Паспорт Програми

1.Найменування

Програма соціально-економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради на 2018 рік

2.Засади для розробки програми

Закон України « Про місцеве самоврядування», « Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про основні засади (стратегія) екологічної політики України на період до 2020р.», «Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України», і «Про програму житлово-комунальної реформи». Постанови Кабінету Міністрів України « Про концепції розвитку житлово-комунального господарства України», «Про Генеральну схему планування територій України»

3. Розробник Програми

Виконком Народицької селищної  ради

4. Дата, номер і назва розпорядчого документа про затвердження Програми

Рішення сесії селищної ради №     від      «Про затвердження програми соціально – економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради»

5. Співрозробники Програми

Структурні підрозділи Народицької селищної ради

6. Відповідальний виконавець Програми

Підприємства, установи, організації Народицька селищна рада

7. Співвиконавці Програми

Структурні підрозділи  селищної ради

8. Головна мета програми

Досягнення сталого економічного росту і перехід на якісно новий рівень життя населення

9. Важливіші цільові індикатори і показники Програми

Середньомісячні нарахування заробітної плати на одного працюючого. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття відносно до працездатного населення.Темпи росту обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування. Гідні умови для розвитку та виховання дітей. Якісний рівень життя жителів громади.

10. Термін реалізації Програми

2017 рік

11. Очікувані кінцеві результати

Сталий економічний ріст громади. Якісно новий  рівень життя населення ОТГ.

7. Прогнозні джерела фінансування заходів Програми

Державний, обласний, районний бюджети, бюджет ОТГ та позабюджетні кошти

8. Загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, тис. грн. в т.ч.:

 державного бюджету

  обласного бюджету

   бюджету ОТГ, позабюджетних коштів

  

 

 

В межах коштів поточного року

 

 1. Вступ

 

Народицька об"єднана територіальна громада створена 25.10.2015 року відповідно до Закону України "Про добровільне об"єднання територіальних громад" від  05.02.2015 року № 157- VІІІ. Закон містить принципи добровільного об᾽єднання територіальних громад, а також надання їм державної фінансової підтримки. У відповідності до ст.10 цього Закону, держава здійснює фінансову підтримку добровільно об"єднаних територіальних громад у вигляді субвенцій на формування інфраструктури та інших субвенцій  згідно з Планом соціально-економічного розвитку (дала План) такої територіальної громади.

Основними засадами на яких базувалась розробка Програми є:  Закон України « Про місцеве самоврядування», « Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про основні засади (стратегія) екологічної політики України на період до 2020р.», «Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України», і «Про програму житлово-комунальної реформи». Постанови Кабінету Міністрів України « Про концепції розвитку житлово-комунального господарства України», «Про Генеральну схему планування територій України»

При підготовці Програми соціально-економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицька селищна рада врахувала рекомендації Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України №7/31-2414 від 10.03.2016 року.

Програма соціально-економічного розвитку об᾽єднаної територіальної громади Народицької селищної ради – це програмний документ , який розробляється на короткострокову перспективу , та слугує для прогнозування місцевого бюджету.

Програма підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу об’єднаної територіальної громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2018 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

 1. Аналітична частина

3.1. Географічне розташування

        Народицька об’єднана територіальна громада об’єднує 65 населених пунктів. Адміністративний центр – смт Народичі. Територія Народницької об’єднаної територіальної громади становить 1284 квадратних кілометрів. Територія громади розташована на північному сході області в межах Поліської низовини. По території протікає  одна річка Уж з трьома притоками: Жерев, Норинь, Грезля. Західна частина території громади знаходиться у межах Житомирського, східна – в межах Київського Полісся. На півночі район межує з Наровлянським районом Гомельської області Республіки Білорусь.

        На території об’єднаної територіальної громади є великі запаси  будівельних пісків , керамічної глини, торфу та лісових насаджень.

   Селище Народичі розташоване за 25 км. від залізничної станції Овруч. Відстань до обласного центру становить 140 кілометрів, до столиці України – 170 кілометрів. Через район проходять автошляхи Коростень –Довляди (Республіка Білорусь), Київ-Мінськ. Загальна довжина автомобільних доріг громади – 312 кілометрів.

        З усіх районів Житомирської області  Народицька об’єднана територіальна громада найбільше постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 липня 1991 року, 36 населених пунктів , тоді ще, району було віднесено до зони обов’язкового відселення ( в тому числі і сам райцентр), 36 – до зони гарантованого добровільного відселення, ще 8- до зони посиленого радіоекологічного контролю. Через низьку причин було відселено лише частину з них, деякі  були відселені частково. Поступово відбувається очищення сільгоспугідь від радіонуклідів, що дозволяє розширювати сільськогосподарське виробництво на території об’єднаної територіальної громади.

3.2.Демографічна ситуація, ринок праці

Населення Народицької об᾽єднаної територіальної громади згідно даних Головного  управління статистики Житомирської області станом на 01.01.2016 року становило 9397 осіб , станом на 01.01. 2017 року -  9446 осіб.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 липня 1991 року, 36 населених пунктів району було віднесено до зони обов'язкового відселення у тому числі і сам райцентр, 36 — до зони гарантованого добровільного віселення, ще 8 — до зони посиленого радіоекологічного контролю. Через низку причин було відселено лише частину з них, деякі були відселені частково.

Станом 01.01.2017 року в Народицькій ОТГ за статистичною оцінкою проживає 9446 осіб, в тому числі міського – 2922 (33,34%) осіб та сільського – 6264 (66,67%) осіб. Разом за рік  на території об᾽єднаної територіальної громади прибуло 218 особа, вибуло – 97 осіб. Міграційний приріст становить 121 особа. При тому , що народилась 89 осіб, померло – 161. Природний приріст становить (-72) особи. Загальне приріст чисельності населення у січні-листопаді 2016 року складає  (+49) осіб. Головним фактором приросту чисельності наявного населення є міграційний приріст, який станом на 01.12.2016 року складає: кількість прибулих (218) перевищила кількість вибулих (97) на 121 особу.

Крім того, в громаді негативним фактором чисельності населення є його природне скорочення, тобто перевищення кількості померлих над чисельністю народжених.

Аналіз демографічної ситуації 2015-2017 рр. показує незадовільну ситуацію , а саме  старіння населення громади з року в рік . Проте ситуація покращується , якщо в 2015 році народилося  72 особи , а померло 210, приріст -138 осіб, то в 2016 році народжено 97осіб , а померло 183 (приріст -86 ос.), в 2017 році станом на 01.09.2017року народжено 41 і померло 99 (-58). Відповідно кількість працездатного населення теж знижується.

Вагомим фактором  на збільшення показника  кількості населення Народицької ОТГ  є міграційний рух. За рахунок чого населення громади з року в рік збільшується: 2015 рік -9393 ос., 2016- 9446ос., станом на 01.09.2017 року – 9477 осіб.

На даний час кількість малих та середніх підприємств налічується небагато , а саме 1 середнє підприємство в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, та 33 малі підприємства, що значною мірою впливає на  такі показники , як зайнятість населення та  відповідно рівень доходів громадян. А це в свою чергу спонукає молодь покидати свою малу батьківщину в пошуках кращого життя.

В результаті зменшення доз зовнішнього та внутрішнього опромінення населення існують  всі передумови відновлення сільгоспугідь та виселених територій. Крім цього необхідно прийняти концептуальне рішення, що робити з територією, де сьогодні немає жителів.

      Розподіл населення Народицької ОТГ за статтю і віком

№ п/п

 

    смт, села

 

                    чоловіки

 

                      жінки

 

  Всього

0-17

18-39

40-59

 

60+

 

усього

0-17

18-39

40-59

 

60+

усього

1.

смт Народичі

359

561

338

109

1367

268

609

364

314

1555

2922

2.

села  ОТГ

648

977

955

477

3057

620

943

860

1044

3467

6524

Усього

1007

1538

1293

586

4424

888

1552

1224

1358

5022

9446

3.3. Стан розвитку інфраструктури

         Той факт , що Народицька об᾽єднана територіальна громада створилась в межах колишнього Народицького району є дуже важливим та значущим. Адже ОТГ стала правонаступником всієї соціальної інфраструктури. До комунальної власності громади належить заклади освіти, культури, охорони здоров᾽я, комунальні підприємства.

         В підпорядкуванні Народицької селищної ради об᾽єднаної територіальної громади знаходиться 11 загальноосвітніх навчальних закладів та 11 дошкільних навчальних закладів, 46 закладів культури, Народицька центральна районна лікарня , центр первинно медико-санітарної допомоги Народицької селищної ради з мережею фельдшерських пунктів та  амбулаторій загальної практики сімейної медицини  в населених пунктах громади, два комунальні підприємства,  центр соціальних служб для сім᾽ї, дітей та молоді Народицької селищної ради ,  територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Народицького району.

         В комунальній власності Народицької селищної ради знаходиться 139,92 км. доріг комунальної власності.

         Більше трьох десятиліть майже всі вищевказані об᾽єкти не модернізовувались та не піддавались жодним капітальним ремонтам. Відповідно наразі потребують значних капіталовкладень для приведення їх до сучасних стандартів.

 

3.3.1.Освітня інфраструктура.

 

На території Народицької об᾽єднаної територіальної громади освітню діяльність здійснюють 11 ЗНЗ, з них : 1 гімназія , 2 навчально- виховні комплекси , 5  ЗНЗ І-ІІІ  ступенів, 2 ЗНЗ І-ІІ ступенів, 1 філія опорного навчального закладу. У них навчаються  933 учні. Усі діти шкільного віку охоплені різними формами навчання.

Кідькість працюючих по відділу освіти Народицької селищної ради становить 421 осіб.

Навчально- виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах  забезпечують 190 педагогічних працівників, у ДНЗ – 35 педагогічних працівників.

Станом на 01.01.2018 р. в громаді функціонують 11ДНЗ, у яких виховується 258 дітей  (85%). Усіх дітей 5-річного віку (79 осіб) 100% охоплено дошкільною освітою.

        Більшість закладів освіти потребують значних фінансових вкладень для приведення їх до європейських норм та стандартів – створення нового освітнього простору.

         Новий освітній простір – це не просто термін , це досягнення високого рівня  комфорту в навчальних закладах громади, створення сучасного мотивуючого шкільного простору, який сприяв би заохоченню дітей до навчання та полегшував їм цей процес.

         На даний час Народицька гімназія має  статус опорного навчального закладу. Заклад не підпадає під оптимізацію чи реорганізацію і має можливість підвезення учнів з інших населених пунктів. Будівля гімназії не є аварійною, земельна ділянка на якій розташований заклад має достатньо місця для облаштування функціональних зон: відпочинку, навчальних , навчально-дослідницьких, спортивних тощо.

         В даному навчальному закладі навчається 391 дитина при нормативному наповненні 1076 осіб.

         Відстань більшості населених пунктів громади  до адміністративного центру  смт Народичі становить від 5 до 30км., а відстань деяких сягає і  до 60км.. Для забезпечення підвезення дітей до навчальних закладів задіяно п᾽ять шкільних автобусів.

         В громаді створено належні умови  для безпечного , регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників сільської місцевості. Загалом на балансі відділу освіти знаходиться 6 шкільних автобусів. Ними здійснюється підвезення 180 учнів та 17 педагогічних працівників до 5 ЗНЗ – Народицької гімназії, Базарського НВК, Заліського НВК, Норинцівської ЗОШ, Закусилівської ЗОШ.

3.3.2.Охорона здоров᾽я.

         Система охорони здоров᾽я Народицької селищної ради представляє собою заклади, що надають медичні послуги, а саме: Народицька центральна районна лікарня та комунальна установа «Цент первинно медико-санітарної допомоги» Народицької селищної ради з мережею фельдшермських пунктів та амбулаторій загальної практики сімейної медицини в населених пунктах громади.

         Надання медичної допомоги Народицької ЦРЛ забезпечують: поліклінічне , хірургічне,  терапевтичне, неврологічне, дитяче, інфекційне та приймальне відділення.

         До складу Центру первинної медико-санітарної допомоги входять 4 лікарських амбулаторій ЗПСМ, 4 ФАПи та 12 ФП, які розгорнуті з урахуванням системи розселення та потреб населення в медичному обслуговуванні, забезпечення рівності та доступності  первинної медико-санітарної допомоги.

         Згідно даних статистики смертність населення громади перевищує народжуваність. Інвалідність населення має тенденцію до зростання. Рівень захворюваності населення теж зростає – це зумовлено і старінням населення , і впливом навколишнього середовища, і спадковістю і доступністю медичної допомоги та ішими факторами.

         Також відмічається зростання показників захворюваності на серцево-судинні та онкологічні захворювання, які відіграють провідну роль в збільшенні смертності населення. На зростання показників захворюваності на вищевказані хвороби великою мірою впливає відсутність впровадження сучасних методів діагностики та невисока обізнаність населення щодо важливості профілактики та раннього діагностування хвороб.

 1. Культура та спорт.

Відділ культури Народицької селищної ради забезпечує на території об᾽єднаної територіальної громади реалізацію державної політики у сфері культури, мистецтва та народних промислів. Здійснює управління і контроль сфери бібліотечної справи, діяльності клубних закладів, культурно-мистецької освіти.

До складу відділу культури відноситься 46 закладів , а саме: 21 бібліотека та 25 клубних установ та будинків культури, а також Народицький краєзнавчий музей.

Діяльність галузі забезпечує 69 працівників з них 37 клубних працівників та 32 бібліотечних.

За спортивну сферу громади відповідає спортивна школа. Завдяки її діяльності забезпечується участь вихованців РДЮСШ у районних та обласних змаганнях та проводиться пропаганда здорового способу життя серед жителів громади.

3.3.4.Автомобільні дороги

         В комунальній власності Народицької селищної ради об᾽єднаної територіальної громади знаходяться дороги комунальної власності  загальною протяжністю 151,16км., з них – 38,80км. дороги місцевого значення адміністративного центру громади смт Народичі. А також: с.Ганнівка – 1,8км.; с.Г.Ксаверівська -1,0км.; с.Базар -7,0 км.;с.Болотниця -2,8км.;с.В᾽язівка-6,8км.; с.Слобода -В᾽язівка – 1,4км.; с.Липлянщина -3,8 км.;с.Закусили, с.Жерев, с.Бабиничі -11,42км.; с.Залісся -7,85км.; с.Ласки -8,03км.; с.Новий Дорогинь, с.Славинщина, с.Яжберень,с.Одруби -4,15км.; с.Норинці,с.Клочки -10,97км.; с. Радча -8,9км.; с.Селець – 12,4 км.; с.Старий Дорогинь, с.Снитище,с.Латаші -11,84км.; с.Сухарівка -0,2км.; Гуто-Мар᾽ятин – 5,5км.; Мотійки – 2,0 км.;Межиліска – 4,5км.;

 Технічний стан переважної більшості дорожного покриття у вкрай незадовільному стані. З моменту створення громади проведено капітальний ремонт доріг місцевого значення  протяжністю 1334м. – це 0,96% загальної протяжності доріг , які відносяться до комунальної власності  Народицької ОТГ.

         Складність ситуації щодо ремонту доріг зумовлено браком коштів місцевого бюджету. 

3.3.5. Житлово-комунальне господарство та електропостачання.

  

         З метою забезпечення належного рівня якості життя населення Народицької  об᾽єднаної територіальної громади діють два комунальні підприємства : КП «Народичікомунсервіс» та КП»Комунальник». Це госпрозрахункові підприємства в штаті яких налічується  18  та 32 працівника відповідно.

Основною метою діяльності КП «Народичікомунсервіс» та КП «Комунальник» є: експлуатація і утримання в належному стані споруд і пристроїв водопостачання та водовідведення , що знаходяться  в комунальній власності Народицької селищної ради.

         Вони є балансоутримувачами доріг місцевого значення, водопровідної та каналізаційної мережі,  житлових будинків , які належать до комунальної власності Народицької селищної ради. 

Предметом діяльності підприємтва є: надання побутово-комунальних послуг; обслуговування каналізаційної та водопровідної мережі; оперативне управління житлом комунальної власності; благоустрій території населених пунктів  громади.

Для забезпечення господарських процесів по усуненню аварій на водогінних та інших мережах у своїй власності КП»Народичікомунсервіс» має 12 одиниць автотранспортної техніки спеціального призначення та 3 мотоблоки.  Чотири одиниці спецтехніки  потребують часткового ремонту. Решта техніки знаходиться в робочому стані.

4. Фінансово бюджетна ситуація

За 2017 звітний рік до бюжету Народицької селищної ради ( ОТГ) фактично надійшло власних доходів 23492,1 тис.грн., що становить 102,4% планового завдання з урахуванням внесених змін  на січень-грудень та на 3302,8 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року. У порівнянні з плановим показни­ком, з урахуванням внесених змін, надходження збільшились на на 2,4 відсотки, або на 548,9 тис. грн.

       Забезпечується контроль за сплатою земельного податку та орендної плати за використання земель сільськогосподарського призначення.

       Так за 12 місяців 2017 року до бюджету ОТГ фактичнго надійшло земельного податку з юридичних осіб 441,5 тис.грн., що становить 122,6% планового завдання за січень –грудень та на 230,8 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

       Орендної плати за землю з юридичних осіб 4411,3 тис.грн., що становить 105,0% планового завдання на рік та на 23,9 тис.грн більше ніж за такий же період минулого року.

       Орендної плати за землю з фізичних осіб 507,4 тис.грн., що становить 101,5% планового завдання на рік та на 20,0 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року.

        Найбільшу питому вагу в структурі надходжень доходів загального фонду  бю­джету ОТГ  (без врахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб — 58,2 відсотка. При уточненому плановому завданні на 2017 рік 13140,9 тис. грн. до бюджету надійшло 13680,0 тис. грн. податку, бюджетом додатко­во отримано 539,2 тис. грн. А в порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 4245,4 тис.грн.

         Надійшло рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 925,3 тис. грн., що на 2191,4 тис.грн менше ніж за відповідний період минулого року. У структурі надходжень доходів зазначений платіж займає 3,9 відсотка.

       Єдиного податку зібрали 2042,5 тис. грн. що на 657,4 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року. Питома вага його у структурі надходжень займає 8,7 відсотка.

     Також до бюджету громади  у 2017 році надійшло акцизного податку з реалізації підакцизних товарів 1005,4 тис. грн. що на 8,9 тис.грн менше ніж за відповідний період минулого року.У структурі надходжень доходів зазначений платіж займає 4,3 відсотка.

     Надійшло державного мита 31,8 тис. грн., що на 6,8 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року.

          Протягом звітного періоду надійшло плати за адмінпослуги  189,0 тис.грн , орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном -  44,9 тис. грн.

За 2017 рік фактично надійшло по­датку на прибуток підприємств комунальної власності 62,4 тис. грн., інших доходів 9,2 тис.грн.   Податку на нерухоме майно зібрано в сумі 75,8 тис.грн.     

Протягом 2017 року до спеціаль­ного фонду  бюджету селищної ради на­дійшло (без урахування міжбюджет­них трансфертів) 814,6 тис. грн., що в 3,01 рази більше запланованих показників. ( +544,2 тис.грн.), та  на 8,7 тис. грн. більше порівняно з відповідним періодом 2016  року.

У 2017 році до селищного бюджету надійшло з Державного бюджету 2284,4 тис. грн. базової дотації та 363,5 тис.грн. стабілізаційної дотації, додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я- 5079,3 тис.грн.

До загального фонду селищного  бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету на суму   32236,4  тис. грн., в т.ч.  освітньої субвенції 18025,5 тис.грн., медичної субвенції 8271,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1110,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 4543,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  – 142,5 тис.грн., субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами- 142,8 тис.грн.

         З обласного бюджету  надійшло іншої субвенції в сумі 199,3 тис.грн.

До спеціального фонду селищного  бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету на суму   10039,9  тис. грн., в т.ч.  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 682,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 8978,0 тис.грн., субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 379,9 тис.грн.

5. Результати SWOT- аналізу

Провівши  SWOT – аналіз, та отримавши результати оцінки ситуації та тенденцій соціально-еконгомічного розвитку, визначено внутрішні та зовнішні фактори для розвитку Народицької ОТГ.

Фактори для SWOT-аналізу Народицької громади

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Зручне географічне розташування неподалік кордону з білорусією, обласного центру (Житомир) і столиці України.

2. Природний заповідник, сприяє  розвитку туризму.

3. Сприятливі кліматичні умови для розвитку сільського господарства.

4. Значні обсяги лісових ресурсів.

5 Патріотично налаштоване населення з активною громадською позицією

6. Корисні копалини на території громади.

7. Активна і гостинна громадськість.

 

1. Високий рівень безробіття.

2. Низький рівень внутрішніх та зовнішніх (іноземних) інвестицій.

3. Погана якість доріг.

4. Слаборозвинений готельний бізнес і «зелений туризм».

5. Низька середня зарплата.

6. Скорочення кількості населення, виїзд молоді за кордон і до великих міст.

7. Мала кількість зон для сімейного відпочинку.

8. Не проводяться культурні заходи загальноукраїнського рівня.

9. Занепад галузі тваринництва.

10. Занедбані водойми.

11.Несприятлива екологічна ситуація.

 

Можливості

Загрози

1. Економічне зростання в державі, підтримка регіонального розвитку і МСБ.

2. Участь у проектах МТД із розвитку туризму.

3. Підвищення попиту на продукцію галузі рільництва і тваринництва на світовому ринку.

4. Утримання євро інтеграційного курсу, підвищення заінтересованості зовнішніх інвесторів, завершення розпочатих інвестиційних проектів.

5. Збільшення квот на вивіз с/г продукції до ЄС.

6. Зниження ставок на споживчі та бізнес-кредити завдяки проведеним реформам.

7. Зростання популярності «зеленого», історичного та релігійного туризму.

 

1. Продовження військового конфлікту на Сході.

2. Зменшення державної підтримки закладів освіти і культури.

3. Корупція.

4. Прискорення зміни клімату, екологічні катастрофи.

5. Скорочення фінансування розвитку за рахунок МТД.

6. Згортання реформ, високий рівень інфляції.

7. Збільшення податкового тиску на бізнес.

8. Відплив працездатного населення за межі громади.

 

6. Цілі та пріоритети розвитку об᾽єднаної територіальної громади

          Основною метою Програми  соціально-економічного розвитку громади на 2018 рік є досягнення сталого економічного росту і перехід на якісно новий рівень життя населення ОТГ – це  ефективне функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення , щонайменше , мінімальних соціальних стандартів населення, створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів, зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування через мобілізацію внутрішніх ресурсів   громади, поліпшення добробуту громадян та ін..

 Пріоритети економічного розвитку громади:

 • збереження та зростання економічного потенціалу громади, забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;
 • сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади;
 • участь у проектах міжнародної технічної допомоги;
 • розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;
 • забезпечення якісними, доступними торгівельними та побутовими послугами;
 • ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності;
 • якісне утримання території та об’єктів благоустрою;
 • підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 • розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи.

У сфері соціальної та гуманітарної політики:

 • забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств населення;
 • послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;
 • легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості;
 • зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері;
 • підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 • забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;
 • забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • якісне медичне обслуговування населення;
 • залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
 • культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців громади.

Основні завдання Програми полягають у:

 • забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та приватного секторів в енергоресурсах;
 • створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;
 • сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;
 • забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення їх ролі у соціально-економічному житті громади;
 • забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 • здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: завершення реконструкції очисних споруд в смт Народичі, поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів.

7. Основні завдання та заходи реалізації Програми соціально-економічного розвитку ОТГ

1.Сфера освіти

Перелік заходів

 

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

1.1 Реконструкція  будівлі з термосанацією Народицької гімназії за адресою: вул. Гагаріна,9 смт Народичі Житомирської області

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження заходів з створення нового освітнього простору

1.2. Ремонт покрівлі даху в приміщенні харчоблоку та початкових класів Заліського НВК  

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний технічний та санітарний стан закладів освіти.

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

1.3. Ремонт покрівлі Новодорогинської ЗОШ (старого корпусу)

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

1.4. Капітальний ремонт з термосанацією приміщення  ДНЗ «Теремок» с.Норинці

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

1.5. Ремонт покрівлі приміщення бібліотеки та майстерні Новорадчанської ЗОШ

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

1.6. Ремонт системи водопостачання  та покрівлі Базарського НВК корпусу №2

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Забезпечення навчального закладу чистою питною водою

1.7. Технічне переоснащення системи теплопостачання Межиліського ДНЗ та приміщення початкових класів Заліського НВК

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

               
 1. Охорона здоров’я

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

2.1 Домогтися покращення роботи лікарських амбулаторій з профілактики захворюваності серед мешканців громади. Більш активно пропагувати , здоровий спосіб життя.

 

 

Не потребує фінансування

Підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги населенню

2.2. Капітальний ремонт в Базарській АЗПСМ, Норинцівській АЗПСМ

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

2.3. Налагодження роботи  госпітальних рад для розробки та планування заходів для забезпечення потреб населення в послугах охорони здоров᾽я.

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги населенню

2.4. Виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичниої операції та громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території.

 

Протягом рок

Не потребує фінансування

Підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги населенню

2.5. Ремонт огорожі біля ФАПу в с.В᾽язівка, с.Закусили

 

Протягом рок

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний стан території ФАПу

2.6. Технічне переоснащення системи опалення ФП в с.Ласки, с.Новий Дорогинь,с.В᾽язівка, с.Мотійки

 

Протягом рок

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

 

2.7. Капітальний ремонт системи опалення Народицької ЦРЛ

 

Протягом рок

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів.

 

                 

3.Культура та спортивно- масова робота

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

3.1. Поточний ремонт закладів культури в селах громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення в належний санітарний стан приміщення

3.2. Ремонт пам᾽яток історії та  культури місцевого значення в населених пунктах громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження інформаційних технологій в закладах культури громади

3.3. Сприяти створенню та становленню нових гуртків художньої самодіяльності та художніх творчих колективів.

 

 

Не потребує фінансування

Створення належних умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громади

3.4. Відродження національних традиції та обрядів.

 

 

Не потребує фінансування

Відродження національних традицій та обрядів

3.5. Забезпечити прийняття участі вихованців Народицької РДЮСШ  у районних та обласних змаганнях

 

Протягом року

Селищний бюджет

 

3.6. Встановлення спортивного майданчика в с.Базар

 

Протягом року

Селищний бюджет

Популяризація здорового способу життя

3.7. Проведення виїздних концертів художньої самодіяльності в селах громади

 

Протягом року

Не потребує фінансування

 

                 

4.Соціальний захист , опіка та піклування    

 

Вико-навці

Тер-мін виконання

Перелік заходів

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

4.1Проведення спільних профілактичних рейдів щодо виявлення дітей, які жебракують, бродяжать та дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у протиправну діяльність

 

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Забезпечення високого рівня надання допомоги центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді

4.2 Здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості.

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Посилення контролю за відвідуванням дітьми окремих закладів

4.3. Проведення загальнодержавного рейду «Урок» та дотримання права дитини на здобуття освіти

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Залучення дітей до навчального процесу відповідно до Закону України «Про освіту»

4.4 Забезпечення своєчасного виявлення, здійснення початкової оцінки потреб дитини та її сім᾽ї та супроводу сімей , які потребують у кризових ситуаціях, надання допомоги дітям, які виховуються у таких сім᾽ях.

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Здійснення постійного нагляду та надання допомоги даній категорії дітей

4.5.Здійснення контролю та нагляду за станом виховання,розвитку та соціального захисту дітей в сім᾽ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім᾽ях, дитячих будинках сімейного типу

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Контроль та нагляд за утриманням та вихованням даної категорії дітей

4.6.Проведення місячника охорони дитинства

 

 

Не потребує фінансування

Робота щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

4.7.Здійснення профілактичних рейдів щодо додержання законодавства із захисту суспільної моралі

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Проведення рейдів з метою додержання суспільної моралі

4.8. Проведення заходів до Дня захисту дітей та до Всесвітнього дня дитини з широким залученням соціально-незахищених категорій дітей

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Проведення заходів до Дня захисту дітей

               

5. Охорона навколишнього середовища

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

5.1 Реконструкція очисних споруд господарсько- побутової каналізації в смт Народичі Житомирської області

 

 

Протягом року

Кошти державного бюджету

Покращання інфраструктури (водопостачання, каналізація, переробка твердих побутових відходів,

5.2.  Упорядкування сміттєзвалищ в смт Народичі та населених пунктах селищної ради

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Забезпечення санітарних норм  та комфортних умов  для жителів громади

5.3. Завершення робіт по очистці русла магістрального водоканалу в с.Базар

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

санітарних норм  та комфортних умов  для жителів громади

5.4. Ремонт греблі по річці Жерев в с.В᾽язівка

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Збереження екосистеми

5.5. Укріплення дамби в с.Славенщина

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Збереження екосистеми

             

6.Житлово- комунальне господарство

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

6.1. Покращення якості питної води в населених пунктах ОТГ, капітальний ремонт водогонів

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Впровадження енергозберігаючих заходів з метою економії коштів

6.2 Ремонт вуличного освітлення смт Народичі, та населених пунктах громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Комфортні умови для жителів громад

6.3. Впровадження заходів щодо зменшення заборгованості за житлово- комунальні послуги

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Зменшення заборгованості  за житлово-комунальні послуги, створення додаткової ресурсної бази комунальних підприємств громади

6.4. Проведення інвентаризації та ремонт огорожі кладовищ сіл громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Забезпечення безперебійного водопостачання в зимовий період

6.5. Встановлення дитячого майданчика в с.В᾽язівка, с.Селець

 

 

 

Комфортні умови для розвитку та проведення дозвілля дітей громад

             

 

 

 7.Транспорт та дорожнє господарство

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

7.1.Поточний ремонт доріг населених пунктів громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Приведення доріг місцевого значення в технічно-придатний стан

7.2. Нанесення розмітки по вул Юрченка в смт Народичі

 

Протягом року

Місцевий бюджет

 

7.3. Облаштування зупинки громадського транспорту в с.Радча, смт Народичі

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

 

7.4. Ремонт веранди сільського будинку культуридля використання як зупинки громадського транспорту в с.Латаші

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

 

7.5. Встановлення дорожних знаків в смт Народичі на населених пунктах громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

 

7.6. Капітальний ремонт дороги по вул Гагаріна смт Народичі

 

Протягом року

 

 

             

8.Заходи пов’язані з реалізацією конкурентної та інвестиційної політики

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

8.1. Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

сприяння у наданні пільг (податкові, пільгові умови оренди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку територіальної громади;

налагодження співпраці з суб’єктами господарської діяльності у рамках реалізації проектів державно- приватного партнерства;                                             встановлення чіткої процедури затвердження  та погодження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги  при обов’язковому проведенні експертних висновків відповідних спеціалістів; недопущення встановлення адміністративних бар’єрів.

 

 

Протягом року

Не потребує фінансування

Обмеження монополізму в усіх сферах економічної діяльності громади та створення конкурентних умов для розвитку бізнесу на території селищної ради та  покращення інвестиційного середовища

             

9.Протипожежний та цивільний захист населення

Перелік заходів

Вико-навці

Тер-мін виконання

Обсяги та джерела

фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

У тому числі

Місце-вий

бюджет

Інші

джерела

фінансування

9.1 Визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у населених пунктах громади відповідно до вимог нових нормативних документів та з урахуванням раціонального перекриття територій зонами виїздів підрозділів;

 

 

Протягом року

Не потребує фінансуванняі

Запобігання пожежам

9.3.Проведення роботи по створенню об’єктів спільного    користування – пожежного посту, їх утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування та лісогосподарськими і сільськогосподарськими підприємствами на виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах.

 

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Запобігання пожежам

9.4.Поповнення  матеріального резерву громади  матеріально-технічними засобами.

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Створення  резерву матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

9.5.Участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях з територіальної оборони

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Забезпечення оперативну підготовку органів управління та сил цивільного захисту району до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в умовах  особливого періоду

9.6.Проведення районних зборів-змагань юних рятувальників “Школа безпеки

 

Протягом року

Не потребує фінансування

           забезпечення реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

9.7. Проведення в навчальних закладах району Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини

 

Протягом року

Не потребує фінансування

забезпечення реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

9.8. Облаштування під»їзду біля водойм  для пожежного автомобіля в населених пунктах громади

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Запобігання пожежам

9.9. Створення пункту пожежної охорони в с.Базар

 

Протягом року

У межах асигнувань  поточного року

Запобігання пожежам

             

 

VІ.Фінансове забезпечення реалізації Програми

    Фінансування заходів Програми соціально-економічного розвитку Народицької селищної ради об᾽єднаної територіальної громади на 2018 рік буде здійснюватися з урахуванням реальних можливостей селищного бюджету та за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

    В процесі виконання Програма може  уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішеннями сесій Народицької селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                       О.В.Прокопенко

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь